Veel te weinig stembureaus één van Clintons tactieken die de Nederlandse overheid ook toepast op referendum over associatieverdrag EU-Oekraïne.

Wij vonden dat Barack ‘Jihad’ Obama al verschrikkelijk was, maar als het deze perfide, tot op het bot corrupte vrouw lukt om in het Witte Huis terecht te komen, dan zal zij – in de woorden van superbelegger Marc Faber- ‘de hele wereld verwoesten’ (2).

Ze stal de verkiezingen in Iowa, Nevada en Massachusetts, maar in Arizona spande Hillary Clinton met haar intriges echt de kroon. De vleesgeworden gruwel van alles wat zichzelf ook maar een beetje conservatief of rechts beschouwt wist in die staat de meerderheid van de kiezers achter zich te krijgen door een even valse als ingenieuze combinatie van manipulatie, fraude en bedreigingen. We besteden hier speciaal aandacht aan, omdat één van haar methodes –het fors beperken van het aantal stembureaus- ook door ‘onze’ eigen regering wordt toegepast bij het aanstaande referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne in april.

Sleutel tot haar gestolen overwinning in Arizona was het vroeg stemmen per email, wat door 70% van de kiezers in die staat wordt gedaan. 59% zijn oudere Democratische, vooral vrouwelijke kiezers, die voor het leeuwendeel op generatiegenoot Clinton stemmen. Slechts 7% van de vroege stemmers is onder de 30 jaar.

Dus wat deed Hillary? Ze zorgde ervoor dat deze vroege stemmers een zo groot mogelijk aandeel in de uitslag kregen. Daarvoor moest ze de verkiezingen op de dag zelf zo moeilijk mogelijk maken.

Methode 1: Het aantal stembureaus werd verkleind van 200 naar slechts 60, en dat terwijl het aantal kiezers groeide van 300.000 in 2012 naar 800.000 nu. Hierdoor ontstonden er zeer lange rijen, waar veel mensen op zeker moment uitstapten omdat ze geen tijd of geen zin hadden om uren te moeten wachten. In sommige stembureaus stonden een paar uur na het officiële sluiten van de stembussen nog steeds rijen wachtende kiezers.

Kortom: een uitstekende methode om de uitslag van de verkiezingen te manipuleren, zo moet ook de regering Rutte hebben gedacht. Want ook in ons land zijn veel te weinig stembureaus gepland voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, dat indien gesloten een levensgrote bedreiging is voor onze vrede en soevereiniteit, en zelfs voor de wereldvrede (voor zover daar nog van kan worden gesproken).

Methode 2: Clinton werd in de reguliere media –die net als in Europa vrijwel volledig op de hand is van en gecontroleerd wordt door ‘links’- al tot winnaar uitgeroepen,, terwijl nog maar 1% (!) van de stemmen was geteld, en er in veel stembureaus nog lange rijen kiezers stonden.

Methode 3: Arizona kent zogenaamde gesloten verkiezingen, wat inhoudt dat je alleen als je geregistreerd Democraat of Republikein bent, je op een kandidaat van je eigen partij kunt stemmen. De 37% van de bevolking –meer dan één derde, en meer dan het aantal Democratische kiezers (slechts 28%)!- die aan niet een partij gebonden is, wordt hiermee automatisch uitgesloten.

Talloze geregistreerde Democraten, die na uren wachten eindelijk bij de stembussen kwamen, bleken ‘per ongeluk’ als Republikein of onafhankelijke geregistreerd te staan, waardoor ze niet mochten stemmen. Het ging beslist niet om incidenten; volgens getuigen kreeg in sommige stembureaus maar liefst 60% van de kiezers te horen dat ze verkeerd stonden geregistreerd, en hun stem dus niet geldig was.

Methode 4: Door een paar wel heel erg goed uitkomende anonieme bomdreigementen moesten enkele stembureaus voortijdig worden ontruimd en gesloten. Dit droeg eraan bij dat de opkomst nog lager was, wat gunstig was voor Clinton. (1)

Superbelegger Faber: Ik stem Trump, want Hillary zal hele wereld vernietigen

Superbelegger Marc Faber, bekend vanwege zijn Gloom Boom Doom Report waarin hij al jaren de grond gelijk maakt met het Westerse financiële beleid omdat dit volgens hem tot een totale instorting zal leiden, heeft onlangs opnieuw van zich laten horen door te zeggen dat hij –hoewel hij geen groot fan van hem is- bij de verkiezingen in november toch op Donald Trump gaat stemmen, ‘omdat Hillary Clinton de hele wereld zal vernietigen’.

Faber denkt dat de protectionistische maatregelen die Trump wil nemen weliswaar de handel tussen Amerika en de rest van de wereld negatief zullen beïnvloeden, maar wijst er tegelijkertijd op dat het de opkomende markten verreweg het meest geprofeteerd hebben van open grenzen en de vrije wereldhandel, en niet Amerika, Europa en Japan. Daar zou volgens Faber best meer balans in kunnen worden gebracht, en Trump is de enige die dat wil doen.

‘En ook gezien de alternatieven zou ik op Trump stemmen. Want hij zou enkel de Amerikaanse economie kunnen verwoesten, maar Hillary Clinton zal de hele wereld vernietigen. Kijk naar haar ‘natie opbouwingen’ in het Midden Oosten, hoeveel ‘succes’ dat heeft gehad.’ (2)

Bronnen::

(1) Russia Insider
(2) Zero Hedge

Share.