dinsdag, september 26

Monsanto in zwaar weer..!
Het is moeilijk te geloven dat het eens zo machtige Monsanto, nu langzaam op haar knieën wordt gedwongen. De reden daarvoor vind je hier in dit artikel. Maar het belangrijkste in onze ogen, is dat de uiterst kwalijke praktijken van Monsanto als een instant karma bij hen teruggekomen. De aandelen Monsanto zijn inmiddels zo’n 27% gecrashed dit jaar en het blijkt dat hun vooruitzichten voor kwartaal 4 van dit jaar (2015) slechter zijn dan verwacht. Monsanto kan niet anders doen, dan datgene wat ze nu hebben aangekondigd: het invoeren van kostenbesparende maatregelen..! En dat betekent ontslag voor veel werknemers en een vaarwel uit de GMO-suikerriet-business..!

Het economische Bloomberg-persbureau bericht over Monsanto:

‘Monsanto Co. deelt mee dat het 2.600 banen zal schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsplan. Dit als onderdeel van een terugloop in omzet, als gevolg van een wereldwijde daling van grondstoffenprijzen. De in St. Louis gevestigde landbouwgigant kondigde deze maatregel aan, waarbij het gaat om maar liefst 12% van haar totaal aantal werknemers. Monsanto rapporteert een verlies van US$ 0,19 per aandeel in het fiscale vierde kwartaal en gaf tegelijk een winstwaarschuwing af voor 2016. Monsanto probeert een besparing door te voeren van zo’n US$ 300 miljoen.

Het bedrijf heeft aangekondigd, dat het voor zo’n US$ 2 miljard aan eigen aandelen zal gaan opkopen. Dit gebeurt om de aandelenkoers van het bedrijf, op de internationale aandelenbeurzen, op koers te houden. Verwacht mag worden immers, dat veel aandeelhouders van het bedrijf hun aandelen door dit alarmerende nieuws zullen dumpen..

Monsanto heeft in Noord Amerika bijna een marktmonopolie op het gebied van de verkoop van gmo-mais en -sojabonen. Het bedrijf lijkt het helemaal voor elkaar te hebben in de voedselketen. Zij bezitten zowat de boeren, de industrie, de politici en de wetgevende macht. En toch is het bedrijf op weg, zo lijkt het er stevig op, naar een roemloos einde.. Crashing ’n burning.. En Bloomberg houdt kennelijk de woorden aan van de persverhalen van ook de andere GMO-bedrijven, zoals DuPont Co. en Glencore Plc. Want volgens die berichtgeving gaat het dus over een teruglopende wereldmarkt voor voedsel- en grondstoffen. Maar is dat zo…? Nou nee, we dachten het niet..! Lees verder en verheug je..

De wérkelijke 6 redenen dat Monsanto op de zeephelling is beland en Monsanto-aandelen massaal worden gedumpt..!

1. Consumentenactivisme:  De markt voor met pesticiden doordrenkt voedsel is sterk in verval; mensen wensen deze rommel niet meer te eten en worden zich bewust van de rol die Monsanto als leider hierin speelt. Genetisch voedsel kán gewoon niet zonder deze bestrjidingsmiddelen, zoals RoundUp, en daarmee is dit punt gemaakt. Mensen worden gezondheidsbewuster, ze kopen ook steeds méér biologisch voedsel. Eigenlijk is het zó simpel.

2. Rechtszaken met boeren: Monsanto heeft werkelijk een ongelooflijk aantal rechtszaken lopen, tegen boeren die -vaak volledig onbedoeld!- het patent van Monsanto zouden overtreden, in de ogen van Monsanto. In de eerste plaats mogen Monsanto-zadenkopers de zaden van Monsanto maar één jaar gebruiken, wat betekent dat ze dus niet de zaden van het jaar mogen gebruiken voor het zaaien van volgend jaar..! Kennelijk heeft Monsanto in de gaten, dat boeren die hun zaden kochten, dit niet in de gaten hadden en tóch deze zaden hiervoor gebruiken.

En aanvullend hierop zijn de beruchte gevallen bekend geworden, waarbij akkers van de buren van boeren die Monsantozaden hadden gebruikt, ineens worden vervuild met gewassen van Monsanto-GMO-zaden. En Monsanto pakt die bedrijven ook juridisch bij de strot, of het nou opzettelijk is of niet. Meestal is dit dus NIET het geval en zijn ook die buren, zeker wanneer deze biologische landbouw beoefenen, niet in hun sas met deze GMO-vervuiling.. En nee, daarmee maak je je in de agrarische sector niet écht populair, door collega-boeren voor de rechter te dagen..!

3. Het sponsoren van de zogenaamde ‘anti-GMO-labeling campagnes’.
Kijk, mensen zijn wel goed, maar niet gek. Als jij als GMO-moloch geld stopt in campagnes tegen het verplichten van GMO-voedsellabels op consumentenproducten, dan kost dat niet alleen vele, vele miljoenen, maar mensen/burgers zien wat je voor bezopen acties je als bedrijf hier uithaalt en trekken simpel hun conclusies. Want daarvoor hoef je geen raketgeleerde te zijn..! Deze vele miljoenen om de no-labeling te steunen, blijken Monsanto’s marketingbudget, dat eigenlijk bedoeld was voor promotie, behoorlijk uit te putten. Het bedrijf heeft maar liefst US$ 8 miljoen hieraan, alleen al in de staat Washington in 2012 zo’n US$ 8 miljoen besteed en US$ 9 miljoen in 2013. En in Maui County op Hawaii ging maar liefst US$ 8 miljoen op aan deze anti-GMO-labelling-campagnes.

4. Het Monsanto-vlaggenschip blijkt kanker te veroorzaken..! Een recent rapport van de WHO, de ‘World Health Organization’ is tot de conclusie gekomen, dat het actieve chemische middel ‘glyfosaat’ in het onkruidbestrijdingsmiddel ‘RoundUp’ van Monsanto, zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. (Zou dit de reden zijn dat de GMO-labeling niet door mocht gaan, van deze manipulerende Monsanto-misdadigers?)
Het is werkelijk verbijsterend dat dit naar buiten komt, en minstens zo verbijsterend, dat journalistiek hier bijna volledig aan voorbij gegaan wordt, door de grote nieuwsmedia, de MSM. Het is dus zeer aannemelijk dat op termijn Monsanto voor de rechter gedaagd zal worden, door mensen die kanker hebben gekregen, door het werken met deze stof. Onlangs kreeg een Franse boer al zijn gelijk toegewezen door een Frans gerechtshof, toen hij de claim neerlegde dat hij neurologisch schade opgelopen had, van een ander ‘middeltje’ van deze GMO-moloch.

5. Steeds meer landen doen GMO-zaden en -gewassen in de ban. :In Europa alleen al, zijn er inmiddels 15 landen in de EU, die GMO-zaden en -gewassen gaan uitsluiten of al hebben uitgesloten, helemaal of deels dus niet meer toegestaan als agrarisch product. En ja, dat is natuurlijk helemaal de doodsteek voor elk bedrijf, wanneer je je producten niet eens meer mág verkopen. En het is alsof Monsanto op een zeephelling staat; steeds meer landen in de wereld worden wakker en sodemieteren Monsanto bijna letterlijk het land uit..!   En ondertussen zijn het steeds meer kleine landen als Bermuda en Colombia, die glyfosaat als GMO-middel verbieden; daarmee de angel uit de GMO-strategie van Monsanto trekkend.

6. Monsanto’s claims voor hogere en meer efficiënte productie zijn vals..! Kijk, daar was het toch allemaal om begonnen, nietwaar? De claim van Monsanto dat er een hogere opbrengst te halen viel, met dezelfde kosten, via het gebruik van hun GMO-zaden en GMO-gewassen, blijkt regelrecht uit de duim gezogen. (HIER een volledig artikel over dit fenomeen) Je kunt ook zeggen, dat ze al vanaf het begin de wereld doelbewust hebben besodemieterd, want dan zit je dichter tegen de waarheid. De leiding van dit concern bestaat voor het grootste deel uit niets-ontziende boeven, die willens en wetens de wereld een rad voor ogen draaien met hun leugens rondom de ‘zegeningen’ van genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen.

Het enige gemanipuleer dat succesvol WAS, waren de leugens en manipulaties, de lobby en de lege krachtpatserij van het bedrijf.
Zo is één van die leugens het verhaal, dat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt zouden hoeven worden, wanneer de GMO-zegeningen over het volk uitgestrooid zouden worden, aldus de Monsanto-hogepriesters.. Het tegendeel is waar: sinds de introductie van de GMO-rommel, blijkt dat in de VS maar liefst 25% MEER BESTRIJDINGSMIDDELEN WORDEN..! En die kosten van deze chemische rommel, drukken natuurlijk óók op de netto-opbrengst voor de boer in kwestie. Kijk naar het onderstaande staatje, waarbij je de opbrengst ziet van een hectare landbouwgrond beplant met GMO-zaad en een met normaal zaad.. De cijfers spreken.

GMO-non-GMO-Modern-Farmer-1024x403

Tot slot, last but certainly not least..!
Het verhaal is de duidelijk, de conclusie is méér dan bekrachtigend voor jou als lezer. Want je ziet: je doet er toe..!! Het heeft wel degelijk zin, je mond te openen, te delen over onrecht, manipulatie en vernietiging. Bewuste mensen hebben een keus en wanneer ze die gebruiken, kan geen bedrijf, product of markt ze tegenhouden..! Geen enkele (corrupte of niet-corrupte) overheids-controle-instantie kan tegenhouden wat er gaat gebeuren.

DATGENE WAT MENSEN WILLEN DAT ER NIET GEBEURD.. Namelijk de macht van Monsanto over al het voedsel in de wereld, door middel van genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen.. En preciés dát is het probleem voor Monsanto op de lange termijn. Een probleem dat niet opgelost kan worden met ‘kostenbesparende maatregelen’… En dat is ook de reden dat ze gedoemd zijn naar de kelder af te zinken.. Monsanto kan gaan oogsten, wat het zelf heeft gezaaid.. Afwijzing en minachting.

Bron

 

Share.