*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Noord-China huisvest 40% van de Chinese bevolking. Tevens is het de belangrijkste landbouwregio van China: 65% van China’s landbouwgrond bevindt zich in het noorden. Maar in de regio bevindt zich slechts 18% van het beschikbare water. Daarom bedreigt de waterschaarste waaronder China in het algemeen gebukt gaat, het Noorden het meest.

Een internationaal team van wetenschappers onderzocht wat de gevolgen zijn van de intensivering van de landbouw in Noord-China voor de waterhuishouding in het gebied. Ze concluderen dat intensieve landbouw en overbemesting vermoedelijk meer impact hebben gehad op de verdroging van de regio dan de stijgende temperaturen en dalende regenval.

6% in 30 jaar
De onderzoekers, geleid door wetenschappers van Purdue University (VS) en China Agricultural University, bestudeerden data over de bodemvochtigheid gedurende het groeiseizoen en vonden dat deze in 30 jaar met ongeveer 6% is afgenomen. “De bodemvochtigheid nam iedere 10 jaar met 1,5 tot 2,5% af”, zegt onderzoeksleider Qianlai Zhuang op Science Daily. “Hoewel klimaatverandering zeker een factor is, lijkt de vochtdaling vooral het gevolg te zijn van menselijke activiteiten. Een daling van 10% in de bodemvochtigheid in de loop van een eeuw heeft al majeure gevolgen voor de landbouw en de zoetwatervoorziening in dit dichtbevolkte gebied.”

De toplaag van het stuk bouwland was significant droger geworden, terwijl die van het grasland juist licht bleek toegenomen

Veldonderzoek
Behalve over een grote hoeveelheid data uit meetstations, overheidsregisters en satellieten, beschikten de onderzoekers ook over de resultaten van 25 jaar veldonderzoek uit 2 naast elkaar gelegen percelen. Eén veld was ‘ongerept grasland’, het andere een stuk landbouwgrond. Daaruit bleek dat de toplaag van het stuk bouwland significant droger was geworden, terwijl die van het grasland juist licht bleek toegenomen.

Overbemesting
De verklaring voor de verdrogingstrend zou volgens de wetenschappers het gebruik van kunstmest zijn.

Kunstmest zorgt er voor dat planten groter worden en ook grotere bladeren ontwikkelen. Daarom hebben ze meer water nodig uit de bodem en zorgen ze voor meer verdamping.
Uit het onderzoek kwam een correlatie naar boven tussen toegenomen kunstmestgebruik en het verbouwen van gewassen die veel water nodig hebben, zoals mais. “In China wordt te veel kunstmest gebruikt”, zegt co-auteur Yaling Liu. “China gebruikt 31,4% van alle kunstmest ter wereld. Hoewel de negatieve gevolgen van overbemesting voor gewassen door de wetenschappelijke gemeenschap algemeen bekend zijn, is het moeilijk de landbouwpraktijk om te draaien.”

De onderzoekers zijn van mening dat China moet overgaan op alternatieve landbouwpraktijken, zoals gewassen die minder water nodig hebben, waterbesparende technologieën zoals het aanbrengen van een mulch-laag, minder grondbewerking, druppelirrigatie en verbeterd bodem-gewas management. Die nieuwe praktijken moeten toekomstige watervoorraden intact laten. Lukt dat niet dan komt China’s voedselzekerheid op termijn in gevaar.

Het onderzoek is verschenen in Nature.

Bron

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster