De CLM-Milieumeetlat wordt in 2021 vervangen door de Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG).
Dit jaar wordt de bijbehorende software ontwikkeld. Daarna wordt de MIG getest. Dat staat in het ledenblad van Nefyto, de organisatie van bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen produceren.

Effect middelen op milieu
Nefyto vindt dat de CLM-Milieumeetlat onvoldoende rekening houdt met de resultaten van complexe studies die zijn gedaan naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu. Een ander bezwaar is dat de Milieumeetlat geen open ‘tool’ is, waardoor de gepresenteerde resultaten niet nagerekend kunnen worden. Daardoor zijn toelatingshouders nogal eens verrast door de uitkomst van de Milieumeetlat, stelt Nefyto.

De Milieu-Indicator Gewasbescherming is wel een open rekentool. Hiermee kan de milieu-impact van de middelen worden uitgerekend per bedrijf, per hectare, per vierkante meter en per eenheid product. Bovendien sluit de MIG aan bij de wijze waarop het Ctgb in Nederland en de EFSA in de EU de risico’s van middelen beoordelen.

MIG geschikt voor alle gewasbeschermingsmiddelen
De MIG is internationaal toepasbaar en geschikt voor alle gewasbeschermingsmiddelen, alle plantaardige sectoren en alle gewassen. De MIG beoordeelt alleen het effect van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu, net als de Milieumeetlat, en niet het effect op bijvoorbeeld de gezondheid.

Share.