De huidige wetgeving is niet expliciet genoeg over de rechten van ongeboren kinderen die beschermd moeten worden tegen hun moeder, wanneer die schadelijk gedrag vertoont voor het ongeboren kind. Hierbij moet je denken aan het gebruik van alcohol en roken, beiden gewoon legaal in Nederland maar bij excessief schadelijk voor de ongeboren vrucht.

In het rapport wordt vooral de nadruk gelegd op het oplossen van het probleem door de inzet van jeugdbeschermers van een gecertificeerde instelling. Maar hoe haal je een ongeboren kind weg bij de moeder die een bedreiging vormt?  Gezinsmanagers hebben hier ten aanzien van de moeder nauwelijks bevoegdheden voor. Zij zijn onmachtig om iets aan het probleem te doen en kunnen alleen maar hopen dat de schade meevalt en het kind weghalen zodra het geboren is. Het kwaad is dan al geschied…

…De instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gemeenten hebben deze bevoegdheid wel. Zij kunnen een zwangere vrouw opnemen indien zij een bedreiging is voor zichzelf of anderen (lees: haar ongeboren kind). Als die hun verantwoordelijkheid niet nemen, kan van bescherming van ongeboren kinderen geen sprake zijn. Ik roep deze instellingen en gemeenten dan ook met klem op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het beschermen van kinderen. Ook ten aanzien van kinderen die nog niet geboren zijn.

Daarnaast roep ik de bewindslieden op het door aanpassing van wetgeving mogelijk te maken dat zwangere vrouwen gedwongen opgenomen kunnen worden als gedrag dat bedreigend is voor het ongeboren kind daarmee afgewend kan worden. Dit is impliciet nu al een mogelijkheid in de wet. Het zou mooi zijn als dit expliciet gemaakt zou worden.

Alles bij de bron; Volkskrant

 

Share.