Mensen in Nederland met betalingsproblemen zeggen dat dit vooral komt door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) meldde gisteren in het onderzoeksrapport Geldzaken in de Praktijk 2015 dat in vergelijking met drie jaar geleden die twee posten veel vaker een oorzaak zijn.

Twee op de vijf huishoudens loopt achter met zijn betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden waardoor sprake is van betalingsproblemen. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met drie jaar eerder, maar de oorzaak van de problemen is nu van andere aard.

In 2012 noemde nog slechts 10% van de consumenten met betalingsachterstanden hoge zorgkosten als reden, nu is dat 22%. Het Nibud zegt de verdubbelingen verontrustend te vinden. Deze betalingsproblemen zijn namelijk moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door een slordige administratie of overbesteding, aldus het instituut.

De splinternieuwe Friese verpleeg- en thuiszorgorganisatie Patyna – deze maand wegens bezuiniging geboren uit de gefuseerde zorggroepen Tellens en Plantein – is ook van start gegaan met een verdubbeling, maar dan van het salaris van de zittende toezichthouders. Het geeft goed weer hoe rot het Nederlandse zorgsysteem is.

De vergoeding van raadsleden Avine Fokkens en Sjoukje Faber gaat namelijk van zo’n €7000 naar ruim €16.000. Het loon van Irene Barends – vicevoorzitter van de raad, en voorzitter Henk Wilbers is na de fusie zelfs verhoogd van €11.000 naar bijna €25.000.

Thuiszorgorganisaties in Nederland hebben het moeilijk doordat al jaren bezuinigd wordt op de thuiszorg. Voor TSN – een van de grootste thuiszorgorganisaties – dreigt sinds afgelopen week zelfs een faillissement. Zij vraagt uitstel van betaling voor het onderdeel waar 12.000 mensen werken en dat mensen huishoudelijke zorg geeft.

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zegt dat 40.000 cliënten worden getroffen door de financiële problemen bij TSN Thuiszorg. De mensen die nu huishoudelijke zorg krijgen van thuiszorgorganisatie TSN mogen volgens hen niet de dupe worden van het uitstel van betaling:

Ze hebben die thuiszorg niet voor niets. Ze hebben er recht op en ze hebben het nodig. We vinden dat de zorg voor hen moet worden gegarandeerd. We roepen de brancheverenigingen Actiz en BTN op de thuiszorg over te nemen. Onmiddellijk. Per direct

De problemen bij TSN roepen herinneringen op aan het ook al failliete Meavita in 2009. Bij dat faillissement belandden 20.000 medewerkers op straat en waren 100.000 cliënten de dupe.

Gekeken naar de zorgverzekeraars in Nederland dan zien we dat zij in 2014 een recordwinst behaalden van €1,4 mrd en samen ruim €9 mrd op de bank hebben. Die reserve is ruim twee keer groter dan toezichthouder De Nederlandsche Bank formeel aan solvabiliteit eist.

Ze vinden zelf ook dat ze te hoge reserves hebben, maar stellen dat ze daar niet veel aan kunnen doen. De Nederlandsche Bank zou officieus een hogere buffer van ze verlangen dan €4,3 mrd, iets wat DNB weer ontkent.

Daarnaast zijn nieuwe, hogere Europese solvabiliteitseisen in de maak voor de financiële sector. Als die in 2016 worden ingevoerd, gaan de minimumeisen voor de spaarpotten van de zorgverzekeraars omhoog. Daarom “durven” ze geen extra reserves weg te geven in de vorm van lagere premies want dat zou betekenen dat zij op de langere termijn in de problemen komen, zo stelt Zorgverzekeraars Nederland.

Bronnen: De Telegraaf, Z24, Financieel Dagblad

Share.