Mensen zien meer en meer dat de huidige regering meer kwaad dan goed doet, dat is op internet op veel plaatsen steeds duidelijker zichtbaar. Schandaal na schandaal wordt openbaar gemaakt en ook allerlei achterliggende systemen en netwerken komen aan het licht. De beerputten zijn onvoorstelbaar diep en de stank is zo langzamerhand ondragelijk.

Mensen zijn het helemaal zat en willen graag verandering. Dat er een grootscheepse verandering moet komen en gaat komen lijkt dan ook hoe langer hoe meer onvermijdelijk.

Het is dan ook de hoogst tijd om na te denken over de vraag waar we dan met zijn allen naartoe willen. Gelukkig zijn er ook enkelen die het over deze vraag hebben, al zijn de meeste mensen alleen maar bezig met het uitspreken van hun verontwaardiging over alles wat uit de beerputten omhoog borrelt.

Zolang mensen alleen maar blijven zoeken naar ‘change we can believe in’, naar een nieuwe leider, een nieuwe redder, een nieuwe regeringsvorm, dan zullen we opnieuw in de volgende hegeliaanse val trappen. Dat gebeurt ook als de meerderheid van de mensen zich alleen maar blijft verontwaardigen en niet uitermate goed gaan nadenken over wat de alternatieven zijn.

Als we straks door een revolutie of op een andere manier een regimeverandering krijgen, dan is het zaak verder nagedacht te hebben. Zoniet dan staat de (reeds geplande) volgende (wereld?)leider en redder in nood al klaar om de macht over te nemen, omdat die wel een georganiseerd plan klaar heeft. Lees ook de protocollen van de wijzen van Zion.

Reken er maar op dat de machthebbers achter de schermen allang een kant en klare oplossing voor ons hebben uitgestippeld. Dat plan zal er heel anders, beduidend beter en uiterst veelbelovend uitzien. Voor de mensen die niet verder gekomen zijn dan verontwaardiging over de huidige gang van zaken zal deze aangeboden oplossing vanzelfsprekend lijken.

Hoe dat er uit gaat zien is iets waar we alleen maar naar kunnen gissen.

Het zou één wereldleider kunnen zijn, met een geautomatiseerde hiërarchische structuur. Mensen zouden misschien zo zat gemaakt kunnen worden van politici, dat ze warm gemaakt kunnen worden meer geloof te hechten aan een ‘onafhankelijk en eerlijk’ computersysteem. Of er komt opeens een ‘bovennatuurlijke’ redder op de proppen die ons menselijke wezens komt redden van ons onvermogen onszelf te regeren. Of misschien komen ze toch weer met een (gecombineerde) versie van één van de al eerder gebruikte regeringsvormen in een nieuw jasje.

Hoe dan ook, het is belangrijk om de aandacht meer te richten op de vraag hoe we verder gaan en hoe in elk geval niet. In welke val willen we zeker niet opnieuw trappen en waarom niet.

Terug naar de titel, elke vorm van regering is al vanaf de start corrupt.

Zo’n stelling vraagt erom met een korrel zout genomen te worden. Het klinkt ongenuanceerd, veel te stellig, voer voor de scepticus, een afknapper. Misschien is dat zo in het algemeen taalgebruik, maar filosofisch gezien is het juist van het grootste belang duidelijk te zijn in hetgeen je wilt zeggen. Dit vereist wel duidelijke definities, en een grondige onderbouwing.

Die definities en die onderbouwing krijgt u ook, maar dat lukt niet in een artikeltje op een website, daarvoor is het nodig om een heus boek te lezen, dat bewijst dat elke regering in welke vorm dan ook gebaseerd is op bedrog en bijgeloof.

Hieronder een stukje van de inhoud:

Regering bestaat niet

De meeste mensen geloven dat “regering” noodzakelijk is, hoewel ze ook erkennen dat “gezag” vaak tot corruptie en machtsmisbruik leidt. Ze weten dat de “regering” inefficiënt, oneerlijk, onredelijk en onderdrukkend kan zijn, maar geloven toch dat “gezag” een kracht ten goede kan zijn. Waar men zich vergist, is dat het probleem niet alleen is dat de “regering” slechte resultaten boekt, of dat “gezag” vaak wordt misbruikt. Het probleem is dat het concept zelfvolstrekt irrationeel is en tegenstrijdig in zichzelf. Het is niet meer dan een bijgeloof, verstoken van enige logica of ondersteunend bewijs, waar mensen alleen aan vasthouden als gevolg van een constante sekteachtige indoctrinatie, ontworpen om hen het zicht op de logische absurditeit van het concept te ontnemen. Het zit hem niet in de mate, of hoe het wordt gebruikt; de waarheid is dat “gezag” niet bestaat en in het geheel niet kan bestaan, en het niet erkennen van dat feit, heeft miljarden mensen gebracht tot het geloven van dingen, en doen van dingen die gruwelijk destructief zijn. Er kan niet zoiets bestaan als goed “gezag” – in feite, een ding als “gezag” bestaat gewoon helemaal niet. Hoe vreemd dat ook mag klinken, het kan gemakkelijk worden bewezen.

Kortom, regering bestaat niet. Het heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan. De politici zijn echt, de soldaten en politieagenten die de wil van de politici uitvoeren zijn echt, de gebouwen waar ze in zitten zijn echt, de wapens die ze dragen zijn heel echt, maar hun vermeende “gezag” niet. En zonder dat “gezag”, zonder het “recht” om te doen wat ze doen, zijn ze niets anders dan een bende boeven. De term “regering” impliceert legitimiteit – het betekent het uitoefenen van “gezag” over bepaalde mensen of een bepaalde plek. De manier waarop mensen over machtsdragers praten, hun bevelen “wetten” noemen, ongehoorzaamheid aan hen “misdaad”, enzovoort, impliceert het recht van de “regering” om te heersen, en de daarbij behorende morele verplichting van hun onderdanen om te gehoorzamen. Zonder het recht om te heersen (“gezag”), is er geen reden om de entiteit “regering” te noemen, en zijn alle politici en hun huurlingen volstrekt niet meer van een gigantisch georganiseerd misdaadsyndicaat te onderscheiden, en zijn hun wetten niet meer waard dan de dreigementen van overvallers en struikrovers. En dat, in de realiteit, is wat elke “regering” is: een onrechtmatige bende boeven, dieven en moordenaars, die zich voordoen als een rechtmatig heersend lichaam.

Heeft u na dit gelezen te hebben uw oordeel al klaar en uw tegenwerpingen bedacht? Mooi, zoek dan nu uw tegenargument(en) maar op in het boek: Het meest gevaarlijke bijgeloof, want vrijwel alle tegenargumenten zijn al eerder door anderen bedacht en geuit en worden in het boek uitvoerig behandeld en ontkracht.

Het boek: http://www.boekenbestellen.nl/boek/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof
Gratis PDF:
http://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof

Bron

Share.