Toen de gerenommeerde journalist Seymour Hersh enkele jaren terug de ware toedracht van een chemische aanval in Syrië en later de dood van Osama Bin Laden ter discussie stelde was het snel gedaan met zijn MSM krediet. Hij had namelijk een doodzonde begaan en dat was het ter discussie stellen van de elitaire narratief of te wel het officiële elitaire propaganda praatje (OEP) dat de westerse elite u en ik willen doen laten geloven. Dit OEP praatje is een narratief dat wereldwijd op allerlei redacties klakkeloos wordt overgenomen omdat er bepaalde belangen moeten worden gediend en die belangen zijn de belangen van de geglobaliseerde gemeente. Dat betekent dat er te allen tijde een verhaal wordt gepubliceerd dat ten gunste is van de NAVO, globalisering en de multi culturele samenleving. Die drie hebben elkaar namelijk nodig om succesvol te zijn. De MSM dient als een soort poortwachter tegenover kritische geluiden van afvallige ketters.

Dat globalistische evangelie werd gemeengoed op de redacties van de diverse media toen er een soort verbond ontstond in de jaren 90 tussen links en rechts. Na de val van het communisme was links er ook wel achtergekomen dat het communisme op economisch gebied weinig te bieden had en het kapitalisme misschien meer mogelijkheden bood en op de rechter zijde waren ze het er wel over eens dat het communisme met haar internationale, grenzeloze allure toch ook wel mogelijkheden bood voor de multi nationals en dat een wereld zonder grenzen een grote vrije markt en een leger van goedkope arbeiders zou betekenen. Een leger van arbeiders dat als los zand aan elkaar zou hangen omdat ze niet verbonden zijn door ras of cultuur. De wereldwijde samenkomst van, zeg maar, VVD en PVDA mensen leidde tot een geglobaliseerde elite die, met het uitwissen van grenzen, het unificeren van regels en culturen en wereldwijde handelsovereenkomsten, zoveel mogelijk geld wilden verdienen en zoveel mogelijk controle over mensen wilden bewerkstelligen. De media was daarbij van grootbelang om de mensen, wereldwijd, te brainwashen en te winnen voor het globalistische evangelie. Daarom zie je ook overal exact dezelfde verhalen terug bij alle grote media bedrijven. Niemand die een afwijkende mening of visie heeft. Allemaal geven ze klakkeloos het algemene verhaaltje door. Een normale reactie van een krant op bijv. de onthullingen van Seymour Hersh zouden zijn om daar eens met een team van gerenommeerde journalisten in te duiken en aan waarheidsvinding te doen. Het gaat immers om zaken waaraan oorlogen worden opgehangen en zaken die honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen tot gevolg kan hebben. Is het dat teveel gevraagd om eens goed onderzoek te doen en wat minder aandacht te besteden aan simplistische politieke propaganda of de zoveelste sport wedstrijd?

Een ander voorbeeld is de journalist Gary Webb, die met zijn onthullingen over de betrokkenheid van drugssmokkel door de CIA in verband met de Iran-Contra affaire, door de MSM werd kalt gesteld. Het zegt al genoeg dat het verhaal werd gepubliceerd door een kleine, plaatselijke krant en niet een van de grote landelijke kranten. Die laatste kregen de opdracht om puin te ruimen en dat gebeurde dan ook. Gary Webb werd zwart gemaakt en zijn verhaal werd kapot gemaakt omdat enkele kleine details niet bleken te kloppen. Later bleek dat het verhaal in grote lijnen klopte maar toen was de storm al overgewaaid en de carrière van Webb naar de knoppen. Gary Webb werd waarschijnlijk gezelfmoord. Hij werd namelijk gevonden met meerdere schotwonden in zijn hoofd. De media en politie deden hun plicht en deden dit zonder meer af als zelfmoord.

Nog een opvallend geval een dissidente journalist is het verhaal van Danny Casolaro. Hij dook diep in zaken die nog het best vallen te omschrijven als het verhaal van een slechte B-film. Het verhaal draait om diefstal, fraude, moord en corruptie met de Amerikaanse overheid als hoofdfiguur.

Ten eerste dook Casolaro in de zogenaamde “October suprise”. De October Surprise gaat over de deal die Ronald Reagan en zijn vriendjes sloten met enkele Iraniers om er voor te zorgen dat de Amerikaanse gijzelaars pas werden vrijgelaten op het moment dat Ronald Reagen president was geworden. Nogal cynisch natuurlijk dat je gijzelaars gebruikt om je tegenstander af te troeven om daarbij de gijzelaars en families nog maanden onnodig in spanning te houden. Het belangrijkste deel van zijn onderzoek betrof de Inslaw zaak. Inslaw was een software bedrijf dat de software Promise had uitgevonden. Deze Promis software werd door overheidsdiensten gestolen en omgebouwd tot spionage software, een soort voorloper van de spionage software die we in de onthullingen van Snowden zagen terugkomen. Deze Promis software werd wereldwijd verkocht met een soort achterdeur voor de Amerikaanse geheime dienst. Na een jarenlange rechtszaak oordeelde een rechter in 1988 dat de ontwikkelaar van de sofware, Hamilton, in zijn gelijk stond. Deze uitspraak werd later in hoger beroep weer teruggedraaid. De software werd volgens bronnen op een Indiaans reservaat omgekat en tevens werden op dit reservaat allerlei illegale wapen systemen getest omdat op deze reservaten andere wetten gelden en de overheidsdiensten daarom gevrijwaard bleven voor hen, normaal gesproken, illegale activiteiten.
Na een ontmoeting met Hamilton, in 1991, werd Casolaro, dood in zijn hotel kamer gevonden. Zelfmoord oordeelde de politie. Wederom waren er allerlei verdachte omstandigheden en Casolaro was in de maanden daarvoor meerdere malen telefonisch met de dood bedreigd. Op de dag van zijn dood zou Casolaro belangrijke informatie hebben gehad van Hamilton die de zaak sluitend zou maken. Het verhaal van Casolaro, dat dus over verkiezingsfraude, illegale wapens, gestolen software en de Iran Contra affaire ging, was blijkbaar te explosief voor de zittende macht.

Keer op keer zien we in dit soort zaken dat de MSM de rijen sluit en dergelijke diepgravende onderzoeksjournalistiek laat doodbloeden en het systeem beschermt. Natuurlijk komt de MSM zo nu en dan met een onthulling over bijv. oorlogsmisdaden of een slippertje van een politicus of kleine fraude/corruptie gevalletjes maar de echte systematische corruptie blijft achter de muren van de poortwachters. Het heeft niet voor niets decennia geduurd voordat we als argeloze burger achter de werkelijke aard van het bankwezen kwamen. Waarom werd ons niet eerder verteld dat geld uit niets wordt geschapen en waarom vertelde de media ons niet dat ons systeem belang heeft bij oorlogen en waarom vertelde de media ons nooit over de werkelijke redenen achter immigratie en waarom werden de vele negatieve kanten van immigratie zo lang verborgen gehouden en waarom wordt co2 vermindering als het nieuwe evangelie geplugd? Al deze zaken zijn van groot belang bij het implementeren van het globalisme in optima forma en daarom is de media een zeer belangrijke schakel in het bespelen van de massa en het bewaken van wat wel en niet kan worden geschreven zo dat Jan Modaal zo goed mogelijk naar de slachtbank kan worden geleid.

Bron

 

Share.