Brussel, Berlijn en Den Haag gaan terminologie veranderen om burgers voor te liegen dat van een schuldenkwijtschelding geen sprake is – IMF: EU akkoord met schuldenkwijtschelding van € 300 miljard

‘Er komt geen nieuwe Griekse crisis,’ beweerde de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble gisteren. Het doorgaans goed geïnformeerde Handelsblatt bericht echter dat de Grieken wel degelijk een enorme schuldenverlichting van honderden miljarden euro’s zullen krijgen – echter pas na de parlementsverkiezingen in Duitsland -en Nederland- in 2017. Pas daarna zullen onze volken geconfronteerd worden met de zeer onaangename boodschap dat wij tot in lengte van jaren duur zullen moeten betalen om de Grieken bij de eurozone te houden, en al ons geld definitief verdwenen is. Kortom: het zoveelste bedrog van de Europese politieke elite is een feit.

Ondanks het derde steunpakket van € 85 miljard heeft de Griekse regering nog nauwelijks werk gemaakt van de beloofde bezuinigingen en hervormingen. Het klopt weliswaar dat het leeuwendeel van de drie ‘bailouts’ rechtstreeks naar de schuldeisers (banken e.d.) van het land zijn gevloeid. Het klopt echter ook dat de Grieken jarenlang gigantisch veel geld over de balk hebben gesmeten, en zichzelf rijk maakten met de meest royale uitkeringen, pensioenen en toeslagen van heel Europa – om over de beruchte corruptie in het land maar niet te spreken.

Weet u het nog? ‘Iedere cent zal terugkeren’

Na het eerste steunpakket voor Griekenland, nu al weer 6 jaar geleden, beloofde het kabinet Rutte-I dat ‘iedere cent’ die we aan de Grieken ‘leenden’, zou terugkeren. Wij schreven onmiddellijk dat eerder het tegendeel het geval zou zijn, en dat wordt nu door tal van berichten en ontwikkelingen bevestigd. Het IMF houdt al geruime tijd vol dat alleen een massale Griekse schuldenkwijtschelding het land er weer bovenop kan helpen, en verdere financiële hulp zinvol maakt. De EU is feitelijk dezelfde mening toegedaan, maar durft dat nog niet hardop te zeggen.

Onaangename boodschap over verkiezingen heen getild

De zeker voor de Duitse en Nederlandse belastingbetalers buitengewoon onaangename boodschap dat tientallen miljarden euro’s van hun geld definitief in rook zijn opgegaan, zullen naar verwachting nog meer mensen doen overlopen naar EU-kritische vrijheidspartijen zoals de AfD in Duitsland en de PVV in Nederland. De gevestigde orde wil dat voorkomen door de Griekse schuldenkwijtschelding over de verkiezingen van 2017 –in Nederland in maart, in Duitsland in augustus of september- heen te tillen.

Tot die tijd zullen de huidige regeringspartijen in beide landen hun complete trucen- en leugendoos uit de kast trekken om een zo mooi mogelijke voorstelling van zaken te geven. Immers, dat heeft zeker bij de afgelopen verkiezingen buitengewoon goed gewerkt. Daarna worden alle toezeggingen en beloftes simpelweg genegeerd of ingetrokken met Rutte’s bekende, al zo vaak gehanteerde kulargumenten dat ‘we dit niet hadden kunnen voorzien,’ en/of dat ‘de huidige situatie nu eenmaal anders is dan toen, en er daarom andere maatregelen nodig zijn.’

Burgers misleid dat er ‘geen verliezen’ zijn

Den Haag zal tot die tijd vermoedelijk van dezelfde misleiding gebruik maken als Berlijn, dat volgens het Handelsblatt de Griekse schuldenverlichtingen als belastingverminderingen gaat behandelen, waardoor de regering de verliezen voor de belastingbetalers als niet-bestaand kan voorstellen. Dus ook als iedereen duidelijk is dat er van terugbetaling nooit meer iets terecht komt, en de lasten zoals gebruikelijk bij de gewone Nederlandse en Duitse man worden neergelegd, kunnen ‘onze’ regeringen volhouden dat het probleem ‘opgelost’ is.

In Europees verband zal het woord ‘schuldenkwijtschelding’ waarschijnlijk uit de media verdwijnen. Omdat de meeste Europeanen een almaar korter wordend geheugen lijken te hebben, zullen ze op deze wijze nietsvermoedend in de zoveelste val die Brussel –met steun van Berlijn en Den Haag- voor hen heeft opgesteld worden gelokt.

ESM: financiële dictatuur

De hele procedure wordt uitgevoerd door het ESM, het Europese Stabilisatie Mechanisme, waarvan het bestuur totaal immuun is gemaakt voor iedere vorm van democratische controle en correctie. Het ESM kan op ieder gewenst moment op afroep en zonder uitleg nieuwe belastingmiljarden van de lidstaten opeisen, en die hebben daar maar aan te gehoorzamen. Hierdoor is feitelijk al enige jaren sprake van een rasechte financiële dictatuur, waarin wij als Nederlanders niets meer te zeggen hebben over ons eigen geld.

IMF: EU akkoord met schuldenkwijtschelding van € 300 miljard

Volgens het IMF is met de Eurogroep (ministers van Financiën), die op 24 mei bij elkaar komt om over de Griekse crisis te praten, overeengekomen dat het land een schulden’verlichting’ van maar liefst € 300 miljard krijgt, zo ongeveer alle bailout pakketten bij elkaar opgeteld. We herhalen dat verreweg het meeste van dit geld rechtstreeks in de kassen van met name Europese banken is verdwenen. Waardoor we als volken opnieuw hard en permanent zullen moeten bloeden om de toch al puissant rijke, volledig door de politiek gesteunde financiële elite overeind en uit de wind te houden.

Bron

Share.