DEN HAAG – Na de boeren wil ook de bouwwereld in actie komen tegen de aanpak van stikstofuitstoot. Op 30 oktober organiseert de nieuwe actiegroep Grond in Verzet een landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag. ‘Het moet groter worden dan het boerenprotest’, vertelt initiatiefnemer Arnold Tuytel ambitieus.
Voor Tuytel is de maat vol. ‘Wij worden nog harder geraakt dan de landbouw’, legt hij uit waarom hij actie opgezet heeft. ‘Niet alleen ligt de bouw van duizenden projecten stil door de stikstofproblematiek, op 1 oktober is de wet PFAS in werking getreden. Sindsdien mogen we geen grond meer vervoeren. Zelfs burgers die hun eigen tuin afgraven mogen deze grond nu niet meer vervoeren. We kunnen in de bouw echt niets meer doen.’

Voor grondverzetsbedrijven, aannemers, transporteurs en baggeraars is niet alleen stikstofuitstoot een probleem, maar ook PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd en daardoor ligt veel werk in de bouwsector stil.

Lamleggen
De bouwers willen daarom op 30 oktober naar het Malieveld komen. ‘Het moet groter worden dan het boerenprotest’, vertelt Tuytel. ‘Hoe de actie er precies uit gaat zien dat weten we nog niet, maar het is de bedoeling dat we Den Haag lamleggen zoals Den Haag Nederland lam legt met alle maatregelen die ze nemen.’

Tuytel heeft gemerkt dat de steun in de sector groot is. ‘Veel bedrijven die niet zelf op de voorgrond willen treden helpen ons om het protest groot op te zetten. De nood is ook hoog. Als de richtlijnen voor PFAS niet omhoog gaan dan hebben zeker tienduizend mensen voor het einde van het jaar geen werk meer. En misschien wel honderdduizend.’

Geen na-aperij
De boeren kwamen massaal met trekkers naar Den Haag. Ook bij dit protest zullen voertuigen uit de betreffende sector gebruikt worden. ‘We komen ongetwijfeld met graafmachines en dergelijke’, aldus Tuytel. Volgens de gemeente Den Haag heeft Grond in Verzet hun voorgenomen demonstratie nog niet gemeld bij de gemeente. Pas als de aanmelding binnen is gaat de gemeente met Staatsbosbeheer, de beheerder van het Malieveld, overleggen over mogelijke maatregelen. ‘Die melding doen we officieel vier dagen van tevoren’, zegt Tuytel.

De bouwers vinden hun protest geen na-aperij van de boeren. ‘Nee, we waren dit al eerder van plan’, vertelt Tuytel. ‘We staken niet om het staken. We willen het Kabinet gewoon de ernst van de situatie duidelijk maken. Die PFAS-regels zijn al ernstig voor de sector, met die stikstofregels er nog eens bij is het echt een groot probleem.

Share.