In oktober dit jaar vindt in Den Haag het Monsanto Tribunaal plaats. Het doel van dit tribunaal is chemiereus Monsanto ter verantwoording roepen voor schendingen van de mensenrechten, misdaden tegen de menselijkheid en ecocide.

De manier waarop Monsanto produceert, vervuilt het milieu en versnelt het verlies aan biodiversiteit, aldus Stichting Monsanto Tribunaal. De stichting gaat Monsanto aanklagen voor ecocide en heeft mensen van over de hele wereld bereid gevonden om te getuigen. Een internationaal gezelschap van vooraanstaande rechters gaat in december uitspraak doen.

Omdat ecocide niet is opgenomen in het internationaal recht, is het voornamelijk een symbolisch tribunaal. Volgens de stichting maakt Monsanto zich op grote schaal schuldig aan ecocide. De landbouwreus is onder meer producent van Roundup, de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld.

Verwoestende activiteiten

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is Roundup kankerverwekkend en wordt de herbicide in verband gebracht met de bijensterfte.

Op haar website stelt de organisatie:

Monsanto bevordert een agro-industrieel model dat voor tenminste een derde bijdraagt aan de totale mondiale antropogene broeikasgassen; het bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de beschikbare bodems en watervoorraden, voor de uitroeiing van soorten en afnemende biodiversiteit, en de verdrijving van miljoenen kleine boeren wereldwijd. Dit model vormt een bedreiging voor de voedselsoevereiniteit van de bewoners door het patenteren van zaden en het privatiseren van leven.

Volgens critici is Monsanto in staat om de schade aan mens en milieu die veroorzaakt wordt door zijn producten en zijn verwoestende activiteiten te negeren door een strategie van systematische verhulling: door instellingen voor regelgeving en overheden te belobbyen, door terug te vallen op leugens en corruptie, door frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken te financieren en door pers en media te manipuleren.

Schoolvoorbeeld

De geschiedenis van Monsanto zou daarbij een schoolvoorbeeld vormen van straffeloosheid, ten voordele van transnationale bedrijven en hun managers, wiens activiteiten bijdragen aan de crises van klimaat en biosfeer en de veiligheid van de planeet bedreigen.

Het Monsanto Tribunaal, dat van 14 tot 16 oktober in Den Haag gehouden zal worden, beoogt deze beschuldigingen tegen Monsanto te beoordelen, en te bepalen welke schades er zijn veroorzaakt door dit transnationale bedrijf.

Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft Monsanto, een uit de VS afkomstig bedrijf, een aantal zeer giftige producten ontwikkeld die het milieu permanent beschadigden en voor duizenden mensen leidden tot ziekte of de dood.

Crowdfunding

Het gaat onder meer om PCB’s, die de menselijke en dierlijke vruchtbaarheid beïnvloeden; 2,4,5 T, een component van het ontbladeringsmiddel Agent Orange dat tijdens de Vietnamoorlog werd gebruikt en nog steeds geboorteafwijkingen en kanker veroorzaakt; Lasso, een onkruidverdelger die in Europa verboden is; en Roundup, de bron van het grootste gezondheids- en milieuschandaal in de moderne geschiedenis.

De stichting heeft een crowdfundingcampagne opgezet om het tribunaal te financieren. Begin augustus was er al ruim 180.000 euro ingezameld.

[DeWereldMorgen]

Share.