Ook zogenaamd ‘gematigde’ moskeeën blijken systematisch te radicaliseren en moslims op te roepen de gewelddadige jihad te voeren – Onthuld: ISIS financiert rechtstreeks Europese moskeeën – Imams preken dat de eindtijd is aangebroken.

Een Duits-Pakistaanse journalist en terrorisme expert besloot om undercover te gaan en vier maanden lang enkele grote moskeeën te bezoeken, om eens te zien of de ‘gematigde’ moslims achter gesloten deuren net zo tolerant en vredelievend zijn als ze voor de TV-camera’s doen overkomen. Hij schrok zich een hoedje, want ook in deze moskeeën blijken moslims systematisch te worden geradicaliseerd en te worden aangezet om de jihad te voeren tegen de Westerse bevolking. ‘De wetten van dit land interesseren ons niet,’ was een uitspraak die goed samenvat hoe het leeuwendeel van de ‘gewone’ moslims in Europa tegen onze samenleving aankijken, namelijk als hun vijanden die desnoods met geweld aan de islam moeten worden onderworpen.

Ul-Haq deed zich voor als een met geld smijtende ondernemer uit zijn thuisland Pakistan. Vanwege zijn oorsprong kreeg de journalist eenvoudig toegang om een kijkje te nemen wat er achter de schermen in de moskeeën wordt gedaan en gezegd.

Agressieve imam roept gewone moslims op tot de jihad

In de An’Nur moskee in het Zwitserse Winterthur sprak hij met de imam, die in zijn preek de moslims in het land opriep de jihad te voeren. ‘Ik schrok van de agressie die in zijn stem lag,’ schrijft Ul-Haq. ‘Hij preekte in het Arabisch, omdat bijna niet één medewerker van de moskee de Duitse spraak machtig is. Het was echter geen preek, maar een afrekening:

‘De vrouw mag geen oorlog voeren, maar de man moet wel oorlog voeren. Dat is zijn jihad, en de vrouw moet thuis blijven, dat is de jihad van de vrouw,’ is een rechtstreeks uit het Arabisch vertaald Koranvers dat de imam aanhaalde.

‘Wetten van dit land interesseren me niet, islam staat boven alles’

Over de Zwitsers: ‘Zij trekken zich niets aan van de wetten van Allah. Maar de wetten van Zwitserland interesseren mij niet. De islamitische wetten staan boven ieder land.’

‘In de tijd van de jongste dag zal de strijd, de ontucht en de oorlog toenemen. Hiervoor zijn er grote en kleine tekenen. Dajjal (de misleider, door sommige christenen vertaald als ‘de antichrist’) komt kort voor de dag van de opstanding. Wij zijn nu in deze tijd aangekomen.’ De meeste imams zijn overigens wel zo gehaaid om jonge moslims niet rechtstreeks op te dragen zich bij ISIS of andere terreurgroepen aan te sluiten. De vaak agressieve preken en oproepen tot de gewelddadige jihad komen hier echter wel op neer.

De gesprekken gaan vervolgens ongeveer als volgt. Een moslim(jongere) vraagt: ‘Moet ik me bij de jihad aansluiten?’ Imam: ‘Dat moet je voor jezelf zien uit te vinden.’ ‘En dat kan ik het beste in Syrië doen?’ Imam: “Ja.’ (3)

ISIS blijkt rechtstreeks Europese moskeeën te financieren

In de moskeeën bevinden zich niet alleen gebedsruimtes, maar ook cafés. Daar hoorde Ul-Haq dat sommige leden de moskeevereniging de rug toe hadden gekeerd, omdat ze de preken te extreem vonden. De financiële problemen die vervolgens ontstonden werden opgevuld door ISIS, zo bevestigde een hooggeplaatst lid. Aan de Zwitserse autoriteiten wordt echter enkel medegedeeld dat het geld ‘uit het buitenland’ komt. De bijdrage van ISIS is dermate hoog, dat ‘de moskee in Winterthur zonder dat geld niet meer zou bestaan’.

De schimmige financiering van moskeeën is ook in andere Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland, regelmatig een punt van discussie. De moskee in Winterthur zal dan ook beslist niet de enige zijn die met geld van islamitische terreurgroepen overeind wordt gehouden. Tegen de autoriteiten wordt vervolgens gelogen over de herkomst van het geld.

Systematisch gerekruteerd voor jihad

Veel leden blijken afkomstig van de vechtsportclub MMA Sunna. Onder hen bevond zich tot de islam bekeerde fundamentalist S., voordat hij gearresteerd werd. De club werd opgericht door Valdert Gashi, een jihadist die in 2014 in Syrië omkwam. De jihad recruiters, die vaak in de moskee zelf wonen, zijn ook in andere islamitische gebedshuizen actief. Volgens Ul-Haq is er een duidelijk systeem opgezet waarmee moslims worden geradicaliseerd. Mensen van buiten werden bijvoorbeeld met de omstreden Koran uitdeelactie ‘Leugens!’ naar de moskee gelokt. ‘En eenmaal daar, dan kom je daar niet meer zo makkelijk van los.’

Ook in de als ‘gematigd’ te boek staande Al-Hidaya moskee in Zürich kwam de journalist twee Somalische gastimams tegen, die hetzelfde extremistische gedachtengoed preekten. Een imam van deze moskee gaf toe dat er veel radicale moskeeën zijn, maar dat die ‘door de lachwekkende wetten’ van het land niet goed kunnen worden bestreden. Eerste stap hiertoe zou het onmiddellijk uitwijzen van alle radicale imams moeten zijn, en het sluiten van hun moskeeën.

‘Islamisten netwerk is veel groter dan wordt aangenomen’

Ul-Haq zegt dat het islamisten netwerk veel groter is dan algemeen wordt aangenomen. ‘Daar ben ik echt van geschrokken.’ De An’Nur moskee ‘staat onder controle van ISIS’, en zal daarin beslist geen uitzondering zijn.

De journalist wijst erop dat er ook een paar moskeeën zijn waar men zich afkeert van de politieke islam, en waar de imams Duits moeten kunnen spreken. Tenminste een moskee werkt samen met de autoriteiten om extremisten op te sporen. Na de onthullingen van de journalist wezen de radicale moskeeën alle beschuldigingen natuurlijk van de hand. Immers, de ‘islam is vrede’, en ze stoppen pas met ons dat in te peperen als alle ‘ongelovigen’ goedschiks of kwaadschiks zijn bekeerd, en net als hen enkel de wetten van Allah gehoorzamen.

Bronnen:

(1) Tages Anzeiger
(2) Watson / Schweiz
(3) Züricher Zeitung

Share.