zaterdag, september 30

Meer dan 80% van alle christelijke vluchtelingen in AZC’s vervolgd door moslims – Wel bescherming voor homo’s, niet voor christenen – Wat gebeurt er met christenen in Europa als al die moslims de AZC’s mogen verlaten?

Dat de weinige christenen die het lukt aan de islamitische vervolgingen in het Midden Oosten te ontsnappen en naar Europa te vluchten, vervolgens tot hun eigen ontzetting merken dat ze ook hier vogelvrij zijn, hebben we al vaker geschreven. Nu wordt dit gegeven ook bevestigt door diverse hulporganisaties, die er de noodklok over luiden. Tot nu toe hebben westerse regeringen bescherming voor de christenen echter afgewezen, hoogstwaarschijnlijk omdat ze daarmee de politiek incorrecte waarheid dat ook veel gewone volgelingen van de islam alles behalve vreedzaam zijn, impliciet zouden bevestigen.

Veel allochtone bewakers doen mee

Er heerst ‘angst en paniek’ onder de christelijke vluchtelingen, aldus de bekende internationale hulporganisatie Open Doors. De cijfers zijn dan ook schrikbarend: meer dan 80% van alle christelijke vluchtelingen in Europese AZC’s worden vervolgd door moslims. De daders zijn zogenaamd mede ‘vluchtelingen’ en zelfs veel Turkse en Arabische bewakers die door de autoriteiten zijn aangesteld om toezicht te houden.

Zeker de helft van 231 ondervraagde christelijke vluchtelingen blijkt gekweld te worden door deze bewakers. ‘Slechts het topje van de ijsberg,’ aldus Open Doors woordvoerder Markus Rode. Alleen al in Duitsland zijn zeker 40.000 christenen het slachtoffer van deze vervolgingen.

Voor tot het christendom bekeerde Iraniërs en Afghanen moeten het ontgelden. Zo werd bijvoorbeeld de Bijbel van een Iraanse christen vertrapt door een Arabische bewaker met de woorden ‘de Bijbel is haram’. Bewakers van allochtone afkomst kijken vaak de andere kant op als christenen door moslims worden lastig gevallen of aangevallen. In de islam is immers iedereen die de religie van Allah en Mohammed verlaat vogelvrij, maar vooral moslims die zich tot het christendom bekeren moeten indien mogelijk zo snel mogelijk worden gedood.

Ook achtergebleven families bedreigd met de dood

In Berlijn worden christenen bedreigd omdat ze weigeren aan het islamitische gebed deel te nemen. Wie bij de leiding klaagt, krijgt vervolgens met nog meer represailles te maken. ‘Iedereen die een klacht indient moeten we vervolgens bij ons (in de kerk) op een matras laten slapen,’ aldus de evangelische voorganger Gottfried Martens.

Veel vervolgde christelijke vluchtelingen durven tevens niet te klagen omdat moslims dreigen om dan hun achtergebleven familie te laten opsporen en vermoorden. Sowieso worden de meeste klachten van christenen niet serieus genomen, omdat de bewakers gewoon een paar moslims als getuigen aanvoeren, die steevast beweren niets te hebben gedaan.

Al in de herfst van 2015 klaagden Syrische christenen dat ze in Duitse AZC’s leden van de islamitische terreurorganisatie ISIS tegen kwamen, die hen iedere nacht wakker schreeuwden met Koranverzen, en hen bedreigden hen te onthoofden. Veel christenen werden daardoor doodsbang, omdat in hun thuislanden duizenden van hen door ISIS-terroristen op de meest gruwelijke wijzen zijn –en nog steeds worden- afgeslacht. (2)

Politiek wijst bescherming christenen tot nu toe af

De woordvoerder religieuze zaken van de CDU, Franz Josef Jung, verklaarde in een reactie de bevindingen van Open Doors serieus te nemen. ‘Vluchtelingen mogen bij ons niet het gevoel hebben aan dezelfde verdrukkingen uitgeleverd te zijn als in hun thuislanden.’ Eerder dit jaar besloot zijn ‘christen’democratische partij echter om helemaal niets te doen aan de vervolgingen van christelijke vluchtelingen, en hen geen enkele extra bescherming te geven.

Open Doors pleit daarom al langer voor gescheiden opvang, maar vangt bij de politiek tot nu toe nul op het rekest. Die heeft overigens al lang en breed wel speciale beschermingsmaatregelen genomen voor homoseksuele migranten.

Zelfs de Katholieke Kerk is geen voorstander van gescheiden opvang, en vindt dat, als het dan toch noodzakelijk is, dit enkel tijdelijk moet gebeuren. (1) En net als in Nederland zijn ook de Duitse kerken vooral bezig met politiek-correct te zijn door moslimmigranten zo vriendelijk mogelijk welkom te heten.

Vervolgingen  Europese christenen kwestie van tijd

Journalist Birgit Stöger vraagt zich dan ook af ‘wat er gebeurt, als de moslimimmigranten de AZC’s verlaten. Moeten de christenen zich in de toekomst dan ook in ons land verbergen?’ Wij vrezen dat het antwoord bevestigend zal zijn.

Erger nog: dat vanwege de alliantie tussen de gevestigde politieke orde en de islam ook autochtone christenen in Europa steeds vaker straffeloos zullen worden vervolgd door het razendsnel toenemende aantal moslims, die nota bene worden geholpen door politiek-correcte christelijke kerken, organisaties en politieke partijen. christenen kunnen het zich hier nog amper voorstellen, maar als de grenzen niet heel snel dicht gaan, zouden ook ons uiteindelijk vervolgingen te wachten kunnen staan.

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) KOPP
(3) Gospel Herald

Share.