maandag, september 25

RoundUp is wereldwijd het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel. Per jaar wordt er meer dan 5 miljard pond glyfosaat over de bodem en gewassen gesproeid. Glyfosaat, het hoofdbestanddeel van RoundUp, wordt gelinkt aan veel gezondheidsrisico’s, inclusief verschillende vormen van kanker, schade aan het zenuwstelsel en geboorteafwijkingen. In feite is glyfosaat (RoundUp) een van de gevaarlijkste creaties van Monsanto.  

Het is al gelinkt aan meer dan twintig nadelige gezondheidseffecten inclusief geboorteafwijkingen. Een studie die gepubliceerd is in Journal of Pesticide Reform concludeerde dat glyfosaat schadelijk is voor mens en dier.

Een nieuwe studie van de Ithika Journal of Ecology heeft uitgewezen dat het Californische drinkwater hoge concentraties glyfosaat bevat. Gezien de wereldwijde toepassing van het onkruidbestrijdingsmiddel “RoundUp Ready” van biotech gigant Monsanto, zullen deze gegevens voor wat betreft Europa niet veel verschil te zien geven. De toxische concentraties in de urine van de stadsbewoners overschrijden 5-20 keer de limiet. Dit blijkt uit een vrijgegeven document van het “Drinking Water California Public Health Goal”. Het document geeft openlijk toe dat de toegestane blootstelling aan glyfosaat voor alle Californiërs moet worden verlaagd tot 900 ppb. Zelfs dan is het nog 900 keer hoger dan de hoeveelheid die nodig is om de groei van kankercellen de versnellen. 

Volgens Dr. Mercola is glyfosaat aangetroffen in 41% van het geteste grondwater. Bovendien hebben monsters van het grondwater een ander zorgelijk neveneffect aangetoond, namelijk dat het niet biologisch afbreekbaar is in de bodem, zoals eerder door veel wetenschappers werd aangenomen. Zodoende sijpelt het door de bodem heen richting grondwater, waar de processen van biologische afbraak veel langzamer verlopen en de mogelijkheid van accumuleren tot toxische niveaus veel groter is.

Transpiratie en zweten is een van de beste manieren om te ontgiften en u te ontdoen van de meeste zware metalen en giftige stoffen in je lichaam. Het is daarom aan te raden om regelmatig gebruik te maken van een sauna.

Bron: Gewoon-nieuws.nl

Share.