29 Europese journalisten hebben een klacht ingediend tegen het Europees Parlement. De journalisten willen inzage in de onkostennota’s van 751 Europarlementsleden maar het parlement weigert deze vrij te geven, schrijft MO* Magazine.

Een team van 29 journalisten heeft op 13 november 2015 een klacht ingediend bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. In juni hadden de journalisten van onder anderen MO* Magazine en NOS op hetzelfde moment een verzoek ingediend om inzage te krijgen in de onkostenvergoedingen van 751 Europarlementsleden van de afgelopen vier jaar. Het Europees Parlement weigert de documenten evenwel vrij te geven.

Het Europees Parlement houdt de gegevens niet bij en wil de privacy van de Europarlementsleden beschermen, zo klinkt het. Daarnaast zou het vrijgeven van de documenten “een buitensporige werklast opleveren”.

Belastinggeld

In totaal zou er jaarlijks bijna 40 miljoen euro worden besteed aan de onkostenvergoedingen van de Europarlementsleden. De mensen hebben toch het recht om te weten hoe de publieke middelen besteed worden en wat er met hun belastinggeld gebeurt, klinkt het bij de journalisten.

Naast het gebrek aan transparantie baart het hen ook zorgen dat niemand de uitgaven monitort en dat de Europarlementsleden in het verleden al herhaaldelijk pogingen blokkeerden om de transparantie van de onkostennota’s te reglementeren.

Enkel de onkostenvergoedingen

De journalisten willen enkel de besteding van de onkosten uitpluizen en dus niet de salarissen zelf. Concreet gaat het over de centen die ze bovenop hun maandelijks brutoloon van 8.000 euro krijgen en die bedoeld zijn om bijvoorbeeld reiskosten of telefoonrekeningen te dekken.

“Hoe de Europarlementsleden hun salaris besteden is een persoonlijke en private kwestie. Wel vragen we toegang tot documenten die tonen hoe zij alle bijkomende betalingen aanwenden die ze bovenop hun salarissen krijgen”, zo klinkt het in MO* Magazine.

Fraude in het verleden

Het Europees Parlement zegt dat alle controlemechanismen voorhanden zijn en dat er dus geen reden is tot bezorgdheid. Maar dat stelt de journalisten niet gerust.

“Gezien de historiek van fraude met uitgaven door Europarlementsleden in de voorbije jaren –van het in dienst nemen van familieleden tot bedrog met dagvergoedingen– en de beschuldigingen van andere vormen van fraude, willen we bewijzen zien voor de claims van het Europees parlement dat de controle-instrumenten bestaan en werken.”

Het is de eerste keer dat journalisten samenwerken om een klacht in te dienen tegen het Europees Parlement.

Bron

Share.