De persvrijheid is een van de ons nog resterende rechten, waarmee de pers mits niet zoals in ons land grotendeels door de overheid wordt beïnvloed , u kan en vooral moet informeren wat zich in uw land en de wereld afspeelt. Niet dat dit de wens is zijn van nationale regeringen, laat staan de EU. Rust moet er bewaard worden is het parool en dat betekent dat u zo weinig mogelijk mag weten wat er zich om u heen afspeelt.

Met overgrote meerderheid heeft het EU parlement een EU richtlijn ( wet) aangenomen, die nu door de nationale regeringen binnen 2 jaar moet worden ingevoerd en die de persvrijheid ( weer ) aanzienlijk beperkt. Het is in ons land zoals gebruikelijk muisstil, want Rutte kan zich na zijn afgang met het GeenPeil referendum niet nog meer onrust permitteren en zullen de gevolgen pas duidelijk ( of onder het tapijt geschoven ) worden, als Nederland niet langer voorzitter van de EU is ( einde juni) en inmiddels de Britten hebben laten weten of zij nog langer willen leven onder de dictatuur van een door een stel wereldvreemde ondemocratisch gekozen en slechts op eigen belang beluste figuren onder leiding van führer Merkel.

Hier een deel van het artikel, waaruit blijkt dat de EU in Brussel voor een groot deel in pas loopt met wat het bedrijfsleven dicteert.

Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat er EU-regels moeten worden aangenomen om nationale wetgeving te harmoniseren wanneer dit nodig is voor de goede werking van de interne markt. De doelstelling van het voorstel is het vaststellen van een toereikend en vergelijkbaar niveau van verhaal binnen de gehele interne markt voor gevallen van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen (terwijl ook wordt voorzien in toereikende waarborgen om misbruik te voorkomen). De bestaande nationale regels bieden geen gelijke bescherming in de EU van bedrijfsgeheimen tegen onrechtmatig gebruik. Dit brengt de goede werking van de interne markt voor informatie en knowhow in gevaar. Om de economische voordelen van waardevolle informatie (zoals productieprocessen, nieuwe stoffen en materialen, niet-gepatenteerde technologie, bedrijfsoplossingen) volledig te kunnen benutten, moet dergelijke informatie in vertrouwen kunnen worden overgedragen.

U begrijpt waar het om gaat. mede n.a.v. de Panama Papers is er bij een aantal internationaal werkzame journalisten reeds in 2015 !!! een petitie georganiseerd die gauw meer dan 500.000 handtekeningen haalde. De journalisten met initiatiefnemer France TV 2 georganiseerd in o.a. de groep Reporters zonder Grenzen vroegen het EU parlement te letten op de door de industrie bepleite geheimhouding van zaken als omzetcijfers, winsten !! , technische know how, R &D, omdat de journalisten van mening zijn dat zonder alle gerechtvaardigde geheimen te moeten publiceren, grote bedrijven , neem als voorbeeld Monsanto met zijn genetisch gemanipuleerd voedsel , uiteindelijk de burger kunnen benadelen, indien deze gegevens niet (ten dele) gepubliceerd mogen worden. De recente Panama Papers deden hier nog een schepje boven op.

Op 14 april heeft het EU parlement een richtlijn ( wet) aangenomen ter bescherming van ‘Handels Geheimen ‘. Europse journalisten en media groeperingen hebben de vrees geuit dat deze richtlijn door haar beperkingen het journalisten onmogelijk maakt onderzoek en de verslaggeving hiervan te (mogen) publiceren. Juist op het moment dat de Panama Papers aantonen dat onderzoek journalistiek van belang is om er voor te zorgen dat er een discussie op gang komt wat wel of niet door de beugel kan en bugers door deze onderzoeksjournalistiek zich een beeld kunnen vormen over wat er voor hen beslist wordt, zonder dat zij hierover enige invloed kunnen uitoefenen

Bron: Zaplog

Share.