In 2004 beweerde Neelie Kroes – tijdens de voor aspirant-Eurocommissarissen verplichte hoorzitting voor het Europees Parlement – dat zij na haar baan als Eurocommissaris nooit meer voor het bedrijfsleven zou gaan werken.

Het bleken loze woorden.

Begin 2016 werd bekend dat zij voor Uber aan de slag ging.

Wanneer VRT, met het oog op die uitspraak uit 2004, in juni 2016 aan Kroes vraagt “of het niet raar is dat ze die baan voor Uber aanvaardde” reageert ze geagiteerd.

Ze kon toen niet weten dat ze een tweede termijn als eurocommissaris aan zou gaan en gaf aan zich aan de geldende EU-regels te hebben gehouden.

Bij het doorvragen door de interviewer breekt ze het gesprek af:

Zullen we stoppen, want ik heb nog andere afspraken, ja?

Uit onderzoek van het Financieele Dagblad en Trouw blijkt in september dat ze tijdens haar periode als Eurocommissaris van Mededinging bestuurder was van een bedrijf op de Bahama’s.

Aan het FD erkent ze vervolgens dat ze formeel in overtreding was met de gedragscode voor Eurocommissarissen.

Het bedrijf Mint Holdings bleek in 2000 opgericht te zijn door een aantal Arabische ondernemers om voor zes miljard dollar aandelen van het Amerikaanse Enron op te kopen. Neelie Kroes werd gevraagd medebestuurder te zijn.

Toen een overname mislukte bleef de holding bestaan. Kroes noemde dat een “administratieve fout“. Ze was ervan uitgegaan dat ze was uitgeschreven op de Bahama’s.

Omdat Mint Holdings volgens haar niet operationeel is geworden, heeft ze de bestuursfunctie nooit gemeld bij de Europese Commissie.

Nu neemt de Europese Commissie genoegen met de uitleg en excuses die de oud-eurocommissaris heeft gegeven en gemaakt.

Waar zij wel een formele reprimande voor krijgt is het feit dat ze na haar aftreden in 2014 inkomen over 2015 en 2016 niet heeft opgegeven.

Die informatie gaf zij vrijwel direct nadat het FD en Trouw zaken aangaande Mint Holdings publiceerde.

Terwijl ze in die jaren wachtgeld heeft geïncasseerd had zij inkomen genoten dat ze meteen in Brussel had moeten opgeven, zodat het kon worden meegenomen in de berekening van dat wachtgeld.

Maar omdat de zaak onmiddellijk is rechtgetrokken, ziet de Commissie nu geen reden om naar het Europese Hof te stappen en nadere sancties te vragen.

Kroes vind de ophef onbegrijpelijk, maar de tweet die zij vandaag daarover stuurde heeft zij wijselijk gewist.

Het gepeupel lijkt een andere mening toebedeelt, na de “veroordeling” tot behoud van baan en geen strafblad die IMF-voorzitter Christine Lagarde afgelopen week kreeg.

Nadat zij schuldig werd bevonden aan nalatigheid viert het Europese cynisme hoogtij.

Bronnen: Trouw, FD, VRT, NOS, Das Kapital

Share.