Hoe weet je online of een persoon, bedrijf of overheid daadwerkelijk is wie hij of zij zegt te zijn? Een Europese regeling voor “electronic identification and signature” (eIDAS) moet zorgen voor meer zekerheid. Het doel van de eIDAS-verordening is om het vertrouwen in elektronische transacties te vergroten en om de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten en elektronische handel in de interne markt van de Europese Unie te verhogen.

Bosma (VVD), Oosenbrug (PvdA) en Mulder (CDA) hebben vragen over de Europese verordening, maar steunen de invoering ervan. Dat geldt echter niet voor Klever (PVV): we moeten onze digitale veiligheid niet te grabbel gooien door digitale persoonsgegevens over heel Europa te verspreiden.

Privacy

Is er bij de invoering van de eIDAS-verordening voldoende aandacht voor de privacy? Je moet erop kunnen vertrouwen dat een ander niet aan de haal gaat met je digitale persoonsgegevens, zegt Bosma. Mulder en Oosenbrug pleiten daarom voor een aanvullend “privacy impact assessment”.

Volgens de minister zijn er voldoende privacywaarborgen. Zo worden persoonsgegevens in het eIDAS-knooppunt versleuteld en slechts een fractie van een seconde bewaard. Het tweede privacy impact assessment, gericht op de toekomst, is volgens hem bijna klaar.

Cybercrime

Het gewone leven verloopt steeds meer via het internet, maar ook de criminaliteit. Verschillende woordvoerders vragen daarom aandacht voor het bestrijden van cybercrime.

  • Bosma: kwaliteitseisen zijn belangrijk, want digitale beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel
  • Oosenbrug: is er voldoende toezicht op lidstaten om datalekken te voorkomen?
  • Klever: meer Europese uitwisseling van digitale persoonsgegevens zal zorgen voor een toename van (identiteits)fraude

Handicap

Als ondertekenaar van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking moet Nederland ervoor zorgen dat websites toegankelijk zijn. Mulder betwijfelt of daarmee voldoende rekening wordt gehouden bij de invoering van de eIDAS-verordening.

Volgens Kamp zijn er tot nu toe geen algemene problemen bekend met eIDAS voor mensen met een handicap. Voor specifieke problemen kunnen individuele oplossingen worden gezocht.

De Kamer stemt op 6 december over het wetsvoorstel.

Bron

Share.