dinsdag, september 26

Minimaal negen valse VOGs in omloop in jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft signalen ontvangen dat er vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag (VOGs) in omloop zijn. Bij een detacheringsbureau werden negen valse VOGs gevonden van medewerkers die actief zijn in de (jeugd)zorg.

Het detacheringsbureau stapte afgelopen week zelf naar Justis, het overheidsorgaan dat de VOG-screening uitvoert en de verklaringen afgeeft. De medewerkers zijn inmiddels op non-actief gesteld en er is aangifte tegen ze gedaan.

De IGJ acht het waarschijnlijk dat er meer valse VOGs in omloop zijn. Het roept uitzendbureaus en detacheringsbedrijven in de zorg op te controleren of ze de verplichte originele papieren verklaringen in hun bezit hebben. Het is de taak van de werkgever om te controleren of een VOG echt is.

Bij de negen valse VOGs is er in een aantal gevallen door het detacheringsbureau genoegen genomen met een pdf-bestand, terwijl de echtheid van het document alleen gecontroleerd kan worden bij een papieren VOG. Deze heeft onder meer een watermerk, hologram en een nummer dat onder een uv-lamp van kleur verandert.

VOG wettelijk vereist voor diverse banen
De VOG is een bewijs van goed gedrag. Het toont aan dat het gedrag in het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Er staat bijvoorbeeld op of iemand ooit met de politie in aanraking is geweest of strafbare feiten heeft gepleegd.

Voor werk in het onderwijs, als gastouders of taxichauffeurs is een VOG wettelijk vereist. Vooral voor personen die zedendelicten of andere zware misdrijven op hun naam hebben staan, is het lastig een VOG te krijgen.

De IGJ controleerde de VOGs al steekproefsgewijs. Komende tijd zal het hier extra aandacht aan besteden. Ook start het IGJ een onderzoek naar andere sectoren.

Share.