maandag, september 25

Het ministerie van Justitie past censuur toe door te eisen dat fotograaf Glas het ministerie vooraf toestemming vraagt elke keer dat hij foto’s wil publiceren die hij eerder maakte in vreemdelingendetentiecentra. In een contract dat Justitie aan Glas voorlegde, eist het ministerie inzage in ieder artikel waar Glas’ foto’s bij verschijnen omdat ‘feitelijke onjuistheden in berichtgeving over vreemdelingen verontwaardigde reacties kunnen uitlokken bij maatschappelijke geledingen, die op hun beurt tot onrust bij gedetineerden kunnen leiden’. Volgens hoogleraar mediarecht in Leiden Hins is dat in strijd met de Grondwet. NVJ-secretaris Thomas Bruning vindt het alarmerend om te zien dat de staatssecretaris dit niet inziet en volhardt in deze procedure.

‘Juist dit soort voorbeelden laten zien dat de erkenning van de onafhankelijke rol van journalisten onder druk komt te staan’, reageert Bruning. ‘Ministeries denken te kunnen beslissen over welke informatie wanneer naar buiten wordt gebracht, maar dat is toch echt de verantwoordelijkheid van journalisten.’

In het decembernummer publiceert Wordt Vervolgd [een uitgave van Amnesty International] drie door Glas gemaakte foto’s van isoleercellen in detentiecentra, zonder dat daar vooraf toestemming voor is gevraagd bij Justitie. Glas verzet zich in een rechtszaak tegen de eisen van Justitie. De uitspraak laat nog op zich wachten. In het vertrouwen dat de rechter de persvrijheid zwaarder laat wegen dan de wensen van de afdeling voorlichting van het ministerie‚ heeft Glas toestemming gegeven voor deze publicatie. Glas wordt gesteund door de NVJ en het Persvrijheidsfonds en de internationale persvrijheidsorganisatie Verslaggevers zonder Grenzen in Parijs, die ook vinden dat Justitie censuur toepast.

Bronnen:

NVJ

VillaMedia

Share.