dinsdag, september 26

Wat een prestigeproject moest zijn, lijkt eerder uit te draaien op een opeenstapeling van moeilijkheden, obstakels en problemen. Het idee van een goed werkend verenigd Europees continent kan perfect lukken, maar niet op de manier waarop politici nu te werk gaan. Volgens econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz zou het beter zijn om de EU op te splitsen in verschillende zones.

Bloomberg Television sprak deze week met de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz over de huidige turbulente periode in de Europese Unie. Het is de Amerikanen uiteraard niet ontgaan dat, ondanks de stevige interventies van de ECB, de Europese economie kwakkel blijft.

In het interview wordt snel duidelijk dat de econoom een heel ander idee heeft voor het voortbestaan van de Europese Unie. Hij vindt het beter om een ander pad te bewandelen in plaats van dit parcours verder te zetten.

Allereerst raadt hij aan om het geheel stevig te hervormen, bevoegdheden verleggen, de soevereiniteit van alle lidstaten optimaliseren, het Europees parlement herzien, etc…. Pas als dit alles niet lukt, wordt het noodzaak om de EU op te breken en te herleiden naar verschillende zones.

Volgens Stiglitz is het grootste probleem de eenheidsmunt, simpelweg omdat de euro gebruikt wordt door zoveel verschillende eurolanden en er slechts op één manier gereageerd kan worden op economische shocks, via de Europese Centrale Bank.

De Nobelprijswinnaar vindt dat eurolanden zelf zouden moeten kunnen beslissen hoe ze deze economische shocks aanpakken. Het tempoverschil tussen Noord- en Zuid-Europa is namelijk bijzonder groot, het Zuiden heeft meer moeite om crisissen te overwinnen.

De verschillen tussen de eurozone-landen werden niet kleiner, juist groter door de overkoepelende munt.

Voor Stiglitz is het bewijs al geleverd dat het Euro-model gedoemd is om te falen. Er wordt al een geruime tijd gestimuleerd aan de hand van opkoopprogramma’s en een soepel monetair beleid, maar nog lukt het niet om de Europese economie aan te zwengelen.

Indien de situatie niet snel verbeterd, verwacht hij dat er nog meer lidstaten zullen aandringen op een vertrek uit de unie. Een begeleide ontmanteling van de euro is naar zijn mening momenteel de beste oplossing.

Bronnen: Bloomberg, Beursduivel

Share.