maandag, september 25

Men wil nu ook het Raadgevende Referendum afschaffen! Het BindendReferendum is hier, zonder enige inspraak van het volk, al afgeschaft! De initiatiefnemers van het Nederlandse Referendum hadden van meet af aan een dubbele agenda!

31 aug. Op de formatietafel ligt een voorstel om nu (ook) het Raadgevende Referendum af te schaffen!
De beoogde coalitie zou wel aan de slag willen met de gekozen burgemeester. Een definitief besluit is er nog niet genomen. De voorstellen betreffen een uitruil. VVD, CDA en ChristenUnie waren sowieso al niet voor de huidige referendumwet en willen er zo snel mogelijk van af!

Een deal betekent niet dat het beoogde nieuwe kabinet snel af is van het referendum. Er staan nieuwe referenda op stapel. Bovendien kan ook over het schrappen van het referendum een referendum komen.

De Grondwet wijzigen

Het wijzigen van de Grondwet is een lang proces. De Grondwet kan alleen gewijzigd worden als eerst een wet is aangenomen die regelt dat wijziging van de Grondwet overwogen wordt. Die zogenoemde overwegingswet moet in de Tweede en Eerste Kamer minstens met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen zijn aangenomen.
Bij het wijzigen van de Grondwet moet de wet nog een keer door beide Kamers. Bij die zogenoemde tweede lezing is in beide Kamers een tweederde meerderheid nodig.

www.larensbehoud.nl/internet/rss/readItem.asp?id=31505

RP: Het referendum werkt ‘integrerend’ in de samenleving . In een referendum-democratie kunnen politici het zich niet permitteren om grotere groepen burgers links te laten liggen, want dan kunnen die referenda lanceren en misschien de meerderheid overtuigen. In een referendum-democratie worden alle maatschappelijke groepen van betekenis uitgenodigd om het beleid mee te vormen. In Nederland wordt, behalve van het afschaffen van een BindendReferendum, zelfs een Raadgevend Referendum (zoals o.a. Oekraïne) genegeerd!

Democratie betekent “volksheerschappij”. In een democratie is er geen autoriteit boven de burgers; het volk is soeverein. Wetten hebben autoriteit omdat ze vrijwillige afspraken (sociale contracten) zijn tussen gelijkwaardige en vrije burgers. Burgers moeten dus het laatste woord kunnen hebben over wetten. Dat kan via het referendum.
Het referendum zorgt voor draagvlak voor het beleid. Wetten en besluiten worden meer aangepast aan de wensen en noden van de burgermaatschappij. Er is een langer en veel intensiever publiek debat, maar als besluiten eenmaal genomen zijn is er brede steun en kunnen ze vlot worden uitgevoerd.

Een Referendum zorgt voor meer publiek debat. Omdat burgers in de veronderstelling zijn dat de uitkomsten van referenda ook echt uitgevoerd worden, is het voor hen zinvol om deel te nemen aan publieke discussies. In Nederland is dit echter zinloos, Referenda belanden in de prullenbak! Het is dus water naar de zee dragen!

Bron

Share.