donderdag, september 28

‘Mahdi (de islamitische messias) verschijnt tussen 2023 en 2027’.

Turkije houdt vermoedelijk in april een referendum over een enorme uitbreiding van de macht van de huidige president Recep Tayyip Erdogan (1). Het doel hiervan werd recent nogmaals bevestigd door Suat Ünal, bestuurslid van de heersende AK Partij: ‘Allah zal het goddelijke licht volkomen maken.’ Dat ‘goddelijke licht’ is Erdogan, die volgens tal van moslimleiders door Allah is aangewezen om Kalief te worden van de moslimwereld, die in uiterlijk 2023-2024 verenigd moet zijn in een Islamitische Unie, het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk, dat grote delen van het Midden Oosten en Noord Afrika wil veroveren, Israël wil vernietigen, en Europa met militaire macht wil verslaan en onderwerpen.

Ünal plaatste een foto van Erdogan met aan weerszijden de in de kleuren van de Turkse vlag afgebeelde vleugels van een cherub, en boven zijn hoofd het woord ‘Allah’. Ook verwees hij naar het jaar 2023, dat door zowel hoge AKP officials, Erdogan zelf, en diens voormalige premier Davutoglu regelmatig is genoemd als het richtjaar waarin het Ottomaanse Rijk hersteld moet worden, of hier in ieder geval een begin mee zal zijn gemaakt.

‘Kalifaat is in Turkse parlement aangekomen’

Vanwege de storm van protest die ontstond zag Ünal zich vorige week zaterdag gedwongen uit het bestuur te treden. Toch is hij bepaald niet de enige die gelooft dat Erdogan door Allah is aangesteld als Kalief, die de weg zal bereiden voor de beloofde Mahdi, de moslim messias die volgens de islamitische eindtijdtheologie de hele wereld zal onderwerpen aan de islam.

In 2015 schreef pro-Erdogan columnist Dilipak dat ‘het Kalifaat in het Turkse parlement is aangekomen. De regering heeft gedaan wat nodig was. Als Erdogan overschakelt op een presidentieel systeem, dan zal hij waarschijnlijk raadsheren aanstellen over moslimgebieden die trouw zijn aan de Kalief. Hij zal ook in Bestepe (het presidentiële paleis in Ankara) kantoren openen van de Islamitische Unie.’

‘Onze tweede profeet, onze eerste sultan’

Fatih Nurullah Efendi, leider van de Ussaki sekte, riep in oktober 2016 Erdogan uit tot ‘Tayyip Bey, de leider van het tweede Ottomaanse Rijk. Hij is onze eerste Sultan.’ Volgens Efendi moet dit Rijk al in 2020 worden hersteld, en zal het de ware opvolger zijn van het moslim imperium dat de profeet Mohammed in Media (Saudi Arabië) oprichtte.

AKP provinciale voorzitter Mustafa Atas zei dat veel Turken Erdogan als ‘een tweede profeet’ beschouwen. Hüseyin Sahin, AKP politicus in Bursa, verklaarde dat ‘het aanraken van Erdogan een vorm van gebed is.’ Partijgenoot Fevai Arslan ging zover door te beweren dat ‘Erdogan alle eigenschappen van God zelf heeft.’

Erdogan wil gemeenschappelijke Moslim Unie

En laten we de ‘Kalief’ zelf niet vergeten. In een toespraak voor de Arabische Liga in april 2016 zei hij dat hij hoopte dat de Turken en Arabieren hun verschillen opzij zullen zetten, en gezamenlijk een ‘Moslim Liga’ of ‘Moslim Unie’ zullen vormen. Mogelijk deze ‘liga’ werd letterlijk genoemd door de Bijbelse profeet Ezechiël, die voorzegde dat de grootste en laatste oorlog zal worden begonnen door een coalitie van Arabische, Turkse en Afrikaanse volken.

In dit filmpje is een breed glimlachende Erdogan te zien, terwijl hij zich laat toezingen met de ‘hymne der hymnen’: ‘De badr (volle maan, symbool van Mohammed) ging over ons op in de vallei van Wada. We dienen dankbaar te zijn. U bent de zon. U bent de volle maan. U bent het stralende licht. U bent de lamp van de ster (eveneens een symbool van Mohammed). U bent mijn lente, o boodschapper.’

Mahdi verschijnt tussen 2023-2027?

Gezaghebbende islamitische theologen, waaronder ook van de Moslim Broederschap, wijzen in dit verband op de Hadith, de verzamelde islamitische heilige teksten, waarin staat dat het Islamitische Kalifaat (het Ottomaanse Rijk) na zijn val in 1924 door de komst van Mustafa Kemal Ataturk, na 100 jaar weer zal herleven doordat Allah iemand zal aanwijzen (de Mahdi) om de Umma (de moslimwereld) te verenigen.

Sommigen stellen dat het na 2023-2024 nog 3 ½ jaar zal duren, dus tot 2026-2027, voordat de Mahdi zal verschijnen. Dat zal volgens de islamitische profetieën gebeuren vlak voor of tijdens een nieuwe wereldoorlog. De Mahdi zal de moslimlegers aanvoeren en Jeruzalem ‘bevrijden’, Israël vernietigen, de Joden uitroeien en de grote militaire wereldmachten (het Westen, Rusland, China) verslaan.

Het beest

In het profetische Bijbelboek Daniël worden wereldrijken voorgesteld als beesten (Luipaard, Beer, Leeuw etc.). In het laatste, eveneens profetische boek Openbaring wordt eveneens de komst van een ‘beest’ –dus ook een rijk, een imperium- voorzegd dat de kenmerken van al de beest-rijken uit Daniël zal hebben (Opb.13), en dat ‘van zijn dodelijke hoofdwond’ zal genezen. Het Turks-Ottomaanse Rijk raakte inderdaad dodelijk gewond en leek te zijn verdwenen, maar lijkt na zo’n 100 jaar inderdaad te gaan herleven.

Er wordt tevens gesproken over een beest dat ‘uit de aarde (/afgrond)’ zal opkomen, en de oorlog zal verklaren aan het christendom en het Jodendom. Iedereen zal op straffe van de dood gedwongen worden het ‘beeld’ (= symbool) van het eerste beest te aanbidden. In dit verband is het zeer opmerkelijk dat de Koran zelf zegt dat de religie van Allah en Mohammed ‘uit de afgrond’ zal opkomen, om vervolgens de hele Aarde te overwinnen.

Volgens de islam is de zwarte steen in Mekka (Ka’aba) uit de hemel gevallen. Dit ‘beeld’, dat gecreëerd wordt door het Beest (Openbaring 13:15) en kan ‘spreken’, zal ervoor zorgen dat iedereen die het niet aanbidt, zal worden gedood. Dit gegeven komt ook in de islam voor: ‘Allah zal de steen (de zwarte Ka’aba steen) op de Dag des Oordeels opwekken, en het zal twee ogen hebben waarmee het kan zien en een tong waarmee het praat, en het zal getuige zijn voor allen die het in waarheid hebben aangeraakt.’ Mogelijk wordt hier de Mahdi mee bedoeld.

666

Tot slot is het ook bij niet-christenen zeer bekende getal van het beest, ‘666’ (vs.18), in de islam het meest heilige getal voor Allah. En passant zet de Bijbel hem gelijk op zijn plek door hem slechts ‘een mens’ (/man / persoon) te noemen, en geen ‘god’. Dit komt overeen met wat Jesaja in hoofdstuk 14:12-17 over Satan (/ Allah) profeteert:

‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster (Lucifer), zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst (het Rotskoepelgebouw op de Tempelberg in Jeruzalem) ver (KJV: ‘in the sides’ = ‘op de flanken’) in (van) het noorden (van deze berg); ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangen niet naar huis liet keren?’

Bronnen:

(1) Turkish Minute
(2) Shoebat

Share.