Dit is een bijzondere ontwikkeling, door de terreuraanslagen in Parijs heeft Rutte het nieuws opgezocht om de oorlog te verklaren met Amerika, hij zegt: “Isis is onze vijand, daarmee zijn we in oorlog, niet met islam, niet met een geloof… zo zit het.” Duidelijk niet heel eloquent, maar toch, de Nederlandse overheid verklaart oorlog met de VS.

Nu hoor ik u denken, ‘Nee, beste Lang Leve, hij zegt Isis.’ Het probleem daarmee is dat Isis de nieuwe naam van Al Qaida is, en dat beide partijen als zodanig opgericht, getraind, gefinancierd, gesteund, beschermd en van wapens voorzien wordt door partijen in de overheid van de VS. Isis zijn primair door de VS ingehuurde en bewapende huurlingen, later vergezeld uiteraard met zielen die de weg een beetje kwijt zijn. Doordat Rutte oorlog verklaart aan Isis, verklaart hij oorlog aan de CIA, aan figuren als Soros en Brzezinski, de Bush familie, de psychopathische bankiersfamilies, etc.

Isis is de VS, maar wel in samenwerking met…

Het is niet aan mij en dit bericht dat hele complot voor u uit te werken, maar als reguliere media als Reuters het al rapporteert als zijnde algemeen bekend feit… U bent bekent met het feit dat de onthoofdingsvideo’s gefilmd zijn met acteurs voor een blauw scherm? (Bekijk de video gerust!) Russische veiligheidsdiensten hackten de telefoon van een medewerker van VS senator en presidentskandidaat McCain (what’s in a name?) en publiceerde het resultaat.

Natuurlijk de CIA en de VS doet het niet alleen, de hulp van bepaalde zieke zionistische elementen achter Israël en wat olie-prinsen uit Saoedi-Arabië helpen. De EU-elite (zoalsVerhofstadt en van Baalen, maar primair de partijen achter deze sujetten) participeren als volgzame lakeien maar wat graag in dat hele spel. Ergens is de oorlogsverklaring van Rutte dus ook gericht aan de bestuurlijke elite van de EU? Onlangs was ook in het nieuws de opname van een grote Isis troepentransport die beveiligd werd door een Amerikaanse apache helikopter. De Nederlandse schaduwoverheid is hier ook bij betrokken, deze orde zit namelijk wereldwijd verspreid in overheden om de ontwikkelingen internationaal te kunnen sturen.

Herken de hand van de meester

En nu dus de aanvallen in Frankrijk. Voor het soort mensen dat deze aanslagen financiert, coördineert, traint en faciliteert zijn grenzen geen obstakels. Grenzen sluiten helpt tegen de aanslagen inderdaad vrij weinig, want voor het type mensen dat deze aanslagen pleegt bestaan grenzen eenvoudigweg niet. Al beperkt het sluiten van grenzen wel het verder door migratie destabiliseren van de samenlevingen. En het gebruik van het woord ‘training’ klinkt ergens nog sympathiek, maar voordat je mensen zo gebrainwasht hebt dat ze koelbloedig onschuldige mensen gaan moorden en daarna vrijwillig zichzelf gaan opblazen, dat is geen prettig traject: martelen, drogeren, de creatie van gespleten persoonlijkheden, etc.

U herkent daardoor ook het CIA programma MKUltra in de aanslagen van Parijs. Ja, diverse onderdelen van de internationale inlichtingendiensten zijn voor zichzelf gestart, en werken niet meer voor u. Gezamenlijk wordt het al sinds 1961 het militair-industriële complex genoemd, en we werden niet voor niets gewaarschuwd. Dit “gedachtengoed” gaat helaas al veel verder terug.

Dan… die datum. Vrijdag 13/11. De kenner weet genoeg, maar de figuren die dit soort aanslagen organiseren (en Rutte heeft gelijk, dit is geen aanslag door de islam) hebben een geloofsovertuiging die zwaar berust op symboliek. En de gekozen datum voor Parijs past daarin weer geweldig. Zie dit rijtje: 9/11 in de VS, 7/7 in Engeland, 3/11 in Madrid, 3/11in Japan, etc.

Er zijn reeds wat goede eerste reacties geschreven over de recente aanslagen in Parijs:

Herken het vijf stappen programma

De laatste titel klopt, er woedt een oorlog gericht tegen onze Europese samenleving en die oorlog is uiteraard niet geslecht met deze aanval. Daar komen er nog meer. Letterlijk *alle* communicatie wordt stelselmatig afgeluisterd en geanalyseerd, en toch gebeurt dit.  Deoverheden zullen weinig gaan aanrichten, want deze aanslagen komen uit eigen gelederen en hebben een gedeeld en gezamenlijk doel. Dit is namelijk onderdeel van het 5 stappen hervormingsprogramma. We zijn kennelijk aangekomen in stap 3. Er zullen nog een paar aanslagen volgen, want de verontwaardiging is nog niet hoog genoeg.

Daarna volgen als stap 4 dat draconische maatregelen worden geïnstalleerd. In de VS was dat de ‘Patriot Act’, die – verrassing! – toevallig al kant en klaar lag voor gebruik. Welke dat zijn voor de EU en voor ons? We zullen we nog even moeten afwachten. Maar de verwachting is mogelijk als volgt: meer integratie of machtsoverdracht naar de EU, verbod op bitcoin, meer rechten voor asielzoekers/migranten, minder privacy, afbreuk van sociale vangnet, meer schulden, hogere lasten, leegverkoop, wellicht wel TTIP/CETA, etc. Lees nog eens de berichtjes ‘Hoe de Nederlandse samenleving fundamenteel wordt getransformeerd‘ en ‘Het einde van Schengen, de grenzen sluiten zich‘.

Richt uw frustratie wel de juiste kant op

Ik wens een ieder veel sterkte de komende tijd. Val niet voor het verdeel en heers toneelstuk dat wordt gespeeld. Er is een invloedrijke club zieke geesten actief, die actief voor wrijving zorgen en actief het verdeel en heers spel uitspelen in de media.

In dit geval worden Europese inwoners en asielzoekers tegen elkaar uitgespeeld volgens precies hetzelfde draaiboek als bijvoorbeeld het kapitalisme vs communisme. Toen werden de Bolsjewieken gefinancierd en gefaciliteerd door westerse kapitalisten (o.a. door bankiersclub Kuhn, Loeb & Co uit New York met aldaar de directe lijn naar de destijds recent opgerichte Federal Reserve) die toen in opdracht optrokken naar Rusland. Dezelfde club destabiliseerde recentelijk Syrië, Libië, Oekraïne, etc, en bracht vervolgensmoedwillig vluchtelingen op de been naar Europa, perste overheden af deze zo goed mogelijk te verspreiden over heel het continent en probeert nu dus moedwillig de kundiggeorganiseerde chaos te laten ontploffen.

Beide kanten die hier tegen elkaar uitgespeeld worden zijn slechts pionnen in een spel voor winst, status en de psychopathische wens om de hele wereld te beheersen. Zorg dat u uw irritatie/frustratie/woede wel de juiste kant op richt.

Bron

Share.