De partij van Emmanuel Macron, die nog maar een maand bestaat, maakt kans om een overweldigende meerderheid in het Franse parlement te behalen.

Zoals het er nu uitziet kan hij 455 van de 577 zetels gaan halen. Maar hoe groot is de steun voor Macron nu echt?

Een meerderheid van de Franse kiezers, ruim 51 procent, kwam niet opdagen. Onder Fransen jonger dan 35 was het opkomstpercentage slechts 30 procent.

Noodtoestand

Uit onvrede met de politieke gang van zaken weigeren kiezers massaal hun stem uit te brengen. Het gaat om de laagste opkomst sinds 1958.

Macron werd door de media neergezet als redder van de Franse democratie, maar hij kan beter worden bestempeld als de doodgraver van de Franse democratie.

Sinds de aanslagen van november 2015 is de noodtoestand van kracht in Frankrijk. Die wordt gebruikt door de overheid om activisme te ontmoedigen, blijkt uit een rapport van Amnesty.

Politie

Honderden activisten kregen begin 2016 huisarrest en tijdens de klimaattop in december in Parijs werd iedere demonstratie verboden.

Het lijkt erop dat Macron de noodtoestand wil behouden. Dat heeft verregaande gevolgen. Er ligt nu een wetsvoorstel op tafel dat Frankrijk kan veranderen in een politiestaat.

Hij wil verder de macht van de vakbonden inperken en zijn beleid zal er ook voor zorgen dat Franse werknemers sociale rechten gaan verliezen.

Recordaantal

Everybody loves Macron, klinkt het in de media. Als je protesten massaal in de kiem smoort lijkt het daar wel op ja.

Maar gezien het recordaantal onthoudingen moet de meerderheid van de bevolking helemaal niets hebben van deze Rothschild-knecht.

[De Wereld Morgen]

Share.