We leven in een wereld waarin kinderen al op vroege leeftijd te maken krijgen met mobiele telefoons en andere elektronica. Toch verschijnen er steeds meer studies waaruit blijkt dat we moeten oppassen met mobieltjes.

Onlangs werd een onderzoek van de Maastricht University gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE over de manier waarop de straling van mobiele telefoons op diverse manieren de hersenactiviteit verstoort. Een kwartier lang werd een 3G-toestel op een bepaalde plek tegen het lichaam gehouden.

Om te kijken of er verschillende uitkomsten zouden zijn, werd het mobieltje tegen zowel het oor als het hart gehouden. Er werd tijdens de studie ook een neptelefoon gebruikt. 31 gezonde vrouwen namen deel aan het project.

Hersengolven

De ene dag werd de mobiele telefoon tegen het oor gehouden, de andere dag tegen de borst. In beide gevallen werd de activiteit van de hersenen en radiofrequente straling gemeten. In het EEG werd de activiteit van delta-, thèta-, bèta- en gammagolven geanalyseerd. Er werd daarnaast gekeken of er een verband was tussen de blootstelling aan straling en de hersenactiviteit.

Als het mobieltje tegen het oor werd gehouden, bleek de straling vooral binnen het bereik van de alfa-, bèta- en gammagolven invloed uit te oefenen. De onderzoekers merken op dat veranderingen in het EEG worden geassocieerd met mobiele telefoongebruik. Ze benadrukken dat er meer studies nodig zijn om te bepalen in hoeverre de straling invloed heeft op het lichaam.

Blootstelling verminderen

Mobiele telefoons zijn krachtige apparaten, die elektrofysiologische veranderingen veroorzaken in de functie en structuur van het brein. Volgens de Amerikaanse epidemioloog dr. Devra Davis is het een feit dat de signalen van mobieltjes diep doordringen in ons brein en is er maar weinig bekend over de langetermijneffecten hiervan.

Daarnaast dringen 160 wetenschappers uit de hele wereld er bij de Verenigde Naties op aan om vervolgonderzoek te doen naar de gevaren van straling. Ons lichaam wordt meer en meer blootgesteld aan straling.

De groep heeft meer dan 2000 onderzoeken gepubliceerd die te maken hebben met de gezondheidseffecten van straling. “Om onze kinderen, onszelf en ons ecosysteem te beschermen, moeten we blootstelling aan elektromagnetische straling verminderen en beschermende maatregelen nemen,” zei dr. Martin Blank van de Columbia-universiteit in de oproep.

[PLOS ONE]

Share.