Toen ik dat stukje las van G.J. van Loon moest ik gelijk ergens aan denken. Ik moest gelijk denken aan onze mede rasgenoten in Zuid-Afrika. De vraag die ik stel in de titel moeten we terug vinden in de geschiedenis van Zuid-Afrika.

Geschiedenis Zuid Afrika

Wij gaan helemaal terug naar de dag toen de apartheid werd afgeschaft. In 1990 kwam de grote terrorist vrij, Nelson Mandela. Hij kwam met een nieuwe partij, de ANC genaamd. Met zijn partij wilde hij aantonen dat blank en zwart gewoon met elkaar moesten gaan vermengen, daar kwam het op neer. En hij vond tevens dat blank en zwart gelijk waren. Maar ging het daadwerkelijk bij Mandela erom of de apartheid daadwerkelijk werd afgeschaft? Nee! Hij wilde macht verkrijgen. Hij haatte de blanken niet omdat zij zich niet wilden vermengen, maar het lag gewoon in zijn aard dat hij niets van blanken moest hebben. Al snel toen de ANC ontstond, was er ook al snel sprake van kleinere groeperingen, zwarte groeperingen die erop uit waren om blanken te gaan verkrachten, beroven en vermoorden. Natuurlijk liet de ANC dit gewoon geworden en waren de blanken genoodzaakt over te gaan tot verdediging. Daaruit ontstonden dus verdedigingskampen voor blanken die daar getraind moest worden om zichzelf en hun gezin te kunnen beschermen.

Ook kregen de zwarten zoveel meer rechten dan de blanken, waarbij de blanken noodgedwongen hun huizen maar moest verlaten. Bedrijven in Zuid Afrika waren verplicht zwarten in dienst te nemen, ongeacht of die zwarten hun werk deden of konden doen, of niet. Dat maakte voor deze regering niets uit! De zwarten werden overal in het land voorgetrokken, waarbij de blanken maar moesten creperen van armoede.

Ook tegenwoordig is het nog zo dat de blanken daar langer moeten wachten op een huis dan een zwarte. Duizenden blanken leven daar nu in plaggehutten, omdat in huizen met zwaar geweld werd ingepikt. Complete blanke gezinnen leven daar nu in armoede.

En voor mensen beginnen te oordelen, omdat zij geleerd hebben dat de blanken het land daar hebben ingepikt, zal ik meteen uitleggen hoe dat zit. Tijdens de aankomst van Jan van Riebeeck was er geen leven daar. De continent waar hij met zijn medemensen aankwam was zo goed als dood. Er leefde niets daar. In die tijd waren er zelfs geen zwarte te bekennen in datzelfde continent. Nee, want die zulu’s waren des tijds in het continent Afrika en niet in Zuid Afrika.

En wat men ook is vergeten dat de blanken hoog opgeleid zijn, niet omdat wij hoge opleidingen hebben gedaan hoor, nee, integendeel. De blanken bezitten van natuur al een hoge intelligentie. Zo ook Jan van Riebeeck en de mensen die met hem mee waren gegaan. Zij besloten van dat kale vlakte een soort van stad te bouwen, en het had succes. Door de eeuwen heen groeide Zuid Afrika uit tot de één na grootste groeiende economie ter wereld. Natuurlijk hoorden de zulu’s in het continent Afrika dat in Zuid Afrika iets te halen viel, waar mensen niet leefden in plaggehutten. Natuurlijk wilden die zwarten dat ook en reisden deze Zulu’s af naar Zuid Afrika, en vele oorlogen zijn er gevoerd omdat zwarten de gebouwde steden in Zuid Afrika wilden overnemen. Gelukkig hebben deze blanken vele oorlogen in die tijd overwonnen. Toen gaf de blanke bevolking de zwarte bevolking toch nog een kans om voor de blanken te kunnen werken. Daarbij zouden de zwarten hun eigen woning krijgen, waar ze konden verblijven met hun gezin. Dus de zwarten hoefden niet meer te leven in die plaggehutten en hadden goed voedsel. Maar de blanken hebben altijd gezegd; “jullie werken voor ons, maar blijf verder uit onze buurten van onze vrouwen en gezinnen, want wij zullen ons nooit vermengen met jullie”. Eeuwen is het zo doorgegaan. De zwarten hadden werk onder de heerschappij van de blanken, en zij hadden hun eigen woning en geen plaggehutten meer. De zwarten hadden niets te klagen.

Maar sinds de officiële afschaffing van de apartheid in 1994, ging het meteen bergafwaarts met Zuid Afrika. Economisch is Zuid Afrika niet langer meer de één na grootste leidende economie van de wereld en behoord het nu zelfs tot een derde wereldland. In een video waarin zwarten zelfs klaagden dat zij liever onder de heerschappij van de blanken waren omdat ze toen nog alles hadden, is een korte tijd geleden niet meer te vinden op YouTube.

Nederland doet de geschiedenis herhalen van Zuid Afrika

Nu ik kijk naar de toestand van ons land, dan zie ik heel veel gelijkenissen die overeenkomen met die van Zuid Afrika. Blanken in Zuid Afrika werden met groot geweld uit hun huizen gezet. Hier in Nederland worden soms complete gezinnen uit huis gezet omdat zij de rekeningen niet meer kunnen betalen. En buitenlanders nemen diezelfde huizen over voor noppes. Enkele jaren terug moest er bezuinigd worden in de zorg waarbij vele medewerkers ontslag kregen en waarvan velen nog steeds thuis zitten. Bejaardenhuizen moesten sluiten wegens bezuinigingen. Sinds de massa toestroom van migranten, worden de migranten gratis geholpen om een opleiding te volgen, waaronder in de zorg. Terwijl het kabinet enkele jaren terug nog opriep tot bezuinigingen en het sluiten van bejaardenhuizen.

Migranten krijgen voorrang bij het UWV om werk te kunnen vinden. Eigen volk word daarmee in de steek gelaten en moeten maar rondkomen van een miezerige bijstandsuitkering, aangezien de WW ook niet lang meer duurt. Migranten krijgen meteen de hoogste uitkering hier en de inboedel word gratis gefinancierd door de staat. Ons eigen volk kan moeilijk nog aan werk komen, aangezien het werk door migranten worden overgenomen. Sociale werkplaatsen moesten zo nodig fuseren wegens bezuinigingen van gemeenten en het rijk. Migranten kunnen er werk en worden goed betaald ook nog. Klaarblijkelijk ziet het er naar uit dat de bezuinigingen alleen voor eigen volk geldt maar niet voor de migranten. Daarbij worden dus de migranten voorgetrokken. Ditzelfde gebeurd ook in Zuid Afrika. De zwarten worden voorgetrokken in alles, en de blanken mogen creperen.

Ook wat betreft het zoeken van een woning, krijgen migranten voorrang en eigen volk kan verrekken. Zoals ik al eerder hierboven noemde word eigen bevolking zelfs uit huis gezet. Een Belgische vrouw met kinderen moest ook haar huis uitgaan, want zij moest maar iets anders gaan zoeken. Haar huis was nodig om migranten te kunnen opnemen. Zij werd klakkeloos op straat gezet en moest maar wachten en zolang maar op straat leven totdat er een woning voor haar en haar kinderen beschikbaar zou wezen. In Zuid Afrika worden de blanken massaal hun huis uitgezet omdat zwarten dezen inpikken en de blanken staan op straat en leven daardoor tegenwoordig in plaggenhutten.

Ook de verkrachtingsgolf die zelfs Europees zo groot is geworden sinds de komst van de migranten, is nog nooit zo groot geweest. Meisjes van wel 14 jaar worden in zwembaden gewoon door migranten verkracht. Vrouwen kunnen ‘ s avonds niet meer veilig de stad in omdat overal, op elke hoek, wel een migrant is die klaar staat om weer een vrouw te kunnen verkrachten. De politie is zelfs zo ver dat zij vele aangiftes van verkrachtingen niet meer serieus nemen en dus links laten liggen. De politie zwijgt helft van deze verkrachtingsgolf weg, alsof ze gewoon bang zijn geworden van deze migranten.

Het kabinet doet alsof hun neus bloed en baseren hun excuses op “Ja, onder ons eigen volk zitten ook genoeg foute mensen”. Bejaarden worden gewoon in hun eigen huis, overdag beroofd door de migranten, daarbij worden ze soms zo gruwelijk mishandeld en zelfs vermoord. Diefstal in ons land is nog nooit zo hoog geweest sinds de komst van de migranten. Winkelbedienden moeten zelfs deze migranten respecteren wanneer deze migranten een overval plegen, want volgens het kabinet komt het door hun afkomst en gewoonten, en daar moet je volgens het kabinet begrip en respect voor tonen. Zou ons eigen volk een diefstal plegen, dan aarzelt het kabinet niet om je meteen te vervolgen.

Zo zie je hoe de stelende, verkrachtende en moordende migranten in ons eigen land worden voorgetrokken. Diezelfde geest hebben we ook kunnen zien in Zuid Afrika. Blijven we nog langer blind en laten wij ons land verder afstevenen tot een derde wereldland? Of durven wij voor onze rechten op te komen? Want geloof me; zou de Nederlandse economie compleet vallen door de massamigratie? Dit kabinet is dan allang gevlucht hoor.

Ons eigen verantwoording

Toch is het ook onze eigen verantwoording. Die gehele toestand in ons land hebben wij zelf om gevraagd. Dankzij het vrije reizen om op vakantie te kunnen naar het buitenland, zorgde er tevens voor dat vrouwen en mannen zich gingen vermengen met deze buitenlandse mannen en vrouwen. Daar is de ellende mee begonnen. Langzamerhand lieten vele mannen en vele vrouwen hun zogenoemde liefde uit het buitenland naar Nederland komen, zodat zij hier konden trouwen. Dit was de eerste gevolg van verbastering van een volk. Daarmee stemden men dus ook in dat het dus ook goed was om migranten hierheen te laten halen.

In de eeuwen zoals 1500, 1600, 1700 en 1800 was men niet in staat om verre reizen af te leggen, dus bleef men in eigen dorp en elk dorp hadden hun eigen, melkboer, winkel, timmerman en veel meer. Daarvoor hoefde men niet buiten het dorp te gaan. In die tijd zag je ook geen zwarte, of een getinte in ons land, dat bestond toen ook nog niet. Zo bleef het volk op hun eigen. En elk dorp hadden zo hun eigen dialecten. Je kende mekaar in een dorp en dat maakte een dorp ook tot een hechte gemeenschap. Tegenwoordig is dat niet het geval.

Maar ja sinds 1900 was het nodig volgens internationalisten om verbonden te sluiten met andere landen, waar wij in feite niets mee nodig hadden, want wij hadden onze eigen voedsel en benodigdheden wel. Maar volgens deze internationalisten was het dus goed voor de economie om verdragen te sluiten met andere landen. Het gevolg? Aan het wasdom wat wij hadden moesten ineens ook naar andere landen, daarbij kwamen er fabrieken die het produceren een keer zo snel mogelijk kon maken.

Dus het is grotendeels ons eigen schuld, wij waren niet tevreden met wat we hadden. Alles moest groter en groter. En wat doen verbonden die je sluit met andere volkeren? Jawel, je moet ook afspraken nakomen waarin staat dat in geval van nood hun in jouw land moet gaan opvangen. Het is een soort van “Ja ik wil wel maar dan moet jij dat doen voor mij”.

We hadden kunnen leren van Zuid Afrika maar verrekten het om daarvan te leren. Nu zitten wij met de gebakken peren.

Bron

Share.