Ook bouw in actie tegen stikstofaanpak

DEN HAAG – Na de boeren wil ook de bouwwereld in actie komen tegen de aanpak van stikstofuitstoot. Op 30 oktober organiseert de nieuwe actiegroep Grond in Verzet een landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag. Via Facebook hebben al 1300 mensen zich gemeld als deelnemer en nog eens bijna 8000 zeggen zich misschien aan te sluiten.

Bouwprojecten liggen massaal stil.

Bouwers komen met hun shovels, graafmachines en kiepwagens in verzet tegen de nieuwe regels ten aanzien van PFAS, oftewel Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen. Dat is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt in onder meer verf en blusschuim. Sinds kort mag grond, waar PFAS in zit, niet meer afgevoerd worden, als gevolg van strengere regels van staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur). „PFAS is nu een megaprobleem en veel groter dan de stikstofproblematiek. Wij hebben vrachtwagens stil staan”, zegt ondernemer Arnold Tuytel uit Oud-Alblas, initiatiefnemer van de stichting Grond in Verzet.

Share.