Het is hét argument voor bijvoorbeeld de bonussen in de bankensector: als je de salarissen verlaagt, trek je niet de beste mensen aan. En dat is natuurlijk onzin, blijkt nu ook uit een nieuwe studie. Erger nog, de grootste grootverdieners leiden de slechtst presterende bedrijven.

Onderzoekers van MSCI bestudeerden de salarissen van 800 CEO’s van 429 grote en middelgrote Amerikaanse bedrijven tussen 2005 en 2014. Ze vergeleken de lonen met het aandelenrendement van de bedrijven.

En wat bleek? Elke 100 dollar (91 euro) die geïnvesteerd wordt in bedrijven met de best betaalde CEO’s, groeit over 10 jaar tot 265 dollar (241 euro) over 10 jaar. Bij bedrijven die geleid worden door CEO’s met lagere lonen groeit die 100 dollar uit tot 367 dollar (333 euro).

De lonen van CEO’s in de Verenigde Staten bestaan voor 70 procent uit aanmoedigingspremies in de vorm van aandelen, staat in het rapport. “We vinden echter geen bewijs dat er een verband is tussen hoge lonen en de aandelenkoers op lange termijn. Bedrijven met slechter betaalde CEO’s doen het zelfs beter,” aldus de onderzoekers.

De best betaalde CEO’s leverden zelfs “significant” slechtere prestaties. “Deze resultaten tonen aan dat het aandelenpakket voor een CEO kleiner moet zijn.”

Bron

Share.