Economische groei sinds 2007 net zo laag als tijdens Grote Depressie jaren ’30 – Systeemcrash steeds dichterbij: dit jaar pompten de 5 grootste centrale banken al $ 1,5 biljoen nieuw geld in de markten – ‘Wederopbouw gaat generaties lang duren’.

Volgens financieel analist Chris Martenson stijgt de kans dat er volgend jaar een ongekende wereldwijde financiële crash plaatsvindt, waarna een –mogelijk zelfs decennia lange- recessie uitbreekt, tot boven de 50%. De Verenigde Staten lopen in 2018 zelfs 75% risico op een grote inzinking. Martenson legt uit dat het op schulden gebaseerde fiat-geldsysteem sowieso op zijn einde loopt, wat vooral aan de centrale banken te wijten is, omdat die sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 de geldkranen vrijwel onbeperkt hebben opengedraaid, zodat vooral overheden enorme nieuwe schulden konden (blijven) maken. En dat loopt historisch gezien altijd, maar dan ook echt altijd op een enorm drama voor de gewone man uit.

Martenson begint te schrijven dat iedereen die weigert in te zien dat een op schulden gebaseerd (papieren) geldsysteem onvermijdelijk moet instorten, ‘of naïef, of idioot’ is. De laatste jaren waarschuwen steeds meer experts dat ook ons geldsysteem op zijn laatste benen loopt en zal instorten, waarna er duistere tijden zullen volgen.

Overlijden van de patiënt door gratis-geld infuus uitgesteld

Feitelijk vond die crash al in 2008/2009 plaats. De ten dode opgeschreven ‘patiënt’ werd echter aan het onbeperkte geld + extreem lage rente infuus gelegd, waardoor de fatale hartstilstand voor onbepaalde –maar absoluut niet onbeperkte- tijd werd uitgesteld.

Dat ‘gratis geld infuus’ zorgde er echter niet voor dat de patiënt herstelde. Met biljoenen dollars en euro’s wisten de centrale banken weliswaar de beursindexen tot records op te drijven en daarmee de financiële elite nog rijker te maken, maar de echte economie -en daarmee de gewone man- profiteerde daar nauwelijks van. Die groeide in de periode 2007-2016 met gemiddeld slechts 1,33% – net zo weinig als tijdens de Grote Depressie tussen 1930 en 1939.

De centrale banken hebben geen flauw idee hoe ze de door henzelf gecreëerde problemen moeten oplossen. Na de dag van de afrekening, als de kloof tussen de enorme geldstroom/lage rente en geringe economische groei te groot is geworden, zijn er theoretisch twee mogelijkheden: óf er komen jaren met de hoogste economische groei ooit, óf het aantal faillissementen begint zich op te hopen, en de wereldwijde schuldenberg doet vervolgens de rest en verplettert alles en iedereen. De kans op het eerste scenario is volgens Martenson ‘je reinste wensdenken’.

De ‘moeder van alle financiële bubbels’

Omdat de huidige krediet- en schuldenzeepbel –‘de moeder van alle financiële bubbels’- tot nooit eerder geziene proporties is opgeblazen, zal ook de knal waarmee deze uiteen zal spatten, ongekend hevig zijn en ‘een verschrikkelijke vernietigingskracht’ laten zien. De crash zal zó erg zijn, dat alle aspecten van ons dagelijkse leven, onze samenleving en welvaart er keihard door getroffen zullen worden.

Het hebben van enkel geld zal in die periode beslist niet voldoende zijn – integendeel. Zaken zoals eigen kunnen en weten, zelfvoorziening, een sociaal netwerk, ‘emotioneel kapitaal’ en culturele waarden zullen vermoedelijk belangrijker zijn om de ‘nieuwe tijd’ te kunnen overleven.

Nog meer schulden met nog meer nieuw geld

Teken aan de wand is het schrijnende verschil tussen de officiële verklaringen van de centrale banken, die het voortdurend over ‘lage werkloosheid’ en ‘sterkere groeiverwachtingen’ hebben, en hun acties, die juist getuigen van het tegendeel. ‘Daden zeggen meer dan woorden’: vanaf 2016 hebben de centrale banken hun schuldenaankopen, waar in 2008 massaal mee werd begonnen, opnieuw versneld. Tussen 2008 en 2016 had de stijgende lijn in de aankoopgrafiek nog een helling van 30 graden; vanaf 2016 is die 45 graden geworden. Dat was het moment dat de centrale banken nóg meer geld in de beurzen pompten. Het was een vertwijfelde poging om een nieuwe recessie opnieuw uit te stellen.

Deze maand hebben de vijf grootste centrale banken alleen al in 2017 maar liefst $ 1,5 biljoen uit het niets gecreëerd en in de markten gepompt. Dit kan met recht een ‘gelddruk orgie’ worden genoemd, waar overigens uitsluitend de grote financiële spelers en speculanten van profiteerden.

Alleen de rijksten werden nog rijker

Het enige wat de grootste instorting ooit nog kan voorkomen is de onmiddellijk terugkeer van een robuuste en permanente economische groei. En zoals we net al schreven is dat nu juist wat er al 9 jaar aan ontbreekt. Kortom: het gigantische geldschep-experiment van de centrale banken, met name die van de EU, de VS, China en Japan, heeft volledig gefaald, en heeft enkel de toch al uit hun voegen barstende elitaire 1% nóg veel rijker gemaakt – ten koste van de bevolking, en dat met de hulp en zegen van de heersende politici.

Grote klap komt er hoe dan ook snel aan

Professor Steve Keen toonde aan dat zodra de groei van de schuldenberg 10% is om een economische groei van 5% mogelijk te maken, enkel een almaar sneller groeiende krediet- en schuldenvergroting de economische neergang kan verhinderen. Anders gezegd: zolang de uitgaven (veel) hoger blijven dan de inkomsten, kan het huidige ‘feest’, de ook in Nederland zo bejubelde ‘aantrekkende economie’, nog een poosje doorgaan.

Iedereen die in de brugklas ooit de eerste paar lessen economie heeft opgelet, weet dat dit onmogelijk goed kan blijven gaan. Je kunt niet tot in het oneindige veel meer geld blijven uitgeven dan er binnenkomt. De realiteit zal hoe dan ook toeslaan, en hoe langer dat moment wordt uitgesteld, hoe groter de klap zal zijn, en hoe erger en hoe langer de gevolgen zich zullen doen laten voelen.

En die ontmoeting met de realiteit komt steeds dichterbij, besluit Martenson. Volgend jaar schat hij de kans van een wereldwijde financiële crash en daarop volgende recessie al op meer dan 50%. Voor de VS is het zelfs 75% zeker dat er een economische inzinking komt. ‘Deze aanstaande markcorrectie zou hevig kunnen zijn, dat de financiële markten totaal kunnen instorten. De daarop volgende wederopbouw van het systeem zal mogelijk generaties lang gaan duren’ – tenminste, als die daar de kans voor krijgen, want deze historische instorting zou heel goed gepaard kunnen gaan met een nieuwe, historische (wereld)oorlog.

Bron

Share.