Beste lezers en Lezeressen op T2W Facebook, T2W Urubin, T2W Telegram. Ik (de redactie) had het idee om eens wat nieuws in te brengen dan de dagelijkse nieuws artikelen.

Ik heb een nieuwe categorie ingebouwd waar ik uw input bij kan gebruiken Hier volgt een summiere uitleg en de geïnteresseerde lezer(es) zal begrijpen wat ik vraag.

Wat ik op de pagina T2W wil creëren is een beetje luchtigere stukken met een ander soort diepgang.

Inderdaad we gaan eens kijk hoe betrokken de lezers en lezeressen zijn geen politiek geen rampen maar een vorm van wetenschap die mijn generatie op school nog kreeg.

KUNST CULTUUR EN GESCHIEDENIS


Bent u bezig met een van bovengenoemde of gerelateerde zaken zou ik graag feeds ontvangen op :
harryredactie1@gmail.com

Ik heb al een model Adrie v/d Nieuwenhof die medewerking heeft toegezegd en daarom zal er spoedig een collage van zijn shoots en beweegredenen tot doelstelling geplaatst worden……..Word vervolgd,

Share.