Paul Craig Roberts, in de jaren ’80 een hooggeplaatst lid van de regering Reagan die meehielp de Koude Oorlog te beëindigen, schrijft dat het met name de Clintons zijn geweest –zowel president Bill als zijn vrouw Hillary, die hij ‘Killary’ noemt- die de hoop op langdurige vrede tussen de supermachten hebben vernietigd met hun illegale imperialistische oorlogen, die al 8 landen in puin hebben gelegd en miljoenen slachtoffers hebben gemaakt. Als Killary in november –hoogstwaarschijnlijk via verkiezingsfraude- tot president wordt gekozen, wacht de mensheid zo goed als zeker een ongekend afschuwelijke periode vol oorlog, ellende en verwoestingen.

President Ronald Reagan keerde zich tegen de neocons, ontsloeg hen, en liet sommigen van hen gerechtelijk vervolgen. Toen zijn regering eenmaal van hun kwaadaardige invloed was verlost, ging Reagan onderhandelen met de Sovjets over het vreedzaam beëindigen van de Koude Oorlog. Het hele Amerikaanse militair-industriële complex was daar fel op tegen, en zeker ook de CIA, maar Reagan zette door, en hij slaagde.

Ellende begon met de Clintons

George Bush sr. ging door op Reagans ingeslagen pad naar vrede, en hield de belofte van zijn voorganger dat de NAVO zich niet zonder Russische instemming zou uitbreiden naar het voormalige Oostblok. Maar toen kwamen de corrupte Clintons, wier ‘belangrijkste doel in het leven het vergaren van zoveel mogelijk rijkdom schijnt te zijn,’ schrijft Roberts. Bill Clinton schond alle afspraken die voor het beëindigen van de Koude Oorlog met de Russen waren gemaakt.

De twee daarop volgende marionetten –George Bush jr. en Barack Obama- verloren definitief de controle over de Amerikaanse regering aan de neocons, die prompt de Koude Oorlog opnieuw opstartten, omdat ze geloofden dat de VS was uitverkoren om tot in lengte van eeuwen als enige supermacht over de wereld te heersen. ‘En met dat Amerikaanse leiderschap verdween de laatste kans op vrede voor de mensheid.’

VS kan niet tegen alliantie Rusland-China op

In plaats van harmonieus samenwerken en zo de wereld beïnvloeden met het vrije Amerikaanse gedachtengoed, grepen de neocons terug op bedreigingen en geweld. Acht landen werden aangevallen, en in diverse voormalige Sovjet republieken werden ‘kleurenrevoluties’ op touw gezet. ‘Het gevolg van deze idiote krankzinnigheid was het ontstaan van een strategische militaire alliantie tussen Rusland en China. Zonder de arrogante politiek van de neocons zou deze alliantie –die een antwoord is op de door Amerika geclaimde hegemonie- nooit hebben bestaan.’

De Russisch-Chineze alliantie is zowel militair als economisch te sterk voor Washington. China controleert de productie van goederen van veel grote Amerikaanse bedrijven, zoals Apple. China heeft de grootste buitenlandse valutareserves ter wereld, en kan op ieder moment een financiële crisis in de VS veroorzaken door voor biljoenen aan Amerikaanse financiële bezittingen (zoals de dollarreserves) te verkopen.

Als dat gebeurt, moet de Federal Reserve plotseling biljoenen nieuwe dollars creëren om deze gedumpte ‘assets’ te kunnen opkopen. Dat zal het vertrouwen in de dollar als wereld reservemunt de genadeslag geven, waardoor de munt zal instorten en de Amerikaanse regering zijn rekeningen en schulden niet meer kan betalen.

Europa afhankelijk van Russische energie

Europa is afhankelijk van Russische energie. Als de Russen echt kwaad zouden willen –onze media en politici doen overkomen alsof dat zo is, maar dat is niets anders dan Amerikaanse propaganda- dan zouden ze de gaskraan kunnen dichtdraaien, waardoor Europa in de kou komt te zitten, en de Europese industrie zal vastlopen. Desondanks zijn het de Amerikanen die aandrongen op strenge economische sancties tegen Rusland. Wat als het Kremlin op zeker moment besluit om ons met gelijke munt terug te betalen?

NAVO maakt geen schijn van kans meer tegen Rusland

Tal van toonaangevende instituten en hoge militaire officials van het Pentagon hebben de afgelopen jaren moeten toegeven dat de NAVO geen schijn van kans maakt als er een militair conflict met Rusland uitbreekt. Het enige waar de NAVO nog goed voor lijkt is te fungeren als dekmantel voor Amerika’s oorlogsmisdaden, zo stelt Watson.

Bovendien heeft China inmiddels raketten ontwikkeld die gehakt maken van de indrukwekkende Amerikaanse vloot vliegdekschepen. Laatst toonden de Russen en Chinezen met een gezamenlijke oefening in de Zee van Japan aan dat de VS totaal niet in staat is om bondgenoot Japan te verdedigen als Rusland en China besluiten om het land aan te vallen.

De neocons denken dat ze Rusland met de talloze Amerikaanse bases in Azië en Europa hebben omsingeld, maar volgens Watson is het juist andersom, ‘en dat dankzij het incompetente leiderschap dat begon met de Clintons. Gezien de steun voor Killary in de voorverkiezingen lijken veel kiezers vastbesloten dat incompetente leiderschap voort te zetten.’

Met Killary Clinton naar de Derde Wereldoorlog

‘Ondanks het feit dat wij omsingeld zijn, sturen de neocons aan op oorlog met Rusland, wat ook oorlog met China betekent. Als Killary Clinton in het Witte Huis komt, dan zouden we die oorlog kunnen krijgen. De neocons staan massaal achter Killary. Zij is hun favoriet. Je zult zien dat de gefeminiseerde Amerikaanse vrouwen Killary in het ambt kiezen. Bedenk ook dat het Congres zijn macht om oorlogen te beginnen aan de president heeft gegeven.’

Bijkomend nadeel is dat de doorsnee Amerikaan niet bijster intelligent en al helemaal niet goed geïnformeerd is. ‘Het enige wat de Amerikaanse neocons hebben bereikt is het met oorlogsmisdaden vernietigen van miljoenen mensen in acht landen, en de overblijvende bevolking op de vlucht jagen naar Europa, waardoor de Amerikaanse marionettenregeringen aldaar worden ondermijnd.

Bij ongewijzigde koers gaat dit volgens Watson op een ‘buitengewone mislukking’ uitlopen, onder Killary Clinton mogelijk zelfs de Derde Wereldoorlog. ‘Het is tijd om de neoconservatieven ter verantwoording te roepen, en niet weer een marionet te kiezen waarmee ze door kunnen gaan met manipuleren.’

Er is maar één kandidaat waar de neocons geen enkele invloed op hebben: Donald Trump. Niet voor niets proberen ze op allerlei mogelijk manieren om te voorkomen dat Trump genomineerd wordt. Voor de vrede- en vrijheidslievende Westerse burgers, absoluut ook die in Europa, is Trump echter de laatste hoop om een afschuwelijk wereldwijd drama in de nabije toekomst wellicht nog te voorkomen.

Bron

Share.