Uit een Kamerbrief van de demissionair Minister van Defensie blijkt dat Nederland per 1 januari in oorlog is met Syrië. De Minister stuurt vier operationele F-16’s met de benodigde ondersteuning, een detachement van ongeveer 150 militairen (Air Task Force Middle East –ATFME), naar het Midden-Oosten om ingezet te worden in de luchtcampagne van de coalitie in Oost-Syrië en Irak.

Nederland zet vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018 naast de vier F-16’s ook 155 militairen in voor de training en Advise & Assist van Iraakse strijdkrachten, inclusief de Peshmerga (Capacity Building Mission Iraq – CBMI).

De Syrische president Assad heeft alleen aan Rusland om hulp gevraagd in de strijd tegen ISIS en andere groeperingen. Andere landen die zowel het luchtruim schenden als het land binnendringen zijn in staat van oorlog met Assad. Ook Nederland doet mee aan deze oorlog. Het demissionaire kabinet beslist dit zonder geknipper met de ogen en sleurt Nederland een oorlog in, zogenoemd om het terrorisme te bestrijden. Maar dan is het nog steeds niet geoorloofd om een land zonder toestemming met je leger binnen te vallen. Nederland volgt hier de VS.

De actie van Nederland is te vergelijken met een verklaring van bijvoorbeeld India die vanaf januari rond schrijft dat zij – ongevraagd – de provincie Overijssel gaat bevrijden van Engelse verzetsstrijders die tegen de Nederlandse regering vechten.

De oorlogsverklaring is opgenomen in de Kamerbrief verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS. De demissionaire regering verklaart dat in oostelijk Syrië opgetreden moet worden om te voorkomen dat ISIS-strijders via Syrië terugkeren naar Irak en dat Syrië daartoe zelf niet in staat is.

Letterlijk staat er in de Kamerbrief:

“De volkenrechtelijke rechtsgrond voor de inzet van Nederlandse militairen in Syrië wordt gevormd door het recht op collectieve zelfverdediging op basis van artikel 51 van het VN-Handvest, ten behoeve van de verdediging van Irak.
Er is nog steeds sprake van doorlopende aanvallen vanuit Syrië op Irak, die door het ISIS-hoofdkwartier in Syrië worden aangestuurd. Ook is de regering van Syrië nog steeds niet in staat deze gewapende aanvallen van ISIS op Irak te stoppen. Evenmin is de Syrische regering in staat om de strijders en wapens tegen te
houden die voortdurend vanuit Syrië naar Irak worden gestuurd voor inzet in de gewapende strijd in Irak. Nederland blijft de volkenrechtelijke rechtsgrond voor de inzet van Nederlandse militairen in Syrië voortdurend kritisch tegen het licht houden.”

De internationale coalitie tegen ISIS, onder leiding van de Verenigde Staten, bestaat inmiddels uit 73 landen en internationale organisaties die uiteenlopende (militaire en niet-militaire) bijdragen leveren aan de strijd. Van deze landen maken er 30 deel uit van de militaire coalitie. Op 25 mei 2017 is ook de NAVO toegetreden tot de anti-ISIS coalitie.

Volgens de Minister zijn juist Nederlandse F16’s nodig omdat deze “naast Amerikaanse toestellen, als enige over wapens die hiervoor bijzonder geschikt zijn. Mede daarom zal Nederland vanaf 1 januari 2018 de bijdrage met F-16’s in de strijd tegen ISIS met vier operationele toestellen hervatten, voor de duur van een jaar. Nederland en de coalitie blijven zich tot het uiterste inspannen om burgerslachtoffers te vermijden.”

“De Nederlandse F-16’s zullen, net als eerder het geval was (Kamerstuk 27 925 nr. 570), worden ingezet boven Irak en Oost-Syrië. Boven Oost-Syrië worden de F-16’s ingezet voor het aanpakken van belangrijke strategische doelen in de aanvoerlijnen van ISIS vanuit Oost-Syrië naar Irak. Hierbij worden geen acties uitgevoerd die direct ten goede komen aan het Assad-regime.”

Nederland loopt zelfs het risico in conflict te kunnen komen met Rusland. De Kamerbrief hierover:
“Door het verschuiven van de frontlinies opereren de Syrische en Russische strijdkrachten in toenemende mate in het oostelijke deel van Syrië. Dit vereist de nodige deconflictie in het luchtruim. Ondanks soms felle wederzijdse retoriek verloopt deze deconflictie tot nu toe goed.”

Volgens het Ministerie van Defensie leverde Nederland in de periode van oktober 2014 tot juli 2016 al eerder F16 straaljagers voor luchtaanvallen eerst boven Irak en later ook boven Syrië. Onder de naam Air Task Force Middle East was het onderdeel van een internationale coalitie. Meer hierover in vorig artikel Nederland medeschuldig aan oorlogsmisdaden.

Rob Vellekoop, 17 september 2017

Bron

Share.