Op 10 oktober 2014 schreef ik deze ´ietwat´ venijnige column ´Pauw en Timmermans´ waarin ik een aantal onverkwikkelijke zaken aan de kaak stelde maar ook een aantal gewenste toekomstperspectieven schetste, zoals onder andere een strenge controle van de farmaceutische industrie én het bouwen van het klokkenluidershuis van o.a. Mr. Pieter van Vollenhoven. Vreemd genoeg is de link naar dat TV-programma waarin hij destijds te gast was en daarvoor pleitte, letterlijk ‘pleite’, maar dan met 1 t.

Maar goed, we zijn nu anderhalf jaar verder en dat klokkenluidershuis komt er. Het moet nog worden ‘ingericht’ maar na de zomer kunnen mensen zich melden. Het zou daar ;;lweleens druk kunnen worden in deze bijzondere tijd van het bovendrijven van waarheden!

Als iemand terecht een misstand meldt, kan iemand niet meer worden ontslagen of op een andere manier worden benadeeld. Ook kan onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de misstanden en kunnen aanbevelingen worden gedaan om het probleem op te lossen. Dit is een historische dag: mensen die misstanden melden hoeven straks niet meer bang te zijn, mensen die misstanden veroorzaken komen daar straks niet meer mee weg.’

Maar ook de farmaceutische industrie ligt steeds meer onder vuur (klokkenluiders kunnen daarover nu ook gemakkelijker naar voren stappen) en daar hebben we ook genoeg artikelen over geschreven. Dat monster begint nu eveneens boven de grond te komen.

De journalistieke site Follow the Money heeft een onderzoek ingesteldnaar de dubbelrol van minister Edith Schippers en de farmaceutische industrie via haar echtgenoot die tonnen verdient aan haar zorgbeleid. Hulde voor FTM.
(Zie ook het artikel op Want to know).

Follow The Money schrijft o.a. ook in het artikel:

Wekenlang probeerden we via allerlei wegen Sander Spijker vragen over zijn advieswerk voor te leggen, maar de echtgenoot van de minister weigert te reageren. Na het bellen met verschillende ex-collega’s van Spijker wordt de redactie van Follow the Money echter verrast met een telefoontje. Roelof Janssens, persvoorlichter van minister Edith Schippers, blijkt gemobiliseerd. Hij vertelt ons dat hij weet dat wij werken aan een artikel over de echtgenoot van de minister. De rechterhand van Schippers is geïnteresseerd in de inhoud van het artikel. Janssens laat doorschemeren niet blij te zijn met onze aandacht voor Spijker. ‘De man van de minister is geen publiek figuur. Hij wil gewoon op een eerlijke manier zijn brood verdienen en wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat hij iets verkeerds of onwettigs doet. Als ik het gevoel heb dat jullie een misstand op het spoor zijn dan had ik nooit gebeld, maar mijn indruk is dat jullie over de man schrijven omdat hij de echtgenoot van minister Schippers is.’

Er volgen schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister-president over de berichtgeving over de echtgenoot van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Is met u besproken dat de echtgenoot van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) consultancywerk ging doen in de zorgsector? Zo neen, had dit naar uw mening wel gemoeten? Zo ja, is toen ook gesproken over werkterreinen buiten het werkveld van de minister? (1)

Acht u het kwetsbaar dat de echtgenoot van minister van VWS als consultant adviseert hoe zo rendabel mogelijk gedeclareerd kan worden, terwijl de minister verantwoordelijk is voor het beperken van zorguitgaven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Erkent u dat het voor een zorginstelling interessant is om voor een adviseur te kiezen die heel dichtbij de minister staat? Kunt u uw antwoord toelichten?

Denkt u dat het passend is dat de minister Kamervragen over het werk van haar man beantwoordt? (2) (3) (4)

Kunt u uitleggen waarom de perswoordvoerder van minister van VWS de journalist van het artikel heeft gebeld en heeft bevraagd over het schrijven en publiceren over het werk van de echtgenoot van de minister?

Hoe is de perswoordvoerder te weten gekomen dat de journalist met het artikel bezig was? Klopt het dat het ministerie op geen enkele wijze om commentaar is gevraagd?

Was de interventie van de perswoordvoerder in opdracht van de minister van VWS?

Hoe lang duurde het gesprek met de journalist?

Vindt u het de taak van een perswoordvoerders – in dienst van de Rijksoverheid – om mogelijke publicaties over echtgenoten van ministers te voorkomen? Op welke wijze is die taak in het belang van de overheid? Kunt u uw antwoord toelichten?

Gaat u stappen ondernemen richting uw minister van VWS om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Tja, nu het ‘Huis voor klokkenluiders’ een feit is, mogen we hopen en er maar op vertrouwen dat ook daar geen ‘mollen’ of corrupte medewerkers zitting gaan nemen, maar dat zullen de alternatieve media zeker in de gaten houden. Tenslotte krijgen wij regelmatig mails over misstanden en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

En voor geïnteresseerden; met ingang van aanstaande woensdag schuif ik als ‘duo-presentator’ aan bij Jeroen Ghuijs op Finding Voices Radio; een wekelijks programma tussen 21.00 – 23.00 uur. De luisteraars kunnen participeren in de chat aldaar en bijvoorbeeld vragen stellen aan de gasten die we gaan interviewen.

Whatever, zo druppelt er ook met enige regelmaat positief nieuws binnen.
Waarvan akte!

Bron

Share.