Volgens de Financial Times werkt de Europese Commissie aan een plan om de lidstaten alle zeggenschap over hun asielbeleid te ontnemen en deze naar Brussel over te hevelen. Daarmee wil de EU met name de ‘onwillige’ landen –buiten Duitsland en Nederland inmiddels bijna alle andere landen- dwingen om alsnog hun grenzen te openen voor enorme aantallen moslimmigranten. Het uiteindelijke doel, de snelle en totale islamisering van ons continent, heeft bij de door Angela Merkel en Jean-Claude Juncker aangevoerde eurocraten namelijk nog altijd de hoogste prioriteit.

Het Europese asielbureau EASO, dat zetelt op Malta, zou volgens het interne EU-document waar de Financial Times beslag op wist te leggen straks de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het asielbeleid van de complete unie. Officieel is het plan bedoeld om de grote druk op binnenkomstlanden Italië en Griekenland te verminderen door de honderdduizenden migranten ‘eerlijk’ over de hele EU te verdelen.

Dublin-II functioneerde toch al niet meer

Met dit plan wordt het Dublin-II verdrag, waarin werd vastgelegd dat asielzoekers altijd in de eerste EU-lidstaat waar ze aankomen moeten worden opgevangen, nu ook officieel buiten werking gesteld. Al sinds vorig jaar werd het verdrag praktisch geannuleerd toen bondskanselier Angela Merkel op eigen houtje besloot om de grenzen van Duitsland onbeperkt te openen voor miljoenen moslimmigranten, en van de andere EU-lidstaten nog steeds hetzelfde eist.

‘Soevereiniteit EU-landen ernstig aangetast’

De Commissie heeft twee varianten van het plan opgesteld: in de eerste worden asielzoekers onafhankelijk in welk land ze zijn binnengekomen op quotumbasis over de hele EU verdeeld, en in de tweede doet men dit pas als het land van binnenkomst plotseling wordt overspoeld met migranten.

De Financial Times stelt dat hiermee hoe dan ook de soevereiniteit van de EU-landen opnieuw ernstig wordt aangetast, en er daarom in principe een verandering van de EU-verdragen noodzakelijk is. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat Brussel die veranderingen ongeacht protesten van sommige lidstaten toch wel doorvoert, en de verdragen daar later op aanpast – of dit simpelweg nalaat, aangezien de eurocraten tot nu toe altijd wegkomen met deze almaar schaamtelozer wordende vormen van anti-democratisch machtsmisbruik.

Oost Europa negeert Merkel en sluit grenzen

Groot Brittannië heeft al laten weten niets voor een aanpassing van het Dublin-II verdrag te voelen. De verwachting is dat de Oost Europese landen eveneens fel tegen zullen zijn. Macedonië laat alleen nog maar ‘vluchtelingen’ met paspoorten door. Slovenië, Servië en Kroatië besloten daarna Angela Merkel te trotseren en hun grenzen te sluiten voor alle migranten (2). Hongarije heeft vandaag zelfs de landelijke crisistoestand uitgeroepen, zodat de grenzen door militairen kunnen worden bewaakt, en Bulgarije lijkt hetzelfde te gaan doen. (3)

Kortom: het Duits-Nederlandse-Turkse plan om de islamitische migranteninvasie van Europa op stoom te houden, is nu al mislukt.

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.