woensdag, september 27

31.000 wetenschappers bevestigen dat Global Warming een hoax en een leugen is.

De propagandamachine van de media en politiek draait weer op volle toeren, want die willen u doen geloven dat we zo ongeveer de warmste zomer ooit achter de rug hebben. De leugens die ons worden verteld moeten wel almaar groter worden, want het kabinet Rutte weet inmiddels dat de in het Energie Akkoord afgesproken bouw van windmolenparken ons volk maar liefst € 105 miljard gaat kosten, en dat voor slechts 3% van onze benodigde energie. Als milieufanaten hun zin krijgen, dan hebben we in 2050 een volledig ‘duurzame’ economie. Uit berekeningen blijkt echter, dat dit een onvoorstelbaar DURE aangelegenheid wordt, per huishouden jaarlijks € 27.000,-. En zo gaan we met z’n allen op weg naar een vals groen, maar werkelijk totaal failliet Nederland.

Ja, de energierekening valt dit jaar zo’n € 100,- euro lager uit, heeft het CBS berekent. Dat komt onder andere door de zachte winter en de lage olie- en gasprijs, en door het feit dat de Duitsers hun overtollige, zwaar gesubsidieerde windenergie –soms zelfs tegen betaling!- aan ons kwijt moesten. Want iedereen weet dat windmolens vooral draaien als het niet nodig is, en stilstaan als het wel nodig is. Dat wordt dus nog wat als Den Haag het aantal windmolens in ons land op ‘Duits’ niveau heeft gebracht, en er óf zoveel elektriciteit is, dat het nergens meer heen kan en ons netwerk wordt beschadigd, zoals in China, óf er veel te weinig is, en er massale en langdurige stroomstoringen gaan optreden.

Leger wetenschappers: Global Warming is een hoax

Maar het zou allemaal nodig zijn om de uitstoot van CO2 te reduceren en ‘Global Warming’ tegen te gaan. Tal vanonafhankelijke experts, waaronder de oprichters van Greenpeace en het Weather Channel, en leidinggevende (oud-)NASA wetenschappers, hebben hier inmiddels afstand van genomen, net als ruim 31.000 Amerikaanse wetenschappers die een petitie ondertekenden waarin ze stelden dat er geen enkel bewijs is voor de CO2 / Global Warming hoax, waar de beruchte paniekzaaier Al ‘An Inconvenient Truth Lie’ Gore overigens al $ 100 miljoen mee verdiende.

Zo is het ook een regelrechte leugen dat 97% van alle wetenschappers achter de stelling staat dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken is gebleken dat die ‘97%’ van een zeer hoog ‘wij van wc eend adviseren wc eend’ gehalte is. Het is alsof aan Mercedes dealers wordt gevraagd welke auto’s de beste zijn, waarop hoogstwaarschijnlijk 97% antwoordt dat dit natuurlijk hun eigen merk is.

Pseudo wetenschap

Her en der begint de waarheid eindelijk tot de mainstream media door te druppelen. Zo plaatste zelfs de Wall Street Journalvorig jaar een redactioneel artikel waarin de ‘antropogene global warming  (AWG)’ een ‘pseudo wetenschap’ werd genoemd, die enkel bestaat in de hoofden van wetenschappers die van te voren al de opdracht hebben gekregen om global warming te ‘bewijzen’. Eerder kwam al duidelijk naar voren dat veel van dit soort wetenschappers afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en er dus bij gebaat zijn de op voorhand door de politiek opgedragen conclusies te bevestigen.

Soros betaalde Gore om te liegen

Dat dit beslist geen complottheorie is, bleek onlangs ook uit de nieuwste lading gehackte ‘WikiLeaks’ emails. Behalve dat bevestigd werd dat de ultralinkse NWO miljardair George Soros één van de belangrijkste drijvende krachten achter de massale migrantenstroom naar Europa is, met als doel onze grenzen, landen, volken en culturen totaal uit te wissen (4), betaalde Soros’Open Society stichting, dat al jaren nauw samenwerkt met de EU, jaarlijks $ 10 miljoen aan Al Gore om zijn ‘Global Warming’ verhaal extra dik aan te zetten, zodat het Westerse publiek in deze leugens zou blijven geloven. (3)

€ 105 miljard voor 3% energievoorziening

Terug naar ons eigen land, waar premier Mark Rutte tenminste één van zijn vele verkiezingsbeloftes wel is nagekomen, namelijk zijn eerdere uitspraak dat ‘windmolens niet op wind, maar op subsidie draaien’ – alleen dit jaar maar liefst € 9 miljard. Volgens een binnenkort te verschijnen nieuw evaluatierapport gaat het Energie akkoord, dat voornamelijk draait om de bouw van massale windturbineparken, de komende 15 jaar een duizelingwekkende € 105 miljard kosten. (2).

En krijgen we daar dan wel een volledig ‘groene’ energievoorziening voor terug? Nauwelijks. Die € 105 miljard dekt namelijk slechts 3% (inderdaad: DRIE) procent van onze totale energiebehoefte. Als we alle milieuclubs, bedrijven en banken die geweldig profiteren van al dat belastinggeld hun zin geven en inzetten op een 100% ‘duurzame’ economie in 2050, dan zou dat ieder gezin in 2030 al € 12.000,- en in 2050 maar liefst € 27.000,- per jaar gaan kosten.

100% groen = 100% failliet

Dan hebben we nog niet de gigantische investeringen in accubatterijen meegerekend, die nodig zijn om wind- en zonne elektriciteit voor slechts 2 weken te kunnen opslaan, om te voorkomen dat de energievoorziening dagelijks met zeer ontwrichtende storingen te maken zal krijgen.

Op Climategate werd berekend dat de uiteindelijke kosten per huishouden daarmee zullen uitkomen op € 169.600 per jaar. Het behoeft geen uitleg dat ook maar een gedeeltelijke verwezenlijking van dit waanzinnige streven het totale failliet van Nederland zal betekenen. Als klap op de vuurpijl zal de reductie van de uitstoot van het volstrekt ongevaarlijke, en om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden zelfs broodnodige CO2, ondanks dat gigantische bedrag op Europees niveau niet eens meetbaar zijn. (5)

Het moge duidelijk zijn dat we, in het licht van de eveneens onbetaalbaar wordende migrantencrisis en terugkerende euro-schulden/bankencrisis, al véél eerder dan 2050 of zelfs 2030 als land en volk compleet bankroet zullen gaan als we de huidige elite in Den Haag hun gang laten gaan, en hen onze stem blijven geven om deze krankzinnige plannen uit te voeren.

Bronnen:

(1) Natural News
(2) ClimateGate
(3) Want To Know
(4) Breitbart
(5) Climategate

Share.