Rutte en de EU heeft de Nederlandse Nee-stem volledig afgeserveerd, en het toenaderingsverdrag met Oekraïne gaat gewoon door. De NOS is uiteraard in jubelstemming.

Nee blijkt Ja!

De leugen(aar) regeert: Rutte naait de Nederlander weer. Hij heeft nagelaten de juiste acties te nemen.

Nee-stem in Oekraïne-referendum blijft zonder gevolgen. Een half jaar geleden wees een meerderheid van de Nederlandse stemmers in een referendum dat verdrag af, maar het ziet ernaar uit dat Europa toch met Oekraïne verdergaat.

Illegaal gedrag

Hoewel de toenadering van/met Oekraine dus gewoon ongestoord doorgaat, is dat wel in tegenspraak van gemaakte afspraken:

Artikel 484 van EU-Oekraine verdrag: verdrag pas van kracht wanneer laatste land ratificatie deponeert [pdf link]. Dit betekent: de huidige tekst van het EU-Oekraine verdrag wordt niet definitief van kracht tenzij NL deponeert.

De EU gaat hier expliciet in tegen hun eigen wetgeving die voorschrijft dat elke lidstaat akkoord moet zijn, en dat maakt dat de EU zich weer gedraagt als een dictatuur.

Deja vu 2005. Doorzie nu toch eens wat de EU werkelijk is. De Nederlandse democratie is nu dus officieel overleden.

Bron

Share.