Ministeries zijn in veel gevallen te laat met het verstrekken van opgevraagde documenten via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en overtreden daarmee hun eigen wetten en regels, meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van eigen onderzoek. Van de 829 Wob-verzoeken in 2020 werd in 564 gevallen te laat een beslissing genomen.

Normaliter moet de overheid binnen acht weken, en in sommige gevallen binnen veertien weken, een beslissing nemen over een Wob-verzoek. Vooral het ministerie van Justitie en Veiligheid voldoet vaak niet aan de vastgestelde termijn: in 87 procent van alle Wob-verzoeken is een beslissing te laat genomen, ziet RTL Nieuws.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het minst vaak te laat met het nemen van een beslissing over een Wob-verzoek: 14 procent van de gevallen wordt niet binnen de vastgestelde termijn behandeld.

Met een Wob-verzoek kan een burger bestuursinformatie opvragen bij de overheid. Ook in het onderzoek naar de toeslagenaffaire werden Wob-verzoeken gebruikt, maar hierbij liepen onder anderen journalisten, gedupeerde ouders en de commissie-Van Dam, die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, tegen slechte informatievoorziening aan.

De commissie concludeerde dat er “geen sprake” was van een “ruimhartige verstrekking van informatie”. Documenten werden te laat ingeleverd of bleken incompleet te zijn.

Minister Wiebes stapt op: ‘Toeslagenaffaire is in mij gaan zitten’Minister Wiebes stapt op: ‘Toeslagenaffaire is in mij gaan zitten’
‘Verstrekte documenten vaak onvolledig of onjuist’
In meer dan de helft van de gevallen waarin de Rijksoverheid wel documenten verstrekte, bleken de desbetreffende documenten onjuist en onvolledig, blijkt uit de door RTL Nieuws opgevraagde cijfers bij de Raad voor de rechtspraak. De afgelopen vijf jaar is de overheid 694 keer door de rechter aangesproken voor het geheimhouden van informatie, bijvoorbeeld door het onterecht onleesbaar maken van tekstpassages.

Nadat het kabinet-Rutte III vrijdag viel, maakte het demissionaire kabinet onder meer bekend meer openheid in besluitvorming te willen en meer stukken openbaar te willen maken. Ook moet het contact met de overheid makkelijker worden.

Share.