Saudi Arabië gaat mede dankzij EU-landen in de VN het ‘recht’ van vrouwen om straffeloos te worden gediscrimineerd, onderdrukt en misbruikt verdedigen (voor de duidelijkheid: daar ergens onder die grote zwarte bol rechts in beeld moet zich een vrouw bevinden, al durven wij dat niet met ook maar enige mate van zekerheid te zeggen).

Leden van de Economische en Sociale Raad van de VN hebben afgelopen week Saudi Arabië gekozen als vierjarig lid van de VN Vrouwenrechtencommissie. ‘Dit komt neer op het aanstellen van een brandstichter als brandweercommandant,’ gaf Hillel Neuer, uitvoerend directeur van de mensenrechtenorganisatie UN Watch, als commentaar. ‘Het is absurd.’ Uit de stemming bleek bovendien dat minimaal 5 EU-landen vóór moeten hebben gestemd, wat een aardig idee geeft over waar de Europese Unie met de ‘rechten’ van vrouwen in Europa naartoe wil, namelijk deze ondergeschikt maken aan de islam.

‘Iedere Saudische vrouw moet een mannelijke begeleider hebben die namens haar alle belangrijke besluiten maakt, en het leven van de vrouw vanaf de wieg tot het graf controleert. Ook verbiedt Saudi Arabië het vrouwen om auto te rijden,’ vervolgde Neuer.

Frankrijk en Zweden onder voorstemmers

Omdat de stemming achter gesloten deuren plaatsvond, is niet te zeggen welke landen voor Saudi Arabië hebben gestemd. Op basis van de zetelverdeling in de Economische en Sociale Raad berekende Neuer echter dat minimaal vijf EU-landen ‘het meest misogyne (vrouwenhatende) regime ter wereld’ in de Vrouwenrechten Commissie hebben geholpen.

Gekeken naar andere stemmingen in de VN zullen dit vermoedelijk Frankrijk, Italië, Groot Brittannië, Ierland en Zweden zijn geweest, al hebben ook Duitsland, België, Noorwegen, Spanje en Estland zitting in de Raad. Sowieso Frankrijk en Zweden stemmen in de VN altijd pro-islam.

Vrouwenrechten in Saudi Arabië ‘hopeloos’

In het nog onder de regering Obama opgestelde recente Amerikaanse verslag over Saudi Arabië werd geconstateerd dat het met de vrouwenrechten in het islamitische koninkrijk ‘hopeloos is gesteld’. Vrouwen worden in de Saudische wet niet gelijk aan mannen geacht, en hebben veel minder politieke en sociale rechten. Iedere vrouw heeft een mannelijke begeleider, een ‘voogd’ die de autoriteit heeft om de vrouw te laten werken of studeren – of niet.

Islamisering Europa op volle snelheid

In bijna alle EU-landen is in snel tempo een parallelle islamitische samenleving aan het ontstaan, waar niet de landelijke, maar de islamitische wetten gelden. Deze zorgwekkende ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door de gerechtelijke macht, die onthutsend vaak de islam, moslims en hun wetten en gebruiken een uitzonderingspositie geeft, en door de politiek, die tot nu toe niets onderneemt om deze islamisering van onze samenleving te stoppen – sterker nog, die door sociaaldemocratische, linkse en links-liberale partijen juist wordt bevorderd.

Bronnen:

(1) Breitbart
(2) Hillel Neuer  (twitter)

Share.