Het Nibud komt na een onderzoek van vijf jaar met de aanbeveling om de bijstand en het minimumjeugdloon te verhogen. Volgens de stichting passen de huidige maatregelen niet meer bij de maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro’s tekortkomen en uiteindelijk in financiële problemen belanden.Dat meldt het Nibud maandag. Uit het onderzoek blijkt dat er in ieder geval vier soorten huishoudens zijn die niet genoeg inkomensondersteuning krijgen om rond te komen.

Het gaat om jongeren onder de 21 met een bijstandsuitkering of minimumloon, stellen met kinderen boven de twaalf jaar en een bijstandsuitkering, mensen met een minimumloon en hoge zorgkosten en mensen met een flexibel inkomen.In theorie komen die huishoudens tientallen euro’s per maand tekort, maar in de praktijk gaat het vaak om meer geld. Huishoudens krijgen niet altijd alle toeslagen waar ze recht op hebben en hebben soms hogere uitgaven dan gemiddeld.

Schrijnende situaties
Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, ziet schrijnende situaties. “Deze mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij. Ze voelen zich niet geholpen, raken gedesillusioneerd en zijn daardoor vatbaarder voor andere (financiële) problemen. Gemeenteambtenaren voelen zich machteloos en weten dat deze mensen vroeg of laat op een andere manier weer bij hen aankloppen met schulden of andere problemen.”

Het instituut pleit voor vijf verschillende maatregelen. Zo moeten de bijstand en het minimumjeugdloon van achttienjarigen omhoog, evenals de bijstand voor stellen met kinderen van twaalf jaar en ouder. Ook moeten mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten beter beschermd worden.

Daarnaast moet er een minimabeleid komen voor mensen met een laag en flexibel inkomen, waarbij bijvoorbeeld het hebben van een eigen huis niet betekent dat je geen inkomensondersteuning krijgt. Ook moeten gemeenten meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren aan mensen die dat nodig hebben.T2W. 1
Als ik de reacties zo allemaal een beetje doorlees, kom je toch veel tegen dat soms wel op jaloezie lijkt op mensen die -welke uitkering dan ook- ontvangen. In mijn omgeving wel meegemaakt dat mensen een WW of bijstandsuitkering kregen. Maar jaloezie? Nee! Ben blij dat ik het nooit nodig heb gehad en dat ik er dan wel premies of belasting voor betaal, het zij zo. Dan hebben diegenen waar het voor nodig is, tenminste nog enige, zij het bescheiden, inkomsten. Mensen, verlies jezelf niet in afgunst, maar geniet van wat je wél hebt.

Wij hebben een groot gezin en verdienen gemiddeld. Gestart zonder meevallers zoals een erfenis of jubelton. Door verstandig en gedisciplineerd met geld om te gaan, kunnen we vrijwel maandelijks onze financiën verbeteren. Inmiddels kopen we een grotere woning en hoeven nog geen 2/3e van de koopprijs te lenen. Het zal wel de nodige boze reacties opleveren, maar als ik om me heen kijk en oud-klas- en studiegenoten zie, dan liggen de financiële problemen in driekwart van de gevallen toch echt aan de mensen zelf.

Share.