Het is daarbij de bedoeling om de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan de mensen in verpleeghuizen en verstandelijk beperkte mensen in instellingen, in totaal ongeveer 155.000. Als dat niet mogelijk is om praktische redenen, dan krijgen hun verzorgers en mantelzorgers een prik.

Daarna volgen 60-plussers (de oudste mensen eerst). Eerst de groep mét en vervolgens de groep zonder medische problemen, mensen onder de zestig jaar met onderliggende medische problemen en vervolgens zorgmedewerkers die direct met corona te maken hebben.


Farmaceut geeft octrooi niet vrij: ‘Houding van Pfizer is heel kwalijk’
Megavaccinatieprogramma in de maak: 6,5 miljoen inentingen nodig voor ouderen en zieken
Megavaccinatieprogramma in de maak: 6,5 miljoen inentingen nodig voor ouderen en zieken

Nieuwe groepen
Als er in de maanden daarna extra doses beschikbaar komen, worden nieuwe groepen toegevoegd. Het gaat dan om andere medewerkers in de zorg en tot slot ook de groep mensen onder de zestig zonder een medische indicatie. Binnen deze groep kan ook nader worden geprioriteerd.

De Gezondheidsraad schat in dat voor het vaccineren van alle ouderen (60-plussers) en medische risicogroepen in ieder geval 5 miljoen vaccins nodig zijn (en 10 miljoen bij twee vaccinaties). Aanvullend hierop gaat het om circa 1,5 miljoen zorgmedewerkers in verpleeghuizen, de thuiszorg, langdurige zorg en mantelzorgers die contact hebben met medische risicogroepen.

Aansluiten op griepprik
De prik tegen corona wordt gratis, is vrijwillig en wordt gegeven door huisartsen, bedrijfsartsen en bij de GGD’s. Het RIVM leidt de uitvoering van de vaccinatiecampagne. De coronavaccinatie zal zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk van griepvaccinatie. Verder komt er een speciaal registratiesysteem voor bijwerkingen en het bijhouden van de hele operatie.

De kosten, exclusief de aanschaf van vaccins, zullen 900 miljoen euro tot 1 miljard bedragen. De overheid start ook nog een grote publiekscampagne om uit te leggen hoe veilig en werkzaam de aangekochte vaccins zijn. Er is eveneens aandacht voor specifieke groepen als laaggeletterden.

‘Oude leventje terug’
Coronaminister De Jonge: ,,Het is niet het vaccin dat het verschil gaat maken, maar vaccinatie. Het is de prik in de bovenarm die ziekte voorkomt en levens redt en ervoor zorgt dat we ons oude leven weer stukje bij beetje kunnen oppakken. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar voor elkaar. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen.”

Volgens de minister is zijn strategie niet in beton gegoten de komende kwartalen. ,,De COVID-19-vaccinatie is een complex traject met veel afhankelijkheden, die op dit moment nog niet allemaal bekend zijn. Dat heeft impact op hoe de strategie er in de dagelijkse praktijk uitziet.”

Zicht op minstens zes vaccins
De Jonge benadrukt nog dat bij eventuele levering in december ook gestart kan worden. Nederland heeft zicht op vaccins van minimaal zes ontwikkelaars, waarmee in theorie 29 miljoen mensen kunnen worden ingeënt. Maar lang niet alle vaccins zullen de eindstreep halen.

De vaccins van AstraZeneca en BioNTech/Pfizer lijken op dit moment het meest kansrijk voor snelle beschikbaarheid, gevolgd door die van Moderna. Ondanks het feit dat voor nog geen enkel vaccin markttoelating is afgegeven, is er goede hoop dat de eerste vaccins er komende maanden zijn.

Supervriezers gekocht
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat de voorbereidingen voor uitvoering van de coronavaccinatie in volle gang zijn. De afgelopen maanden zijn 25 miljoen veiligheidsnaalden besteld. Ook zijn er, speciaal voor de vaccins die bij een temperatuur van -70 graden bewaard moeten worden, extra supervriezers gekocht.

Verder bestaat de voorbereiding uit het regelen van beveiligde opslaglocaties en bijvoorbeeld transport en distributie. Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid overleggen momenteel met onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging, de GGD, bedrijfsartsen, instellingsartsen en ziekenhuizen over de ‘rollen en verantwoordelijkheden bij het toedienen van de vaccinaties’, aldus het RIVM.

Share.