Jan Mertens, één van de architecten van vakbond FNV, zei in oktober 1968 in een speech dat de Nederlandse economie wordt gedomineerd door een ‘old boys network’ van zo’n 200 mensen.

“Van een groep mensen die elkaar goed kent en elkaar frequent ontmoet in verschillende colleges,” zei hij destijds. “Het is een even deskundige, financieel sterke als beangstigende groep.”

De Volkskrant schreef in 2008 op basis van een groot onderzoek dat de vermoedens van Mertens verrassend stevig gefundeerd konden worden.

Belangstelling

Duitse economen en wetenschapsjournalisten hebben een bundel geschreven over de machtselites en hun organisaties.Met de verkiezing van Donald Trump staat de discussie over de elite weer in de belangstelling.

Het werk is getiteld: ‘Hoe elites macht organiseren – Bilderberg & co: lobbyen, denktanks en medianetwerken’.

Vervlechtingen

Elitekringen waarvan de invloed niet mag worden onderschat, zijn volgens de groep het Wereld Economisch Forum (WEF), de European Roundtable of Industrials (ERT), Cercle, de Mont Pelerin Society en de Bilderbergconferenties.

Wat daarbij onder meer zichtbaar wordt, zijn de personele vervlechtingen met ook mondiale en politieke fora, waaronder de Trilaterale Commissie.

Deze privéorganisatie werd in 1973 opgericht op initiatief van David Rockefeller, bankier en kleinzoon van de gelijknamige oliemagnaat.

De eerste Bilderbergconferentie werd gehouden in 1954 in Oosterbeek. Prins Bernhard behoorde tot één van de initiatiefnemers en bleef tot 1976 voorzitter.

Geheim karakter

Steeds zie je dat rijken, leidinggevenden van het grote bedrijfsleven en andersoortige invloedrijke lieden samenkomen bij conferenties met een geheim karakter.

De filosoof Aleksander Milosz Zielinski schreef dat de Bilderbergclub aanvankelijk een aantal voormalige nazi’s tot zijn leden telde, onder wie prins Bernhard.

De economen en journalisten leggen uit: Wie beschikt over productie-, oriënterings- en organisatorische middelen, beschikt over de uitoefening van fysieke dwang en over centrale machtsbronnen.

Belang

Omdat die centrale bronnen de mensen permanent omringen, leven zij aldoor in afhankelijkheids- en bevelverhoudingen.

Wat kunnen we tegen de machtselites doen?

Zij weten als geen ander invloed uit te oefenen, zodanig dat mensen tegen hun eigen belang in doen wat de elite wil dat zij doen.

Mensen zouden zich juist zo moeten organiseren dat ze zich gezamenlijk voor hun eigen belang gaan inzetten om zo de elites in de wielen te rijden.

[Libertaire orde]

Share.