De welvaart in Nederland, gemeten naar zaken als inkomen, baanzekerheid, onderwijsniveau, gezondheid en woongenot, zit nog onder het niveau van 2008, zo blijkt uit onderzoek.

Hoewel de economie bloeit en er financieel weer bijna hetzelfde te besteden is als voor de crisis, blijkt het gevoel van welvaart nog niet op peil.

Onderzoek

Uit onderzoek door de Universiteit Utrecht en Rabobank blijkt dat vooral te komen door de vrees onze baan te verliezen, een groeiende ontevredenheid over de woonsituatie en het gevoel van grotere onveiligheid.

Eén manier om welvaart na te gaan is door economische groei te meten aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp). De onderzoekers geven echter aan dat economische groei niet het enige is wat de welvaart bepaalt.

Ook aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk zijn hiervoor van belang en komen onvoldoende aan bod binnen het bbp.

Brede Welvaartsindicator

In de Brede Welvaartsindicator (BWI) van de Rabobank en Universiteit Utrecht worden die welvaartsfactoren wel meegenomen.

Daaruit blijkt dat die zich, vooral tijdens en na de financiële crisis van 2008, heel anders ontwikkeld dan het bbp.

Tot 2009 vertoont zowel het bbp als de BWI een opwaartse ontwikkeling. In 2009 daalde het bbp echter sterk, terwijl de BWI nagenoeg gelijk bleef.

In die periode hielden veel bedrijven nog vast aan hun werknemers en bleven de lonen stijgen. Hierdoor daalden de dimensies materiële welvaart en banen maar licht.

Vanaf 2010 begon de brede welvaart te dalen. Vooral in 2013, toen de werkloosheid sterk toe was genomen.

Tegelijkertijd daalde ook het subjectieve welzijn van mensen, vooral doordat de tevredenheid met het leven daalde.

Crisis nog steeds bepalende factor

Mogelijk hangt dit samen met de gevolgen van de crisis, zo menen de onderzoekers. En werd de daarmee samenhangende onzekerheid voor de meeste Nederlanders langzaam merkbaar.

Vanaf 2013 is weer een sterke stijging van het bbp, terwijl de BWI nagenoeg gelijk blijft.

Pas het afgelopen jaar is ook de BWI flink toegenomen, door een hogere tevredenheid met het leven en een gedaalde werkloosheid.

Opvallend hierbij is dat het bbp in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, terwijl dit nog niet geldt voor de BWI.

De brede welvaart blijkt dus nog niet hersteld van de crisis.

Bronnen: Brede Welvaartsindicator

Share.