maandag, september 25
De politiecommandant van de Duitse stad Keulen, Wolfgang Alberts, wordt van zijn taak ontheven. Dat is een gevolg van de aanpak van het politiekorps -of het gebrek daaraan- van de aanrandingen van vrouwen tijdens de oudejaarsviering in Keulen.
De 60-jarige Wolfgang Albers zou te horen gekregen hebben dat hij met vervroegd pensioen kan. Op die manier wordt de politiechef van Keulen op een stille manier afgevoerd. Het nieuws zou later op de dag bevestigd worden door de overheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waarvan Keulen deel van uitmaakt.

Albers wordt verweten dat zijn politiekorps niet of nauwelijks tussenbeide gekomen is tijdens de ernstige feiten van oudejaarsavond voor de dom van Keulen en het belangrijkste treinstation. Meer dan honderd vrouwen werden daar omsingeld, betast, beroofd en soms verkracht door bendes van mannen die afkomstig waren uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten.

Nochtans had de politie van Keulen in een communiqué meegedeeld dat de oudejaarsviering vrij goed verlopen was. Dat en het feit dat het nieuws pas echt zes dagen later in de media te vernemen viel, heeft bij velen kwaad bloed gezet.

Getuigen hadden ook gemeld dat de politie nochtans aanwezig was en met te weinig mensen aanwezig was om echt tussenbeide te komen en de vrouwen te beschermen.

De politie heeft nu wel 31 verdachten geïdentificeerd, oner hen 18 asielzoekers. Het gaat om Algerijnen, Marokkanen, Iraniërs, Syriers en mensen uit Irak, Servië en de Verenigde Staten. Ook in andere Duitse steden zijn gelijkaardige feiten gemeld. De zaak heeft de discussie over de komst van asielzoekers in Duitsland en elders in Europa opnieuw aangewakkerd. Onder meer Slovakije heeft om een spoedzitting van de EU-Raad gevraagd om het probleem aan te pakken. Slovakije was één van die landen die erg kritisch stond tegenover de komst van asielzoekers.

“Misdadige asielzoekers snel land uitzetten”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft op de nieuwjaarsreceptie van haar conservatieve partij CDU gepleit om asielzoekers die in Duitsland misdaden begaan, sneller het land uit te zetten.

Nu kunnen asielzoekers drie jaar lang in Duitsland verblijven terwijl hun asielaanvraag onderzocht wordt. Wie misdaden begaat, zou echter het recht verliezen om in de Bondsrepubliek te verblijven.

Vorig jaar zijn er een miljoen mensen in Duitsland aangekomen. Merkel toonde toen -tegen veel van haar trouwe achterban in- erg veel begrip voor die mensen en riep om de vluchtelingen te helpen en onderdak te bieden in het land.

Daartegen was toen echter al veel verzet gerezen en de aanrandingen in Keulen en andere steden hebben het begrip voor asielzoekers uitgehold. Merkel wil haar positie niet wijzigen, maar wil dus wel het kaf van het koren scheiden en criminelen het land uitzetten.

Share.