dinsdag, september 26

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) met het koffertje

Prinsjesdag: de belangrijkste punten uit de Miljoenennota

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer, zoals altijd in het bekende koffertje. In de Miljoenennota staan alle plannen van het kabinet op een rij. Een overzicht van de belangrijkste en de opvallendste zaken, waarvan een deel al eerder bekend was geworden.

Extra geld voor de verpleegzorg, maar eigen risico stijgt
Het demissionaire kabinet trekt de komende vier jaar veel meer geld uit voor verpleeghuizen, uiteindelijk oplopend naar twee miljard euro. De zorg wordt voor iedereen duurder: het eigen risico gaat omhoog van 385 naar 400 euro. De totale zorgkosten stijgen met 5,4 procent, naar 73 miljard euro in 2018. Het kabinet verwacht dat de zorgpremie stijgt met ongeveer zes euro per maand. De maximale zorgtoeslag gaat met 131 euro omhoog, naar 1197 euro. Het aantal banen in de zorg neemt toe met 2,6 procent.

Veel geld voor politie, vooral cyberveiligheid
Er wordt 26 miljoen euro vrijgemaakt voor cyberveiligheid. Dat komt bovenop de 13 miljoen euro uit de voorjaarsnota en ook bovenop de 14 miljoen euro die vorig jaar al werd aangekondigd.

Het politieteam dat zich bezighoudt met digitale criminaliteit, het Team High Tech Crime, krijgt bovendien meer specialisten in dienst. De politie krijgt ook 49 miljoen euro voor de verkeershandhaving, 9 miljoen voor de ‘basisteams’ en er wordt 57 miljoen gereserveerd voor de pensioenen van agenten.

Bijna een half miljard voor koopkracht, maar 18 procent merkt geen verbetering
Er wordt 425 miljoen euro uitgetrokken om te voorkomen dat gepensioneerden, mensen met een uitkering en werkenden met lage inkomens erop achteruitgaan of weinig merken van de sterke economische groei. Toch voorkomt dat geld niet dat 18 procent van de huishoudens, en 13 procent van de werkenden geen verbetering merkt. De koopkracht stijgt gemiddeld wel licht, 0,6 procent. De werkloosheid daalt naar 4,3 procent. Het CPB verwacht bovendien meer vaste contracten en hogere tarieven voor zzp’ers, door de krapte op de arbeidsmarkt.

Koning Willem-Alexander leest de Troonrede voor ANP

Staat houdt zes miljard over
Het begrotingsoverschot komt uit op 0,8 procent, zo’n zes miljard euro. Bovendien daalt de staatsschuld naar 53,7 procent van het bruto binnenlands product, ruim onder de Europese norm van 60 procent.

Meer wegen en meer spoor
Komend jaar wordt er 6,2 miljard euro in de Nederlandse infrastructuur geïnvesteerd. Er is de laatste jaren al 700 kilometer aan extra rijstroken aangelegd, tot en met 2031 komt daar nog zeker 1000 kilometer bij. Veel van die projecten zijn al bekend, zoals de A27 bij Utrecht, de A1 bij Apeldoorn en de A10-knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel. In het spoor wordt 2,2 miljard geïnvesteerd, zodat er meer treinen kunnen rijden. Er is ook 526 miljoen voor de waterveiligheid en 965 miljoen euro voor het onderhoud en aanleg van waterwegen.

Terrorismebestrijding krijgt miljoenen
De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie krijgt 66 miljoen euro extra. Dat geld wordt gebruikt voor meer personeel, opleidingen, huisvesting, extra auto’s en betere bewapening en materieel. Verder worden de terroristenafdelingen in de gevangenissen uitgebreid, van 13 naar 48 plekken. Ook de marechaussee kan rekenen op meer geld: 23 miljoen euro, voor extra personeel.

Er gaat 66 miljoen euro naar de Dienst Speciale Interventies

Geld voor zonneboilers en warmtepompen
Er wordt tot 2020 nog eens 160 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zogenaamde ISDE-regeling. Daarmee kunnen particulieren en ondernemers subsidie krijgen voor het kopen van zonneboilers en warmtepompen.

Basisschoolleraren profiteren
Het kabinet reserveert volgend jaar 270 miljoen euro extra voor de leraren in het basisonderwijs, vooral bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Budget voor voedsel- en warenautoriteit omhoog
Het kabinet geeft 25 miljoen euro extra aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op de dienst was na het uitbreken van de fipronilcrisis veel kritiek. De dienst zou te laat in actie zijn en gekomen. Het geld moet de toezichthoudende rol van de NVWA versterken.

Salaris koning omhoog, meer geld voor paleizen
Het salaris van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix stijgt mee met de ambtenarensalarissen. Ze krijgen er samen 143.000 euro bij. Ook mag de Materieel Dienst van het Koninklijk Huis rekenen op meer geld: bijna 600.000 euro. De dienst betaalt onder meer de paleizen, de rijtuigen, auto’s en andere facilitaire zaken voor het Koninklijk Huis.

Share.