De ramp met de Maleisische Boeing boven Oekraïne, vlucht MH 17 vanuit Amsterdam naar Kuala Lumpur, schokte de wereld en Nederland, en werd door de media en politiek onmiddellijk aangegrepen om Rusland en de pro-Russische rebellen in Oekraïne de schuld te geven. Die propaganda heeft ervoor gezorgd dat veel Westerlingen nog steeds president Vladimir Putin als het grote kwaad beschouwen, zozeer dat de families van de Australische slachtoffers een rechtszaak tegen hem zijn begonnen. Daarbij worden de conclusies van de Nederlandse MIVD genegeerd, en ook nieuw bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de fatale BUK luchtdoelraket werd afgeschoten door het Oekraïense leger, en Putin juist het beoogde slachtoffer was.

Beelden konvooi bewijzen… niets

Op een recent gepubliceerde dashcam video is te zien hoe een konvooi met BUK raketten over hoofdweg H21 vanuit de stad Makijivka rijdt. Stratfor en Bellingcat wijzen opnieuw op de Russen, maar zelfs al zou vanuit dit konvooi de fatale raket zijn afgevuurd, dan nog bevindt deze zich op de beelden ten westen van de door BUK fabrikant berekende lanceerlocatie, alsmede ook van het door de Nederlandse Onderzoeksraad aangewezen vermoedelijke lanceergebied van 320 vierkante kilometer, wat wisselend in bezit was van het Oekraïense leger en de rebellen.

Verder rijdt het konvooi van west naar oost. Er bestaan echter geen beelden van BUK konvooien die van oost naar west rijden, wat logistiek gezien absoluut noodzakelijk is als de Russen de raketten inderdaad aan de rebellen zouden hebben gegeven, iets dat altijd door het Kremlin en ook de rebellen is ontkend, en waar nooit ook maar een flintertje bewijs van werd geleverd.

Bevestigd: Leger had BUKs, rebellen niet

Westerse inlichtingendiensten bevestigden later dat het Oekraïense leger verschillende BUK systemen in het oosten van het land had opgesteld, een onthulling die vorig jaar oktober in het MIVD rapport stond te lezen. Daarin werd letterlijk gesteld dat de enige raketten die op 17 juli vlucht MH17 konden neerschieten die van het Oekraïense leger waren. De pro-Russische rebellen hadden enkel MANPADS, die bij lange na niet de vlieghoogte van de Boeing konden bereiken.

Bovendien voerde het Oekraïense leger op 17 juli een offensief uit tegen de rebellen, waardoor het nauwelijks te bepalen was welk gebied op wat voor moment in wiens bezit was. Het fascistische regime in Kiev, dat na een door de CIA en de EU gesteunde illegale staatsgreep tegen de wettig gekozen pro-Russische regering aan de macht was gekomen, was bang voor een Russische invasie om de vernietiging van de rebellen te voorkomen, en stelde om die reden BUK raketten in het gebied op, bedoeld tegen eventuele Russische luchtaanvallen.

Westerse propagandamachine

De Westerse propagandamachine draaide echter al op volle toeren om de staatsgreep te ontkennen, de marionettenregering als Kiev ‘legitiem’ te verklaren, de opstand van de Oekraïense rebellen als ‘Russische agressie’ te duiden, en de democratische aansluiting van de Krim bij Rusland -96% van de bevolking stemde vóor- een Russische ‘annexatie’ of zelfs ‘invasie’ te noemen –  glasharde leugens die nog steeds door veel slaafs de reguliere media volgende goedgelovige Nederlanders en andere naïeve Europeanen voor zoete koek worden geslikt.

Oekraïense eenheid van meet af aan bekend

De laatste brokstukken van de Maleisische Boeing waren amper op de grond gevallen of de Amerikaanse regering gaf Rusland de schuld van de ramp, een even propagandistische als doorzichtige poging om de EU zover te krijgen economische sancties tegen Rusland af te kondigen. Volgens een bron die door Amerikaanse inlichtingenofficials werd geraadpleegd hadden de analisten echter nul komma nul bewijs voor de beweringen van Washington en Brussel. Sterker nog: van meet af aan wees alles erop dat een Oekraïens legeronderdeel verantwoordelijk was voor het afschieten van de BUK raket.

Om toch de valse versie van het Witte Huis overeind te houden, suggereerden de analisten dat de bemanning van de BUK systemen plotseling was overgelopen naar de rebellen. Die bewering werd na 22 juli 2014 echter nooit meer herhaald, wat er hoogstwaarschijnlijk op wijst dat ook dit niets meer dan een ongegronde beschuldiging was, in een poging de Russen bij het grote publiek in een kwaad daglicht te stellen.

Putin niet de dader, maar het beoogde slachtoffer

Volgens de eerder genoemde bron was het boven tafel komen van bewijs dat de raket wel degelijk door een op eigen houtje opererend Oekraïense eenheid was afgeschoten de echte reden dat de analisten er vervolgens het zwijgen toe deden. Die eenheid zou de Maleisische Boeing hebben verward met het grote privé toestel van president Putin, dat exact dezelfde kleuren heeft en juist op die dag terugkeerde van een staatsbezoek in Zuid Amerika en in de buurt van het rampgebied vloog. Met andere woorden: Putin was niet alleen niet de dader, maar zelfs het beoogde slachtoffer.

In dat scenario werd een Oekraïens gevechtsvliegtuig gebruikt als ‘spotter’ om het doelwit, Putins IL-96, te identificeren. Ook op deze site hebben we pal na de ramp getuigen aangehaald, burgers uit omliggende dorpen, die één of meerdere gevechtsvliegtuigen hadden gehoord of gezien – feiten die door onze ‘kwaliteits’media en politici maandenlang compleet werden genegeerd. Putins toestel nam echter een meer noordelijke route, en landde veilig in Moskou.

Als Putin inderdaad het echte doelwit was, dan moesten de aanvallers onmiddellijk grote verwarring zien te zaaien over de oorzaak en de daders, om zo massale militaire vergelding door Rusland te voorkomen. Het perfecte rookgordijn was dat Putin per ongeluk zou zijn neergeschoten door de pro-Russische rebellen, of misschien zelfs wel door zijn eigen troepen, het ultieme geval van ‘wie een kuil graaft voor een ander…’

Vals bewijsmateriaal meteen op internet gezet

Om dit geloofwaardig te doen overkomen, zou op het internet een hele lading misleidend en vals ‘bewijsmateriaal’ worden geplaatst, dat door de Westerse media zou worden overgenomen en aan de argeloze Westerse burgers als ‘bewijs’ zou worden gepresenteerd. Nadat duidelijk werd dat er een fatale vergissing was begaan, was dit valse bewijs extra hard nodig om het Oekraïense leger vrij te pleiten en de schuld in de schoenen van de Russen of pro-Russische rebellen te schuiven.

Tijdens ramp ‘toevallig’ onderhoud aan radar

Fred Westerbeke, hoofd van het door Nederland geleide onderzoeksteam JIT, erkende in zijn rapport dat er geen radarbeelden waren van de ramp, omdat de Oekraïense luchtverkeersleiding ‘toevallig’ op dat moment onderhoud aan de belangrijkste radarsystemen pleegde, waardoor er alleen beelden beschikbaar waren van passagiersvliegtuigen, en niet van militaire toestellen of van raketten.

Russische officials verklaarden dat uit hun eigen radarbeelden blijkt dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig mogelijk een raket op MH17 heeft afgeschoten. Zonder de Oekraïense radarbeelden is dit alternatieve scenario moeilijk uit te sluiten, temeer omdat er niet één getuige, niet één foto, niet één filmpje is te vinden van een afgeschoten BUK raket, die zoveel lawaai maakt dat de lancering tot op 20 kilometer afstand is te horen en te zien.

Amerikanen houden satellietbeelden achter

Tevens zijn er geen satellietbeelden van de raketlancering beschikbaar, mede omdat het die dag bewolkt was. Rusland stelde echter zijn eigen satellietfoto’s ter beschikking, waaruit bleek dat Oekraïne op de dag voor de ramp BUK raketten bij Donetsk had opgesteld, die op 17 juli 50 kilometer naar het zuiden zouden zijn geplaatst, en op 18 juli weer waren weggehaald. Op vragen om deze verdachte verplaatsingen, en tevens het uitzetten van de radar die de raketlancering had kunnen detecteren, te verklaren, gaf het regime in Kiev geen antwoord.

De Amerikanen houden echter vol dat op hun infrarode satellietbeelden een raketlancering is te zien. Deze foto’s zijn echter als ‘staatsgeheim’ bestempeld, en worden heel ‘handig’ niet openbaar gemaakt. Bij eerdere gelegenheden, zoals het per ongeluk neerschieten van een Koreaanse Boeing in 1983 door de Sovjet Unie, en natuurlijk de massavernietigingswapens van Saddam Hussein, was Washington er als de kippen bij om zijn satellietbeelden aan de hele wereld te tonen. Door nu te weigeren deze beelden openbaar te maken, houden de Amerikanen zonder ook maar een greintje bewijs het sprookje overeind dat Moskou verantwoordelijk was voor de ramp met MH17.

Officials bang dat ‘verhaal wordt omgedraaid’

De bron die door de Amerikaanse analisten werd geraadpleegd vertelde dat Thomas Schansman, de vader van het enige Amerikaanse slachtoffer, de Amerikaanse regering om medewerking had gesmeekt, maar nul op het rekest kreeg omdat Amerikaanse officials bang waren dat ‘het verhaal anders omgedraaid’ zou kunnen worden. Met andere woorden: dat het de Westerse burgers duidelijk zou worden dat ze al die tijd worden voorgelogen over de werkelijke daders van de tragische ramp op 17 juli 2014, die aan 298 mensen het leven kostte.

Verbijstering en ontgoocheling

Wij kunnen alleen maar bij benadering de verbijstering en ontgoocheling voorstellen van de achtergebleven familieleden en vrienden van de vele Nederlandse slachtoffers, als ze zich realiseren dat ze niet alleen massaal zijn en nog steeds worden voorgelogen door politici en media, maar ook dat de EU uitgerekend met het illegale fascistische Oekraïense regime, dat op zijn minst indirect verantwoordelijk is voor de dood van hun geliefden, een nauw –recent in een referendum door Nederlandse burgers afgewezen- associatieverdrag heeft gesloten, dat als klap op de vuurpijl ook nog eens een sterk militair aspect heeft dat rechtstreeks is gericht tegen ‘het grote boze’ Rusland.

Bron

Share.