De wijze waarop president Obama zich terugtrekt uit het presidentschap brengt schade toe aan alles wat de nieuw komende president Trump zou kunnen helpen, zoals vriendschappelijke betrekkingen met wereldleiders.

Op dit moment is Obama zoveel internationale brandhaarden aan het voeden dat president Trump waarschijnlijk de eerste honderd dagen van zijn presidentschap moet besteden aan het blussen ervan. Het is zowat het enige wat een ‘lamme eend president’ nog kan doen om zijn opvolger te ondermijnen.

Terwijl Obama en de democraten hun kruistocht tegen Trump blijven voortzetten om zijn regering te delegitimeren Zouden we er nogmaals op willen wijzen dat, ondanks alle retoriek, er geen enkel persoon is opgestaan en geen greintje bewijs is geleverd dat Rusland betrokken zou zijn bij de gehackte e-mails van de democraten en/of John Podesta.

Het verklaart ook Obama’s plotselinge koerswijziging inzake het nederzettingen beleid van Israël. Hoewel er sterke argumenten zijn dat Israël de foute partij is in deze heeft de VS in de Veiligheidsraad altijd zijn veto  uitgesproken als het op de veroordeling van Israël aankwam. Tijdens de laatste vergadering onthield de VS zich echter van stemming, zodat de resolutie werd aangenomen dat Israël geen nederzettingen op Palestijns grondgebied mag bouwen. De motivatie voor deze beleidsverandering is niet dat omdat de VS plotseling begaan zijn met het lot van de Palestijnen, maar is ingegeven door het verlangen van Obama om een nieuwe puinhoop in het Midden-Oosten te creëren die de wereldvrede ernstig in gevaar kan brengen en waarvan men de schuld in de schoenen van de nieuw gekozen president Trump wil schuiven.

Zoals Israël zich in het verleden van geen enkele resolutie ook maar iets aantrok, hebben ze inmiddels laten weten zich ook niets van deze resolutie aan te trekken.

https://youtu.be/UHA4Rdu3zYk

Bron: InfoWars

Share.