Meeste nieuwe terroristen voor ISIS komen uit rijkste landen – Britse MI5: Verdachten van zelfmoordaanslagen vaak hoog opgeleid – Links idee dat investeren in banen en sociale integratie moslimterrorisme kan voorkomen, blijkt een mythe.

Uit nieuwe onderzoeken van onder andere de Rotterdamse Erasmus Universiteit blijkt dat  alle door de politiek en media verspreide stereotypes over het ontstaan van islamitisch extremisme overboord moeten worden gegooid. Armoede, werkloosheid en sociale achterstelling blijken nauwelijks iets te maken te hebben met radicalisering – integendeel. Hoe beter geïntegreerd moslims in het Westen zijn, en hoe hoger opgeleid, des te eerder blijken ze voor de jihad te kiezen. ‘Het Westen schijnt er moeite mee te hebben dat terroristen niet door ongelijkheid worden gedreven, maar door haat tegen de Westerse beschaving en de Joods-christelijke waarden,’ schrijft de Italiaanse journalist Giulio Meotti als commentaar.

Meer integratie = meer radicalisering

‘Hoe beter jongeren zijn geïntegreerd, des te groter is de kans dat ze radicaliseren. Deze hypothese wordt door veel bewijs ondersteund,’ concludeerde onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Mohammed Bouyeri, de moslim die Theo van Gogh vermoordde vanwege zijn kritische opmerkingen over de islam, was met zijn hoge opleiding en goede vooruitzichten dus bepaald geen uitzondering, zoals politiek en media ons wijsmaakten.

Ook de Wereldbank concludeert dat ‘de omvang van (ISIS) leden, maar ook van zelfmoordstrijders, toeneemt naarmate de opleiding hoger is. Bovendien halen degenen die zelfmoordterroristen willen worden in de hoger opgeleide groep een gemiddelde score… ISIS rekruten zijn beter opgeleid dan hun landgenoten. 69% heeft op zijn minst een middelbare school opleiding, en een kwart is afgestudeerd. De overgrote meerderheid had een baan toen ze besloten zich bij de islamistische organisatie aan te sluiten.’

Verreweg meeste terroristen hebben goede opleiding en baan

De Britse geheime dienst MI5 constateert dat ‘twee derde van de Britse verdachten een middenklasse profiel hebben. Degenen die zelfmoordterroristen willen worden zijn vaak de hoogst opgeleiden.’ Onderzoekers ontdekten dat ‘hoe rijker de landen zijn, des te groter de kans is dat ze buitenlandse rekruten aan ISIS leveren.’ Slechts 2% van de terroristen is analfabeet. Sommige Britse moslimterroristen hebben aan de meest prestigieuze scholen gestudeerd, en komen uit welgestelde families. Bijna alle internationale terreurleiders zijn ‘bevoorrechte kinderen’ die luxueuze leventjes leidden voordat ze voor de jihad kozen.

De Erasmus conclusies worden bevestigd door een Frans onderzoek, dat er nog meer bewijs voor levert dat het linksgroene/links-liberale geloof dat terrorisme kan worden bestreden door te investeren in goede economische vooruitzichten en sociale integratie voor (moslim)migranten, een mythe is. Twee derde van de jonge Franse moslims die naar Syrië gingen om voor ISIS te vechten behoorde namelijk tot middenklasse gezinnen.

De diverse onderzoeken vegen alle concepten van de huidige politici, die ervan uitgaan dat armoede, achterstelling, werkloosheid en discriminatie de voedingsbodem van radicalisering en terroristen is, compleet van tafel. Het tegendeel is juist het geval. Ook ‘depressie’ en ‘verwardheid’, zoals onze media vaak schrijven, heeft er niets mee te maken. Nasra Hassan stelde voor The New Yorker een profiel van Palestijnse zelfmoordterroristen op. Van de 250 was er niet één analfabeet, arm of depressief. Werkloze moslims lijken juist het minst vaak terrorist te worden.

Terroristen niet gedreven door armoede of achterstelling, maar door haat

Meotti: ‘De (verkeerde) stelling dat armoede terrorisme veroorzaakt is in het Westen waarschijnlijk zo populair omdat het inspeelt op het collectieve (door links en ‘progressief’ aangeprate) Westerse schuldgevoel, en omdat het probeert te rationaliseren wat het Westen maar moeilijk lijkt te kunnen accepteren, namelijk dat terroristen niet worden gedreven door ongelijkheid, maar door haat tegen de Westerse beschaving en de Joods-christelijke waarden van het Westen.’

‘Voor Israël betekent dit: Wat doen Joden in een land waarvan wij vinden dat het aan Palestijnse terroristen moet worden gegeven, ondanks het feit dat het al 3000 jaar geleden Judea werd genoemd? En deze terroristen vragen zich hoogstwaarschijnlijk af waarom ze zouden onderhandelen, als alles wat ze willen ook aan hen gegeven kan worden.’ Het was dan ook puur antisemitisme, en niet armoede, waardoor de Palestijnse Autoriteit besloot een school te vernoemen naar Abu Daoud, het meesterbrein achter de moordaanslagen op het Israëlische Olympische team in 1972 in München.

Voor de Nazi’s verdienden ‘inferieure’ rassen, maar vooral de Joden, het niet om te bestaan, dus werden ze massaal naar de gaskamers en verbrandingsovens gestuurd. De Stalinisten stuurden de ‘vijanden van het volk’ naar werkkampen; voor islamisten moet het complete Westen verdwijnen, het liefst door het op te blazen, hetzij met bommen, hetzij door een invasie van miljoenen migranten – of beide.

De aanslagen op een concertzaal in Parijs, op het Charlie Hebdo magazine, de moord op een Franse priester, de aanslagen in München, de aanrandingsexplosie in Köln, de aanvallen op willekeurige voorbijgangers in tal van Europese steden, kwamen en komen voort uit een ideologie die niet de armoede wil bestrijden, maar juist door terreur sterker wil worden.

Westen dreigt oorlog die islam tegen ons voert te verliezen

‘Europa en Amerika gaven alles aan deze terroristen: onderwijs, opleiding, banen, entertainment, seksuele vrijheden, salarissen, uitkeringen, en religieuze vrijheid. Deze terroristen zijn niet één dag in hun leven arm geweest, maar toch verwerpen ze de seculiere waarden, wijzen ze het multiculturalisme af, en verstoten ze het Nederlandse relativisme (‘alle culturen zijn gelijkwaardig’)… Als het Westen de ware bron van deze haat niet wil begrijpen, maar zich in plaats daarvan overgeeft aan valse excuses zoals armoede, zal het de oorlog die (door de islam) tegen ons wordt gevoerd, niet winnen.’

Bron

Share.