De steun voor het handelsverdrag TTIP neemt onder de Nederlandse bevolking in rap tempo af. Vooral de meest omstreden onderdelen van TTIP – zoals ISDS, de speciale tribunalen waar multinationals overheden kunnen aanklagen – worden door de Nederlander afgewezen. Dit blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van foodwatch, Milieudefensie, Transnational Institute en SOMO.

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd in de uitzending van Zondag met Lubach op 4 oktober. In het onderzoek is gekeken hoe bekend Nederlanders zijn met TTIP, wat ze van het verdrag als geheel vinden en is hun mening over de meest omstreden onderdelen gevraagd.

Afbrokkelende steun
Het debat over TTIP is afgelopen zomer in Nederland op gang gekomen. Sindsdien neemt de kritiek op het verdrag toe en brokkelt de steun af. In 2014 was volgens een eerdere peiling van de Eurobarometer, 76 procent van de Nederlanders nog voorstander van het handelsverdrag met de VS. Een jaar later is die steun nog maar 58 procent. Daarnaast geeft een groot deel van de Nederlanders aan tot op heden maar weinig over het verdrag te hebben gehoord. Eenmaal bekend met de inhoud blijken ondervraagden zeer kritisch over TTIP. Van de ondervraagden die al bekend zijn met het verdrag is zelfs 61 procent tegen TTIP. “Hoe meer mensen van TTIP afweten, hoe negatiever ze erover zijn”, concludeert foodwatch. “Een brede publieke discussie is dus noodzakelijk, anders worden Nederlanders tegen hun zin in dit verdrag ingerommeld.”

Gewoon naar de rechter
Misschien wel het meest omstreden onderdeel van TTIP is ISDS. Speciale arbitrage tribunalen waar bedrijven overheden kunnen aanklagen om hun investeringen te beschermen. Slechts 10% van de Nederlanders vindt het een goed idee om deze tribunalen in TTIP op te nemen. Ondervraagden vinden dat buitenlandse bedrijven gewoon naar de Nederlandse rechter moeten stappen in plaats van naar een apart tribunaal of investeringshof.

Openbaar vs. geheim
De respondenten vrezen verder dat TTIP een bedreiging voor de democratie vormt. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat alle onderhandelingsteksten van TTIP openbaar gemaakt moeten worden. Het geheime karakter van de onderhandelingen en gebrek aan transparantie is van meet af aan een doorn in het oog van politici, maatschappelijke organisaties en journalisten.

Zelf controle over eigen regelgeving
De ambitie om wet- en regelgeving tussen de VS en de EU blijvend op elkaar af te stemmen krijgt ook weinig steun van de ondervraagden. Slechts 24 procent vindt dit een goed idee. Respondenten zijn bang dat deze vorm van samenwerking de democratie ondermijnt en zal leiden tot slechtere regelgeving en lagere standaarden in Europa en Nederland.

Alle resultaten van het onderzoek van Multiscope zijn hier terug te vinden

Demonstratie
Op 10 oktober organiseert een brede coalitie van maatschappelijke organisaties een groot protest tegen TTIP in Amsterdam. Op Facebook hebben al ruim negenduizend mensen aangegeven naar de demonstratie te willen komen.

Kijk hieronder het item van Zondag met Lubach over TTIP in CETA van 4 oktober 2015.

Bron: foodwatch

Share.