zaterdag, september 30

Vrijheid van meningsuiting wordt gecriminaliseerd: Duitsland gaat half miljoen euro boete geven aan verspreiders van niet-politiek-correct ‘nepnieuws’ .

Barack Hussein Obama heeft in zijn laatste weken als president op de valreep de ‘National Defense Authorization Act 2017’ ondertekend, inclusief een ‘Countering Disinformation And Propaganda  Act’, waarmee de vrijheid van meningsuiting vooral op het internet onder federale controle komt te staan (1). De maatregelen doen sterk denken aan de totalitaire media controle in de voormalige Sovjet Unie. Ook de Europese Unie is bezig met de oprichting van wat niets anders dan een ‘ministerie van Waarheid’ kan worden genoemd. Duitsland loopt daarmee voorop, en wil vanaf volgend jaar een half miljoen euro boete zetten op het verspreiden van niet-politiek-correct ‘nepnieuws’ (2).

De gevestigde orde in de Verenigde Staten en de Europese Unie zien met lede ogen aan hoe steeds meer burgers zich wenden tot conservatieve vrijheidspartijen, die zich verzetten tegen de opgelegde globalisering, islamisering en verarming van onze samenlevingen. Na de winst van Donald Trump raakte de links-liberale elite dermate in paniek, dat er nu razendsnel totalitaire maatregelen worden genomen om de vrijheid van meningsuiting, vooral die op het internet, volledig op te heffen en zelfs te criminaliseren.

Politiek-correcte censuur

In realiteit is er al lang sprake van een vorm van politiek-correcte censuur in Europa. Diverse Duitse bloggers zijn het afgelopen jaar aangeklaagd en beboet omdat ze op hun sites ervoor pleitten de massa immigratie van miljoenen moslims te stoppen. Ook in Nederland kregen enkele bloggers en reageerders bezoek van de politie.

De reguliere media doen ondertussen –gedwongen of vrijwillig- mee met deze censuur door de explosie aan misdaden en terreuraanslagen die door migranten en asielzoekers worden gepleegd te bagatelliseren als ‘incidenten’ die volkomen los zouden staan van de afkomst en islamitische religie van de daders. Mensen die hier wel op wijzen worden onmiddellijk als extreemrechtse racisten weggezet; denk aan het politieke schandproces tegen PVV leider Geert Wilders, enkel omdat hij het ‘gewaagd’ had te zeggen dat er minder criminele Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn.

Europees ministerie van Waarheid

De gevestigde orde in de Europese politiek en media zijn volgens de Duitse auteur Andreas Tögle onder de bezielende leiding van ‘Führer’ Jean-Claude Juncker bezig met het nemen van de volgende stap door niet-politiek-correct ‘rechts’ nieuws, vooral over migranten(misdaden) en de Europese Unie, te criminaliseren, en het monopolie van de (staats)media volledig te maken.

Daarmee wordt feitelijk een ‘ministerie van Waarheid’ opgericht. De gevestigde orde gaat bepalen welke variant van het nieuws ‘de juiste’ is, en welke ‘nep’. Dat houdt in dat er straks alleen nog maar positief over de massa immigratie, de islam(isering) en de EU mag worden geschreven, en uitsluitend negatief over vrije volkspartijen en hun kandidaten zoals Geert Wilders en Marine Le Pen, en ‘natuurlijk’ enkel negatief over de Russische president Vladimir Putin en de Amerikaanse president Donald Trump.

Politici, bloggers en websites die daar tegenin gaan zullen in toenemende mate als volksophitsers, haatzaaiers en rechtsradicalen worden geblokkeerd, aangeklaagd en veroordeeld, kortom: worden ‘weggezuiverd’.

‘Geen genade voor de meningsmisdadigers!’ spot Tögel bitter. ‘Maak een einde aan de verbreiding van nepnieuws! Een nieuw te creëren Commissariaat –het Europese ministerie van Waarheid (het beste met ervaren experts zoals (SPD) minister Heiko Maas en de (pro-islamitische linksradicale blanken/zelfhater) Annetta Kahane aan de leiding)- moet er in het vervolg voor zorgen dat de door de regerende elite verkondigde waarheid vooral op het internet niet tegensproken wordt. Tenslotte is voor deze regeringen niets gevaarlijkers dan het idee dat hun tijd gekomen is.’

Bronnen:

(1) Infowars
(2) Infowars
(3) Hartgeld (PDF)

Share.